Gør Lindholm til naturreservat i 2020

DTU’s forskningscenter på Lindholm lukker og bliver gjort helt smittefri i 2019.

Derefter skal øen ifølge Finansloven for 2019 indrettes til udrejsecenter for ca. 100 udviste tidligere kriminelle m.m. Det koster ca. 3/4 milliard kr. over fire år. Beslutningen bliver kraftigt kritiseret på grund af prisen og den utilslørede symbolpolitik, der ligger i at anbringe de uønskede personer på den svært tilgængelige krematorieø, hvor der har været forsket i farlige og smitsomme husdyrsygdomme.

Så her er et alternativt forslag: Spar halvdelen af pengene og brug resten til dels at løse det jyske udrejsecenters plads- og sikkerhedsproblemer og dels at gøre Lindholm til natureservat. Lad naturen råde, og lad dyr og planter rykke ind. Indret eventuelt et fugletårn i nærheden af øen, som sejlende kan besøge for at se nærmere på Lindholms forandring og den vilde naturs indtog. Denne grønne løsning vil kunne blive et hit. Og øen vil blive et symbol på frihed. Fra dårlig til god symbolik.

 

Reklamer
Udgivet i Dansk natur, natur, Naturpolitik | Tagget , , | 2 kommentarer

Hvorfor er ingen partier grønne?

Udsendelser og nyheder i alle medier strømmer over med råd om bæredygtig livsstil, genbrug, cirkulær økonomi, vegetarisme, klimavenlighed og grøn omstilling. Hver dag. Det er voldsomt. Og mange vil gerne gøre noget for at løse de to meget store nye problemer, som vi og resten af verden står overfor i forureningskrisens kølvand: Klimakrisen og biodiversitetskrisen.

Mens den klassiske forureningskrise (spildevand og røg og ukritisk brug af farlige kemikalier i industrien) fra sidste halvdel af det 20. århundrede stort set er afværget ved en massiv, international indsats, er vi kun lige begyndt at håndtere de to nye kriser.

Mange er rådvilde, bange eller pessimister. Ligesom dengang i 1960’erne, hvor rovfuglene døde, Carson chokerede verden med “Silent Spring”, døde fisk vendte de hvide buge i vejret i åerne, og syreregnen begyndte.

Min generation voksede op i en tid, hvor forureningens kulsorte, truende skyer tårnede sig uhyggeligt op i horisonten. Det var faretruende. Men lig på bordet førte til handling. Landene oprettede miljøministerier. Spildevand og røg blev renset. Der blev indført smart miljøteknologi. Farlige stoffer blev forbudt. Der kom lovgivning og regler. Der blev indgået internationale og globale miljøaftaler. Den norske statsminister Gro Harlem Brundtland førte bæredygtighedsprincipperne i mål i FN i 1987. Og en enig verden besluttede efter topmødet i Rio i 1992, at al udvikling skal bygge på principperne om bæredygtighedens tre ben – hensynet til miljø, økonomi og sociale forhold. Vores velfærd, tryghed og frihed nu og i fremtiden er betinget af en god balance mellem principperne.

Der er konstant nogen, der misbruger bæredygtighedsprincipperne. De forstår dem dårligt eller misbruger dem bevidst og skaber uro og ubalance ved at lægge hovedvægt eller al vægt på enten økonomi, miljø eller det sociale.

De angreb skal man nedkæmpe. Bæredygtighedsprincipperne er det nødvendige grundlag for, at vi kan gå en nogenlunde tryg fremtid i møde. De er også forudsætning for, at vi kan håndtere de to nye, globale kriser.

Vi ved faktisk, hvad vi skal gøre for at løse kriserne, og vi har redskaberne. Men omstillingerne er dyre og langsommelige, og der er mange faldgruber. Vi træffer let uheldige valg på baggrund af populisme og myter i stedet for konkret viden.

Der er for eksempel ikke belæg for, at køb af økologiske fødevarer er bedre for klima og natur end køb af ikke økologiske fødevarer. Genbrug af plast er et andet eksempel. Det er symbolpolitik, der er ret ligegyldig i det store regnskab. Det er klart vigtig at få stoppet spredning af svært nedbrydelig plast i naturen. Men det er kun omkring én procent af olien, der bruges til plast, og moderne plast kan uden forureningsproblemer brændes, så den giver god energi i kraftvarmeværker. Det giver naturligvis et lille bidrag til den samlede udledning af CO2 fra fossile brændstoffer. Selv hvis al plast blev brændt, ville udledningen af CO2 fra plast dog være under én procent af CO2-udledningen fra fossile brændstoffer, og den forsvinder, når bioplast tager over. Bioplast er lavet af biomasse og kan fremstilles CO2-neutralt. Teknologien er udviklet.

Det vigtigste er, at vi satser på produktion, genbrug og affaldshåndtering efter bæredygtige principper. Og her er der masser af ny viden og teknologi, som kan løse kriserne.

Effektiv fødevareproduktion på de dyrkede arealer, CO2 neutral cementfremstilling, en halvering af det globale antal af flyrejser, en halvering af det globale kødforbrug, en forøgelse af den globale vedmasse med et par promille årligt og fortsat omstilling til vedvarende energikilder er nogle af de centrale handlinger, der kan løse både klimakrisen og biodiversitetskrisen. Hvis vi effektiviserer jordbruget og samlet indtager halvdelen af den mængde kød, vi globalt indtager i dag, vil Jorden kunne brødføde 10-11 milliarder menneske på et dyrket areal, der er mindst 30 % mindre end det, der dyrkes i dag. Det giver mere plads til skov og vild natur – den plads, der er nødvendig for, at biodiversiteten – alle vore levende medskabninger på Jorden – kan klare sig. Og mere skov og vild natur binder CO2.

Der er nok at tage fat på, og vi ved, at det kan lade sig gøre. Vores fremtid kan blive tryg og god og rig og fri, hvis vi træffer de rigtige valg. Det er grundlæggende, hvad al politik handler om.

Indtil videre er der bare ikke sket noget afgørende for at løse de to kriser. Den globale udledning af CO2 fra fossile brændstoffer forventes i 2018 at stige med 2,7 % i forhold til i 2017 til det højeste niveau nogensinde. Og Jordens areal med vild natur og plads til biodiversiteten rasler stadig ned. Navnlig i troperne, hvor de mest artsrige økosystemer findes.

Det ser kort sagt sort ud. Er der slet ikke håb?

Jo. Vi har løsningerne, og nu begynder de unge generationer – dem, der for alvor risikerer at få kriserne ind på livet, hvis der ikke handles – at træde i karaktér. I USA trodser de unge Trump og de gamle, der ikke har forstået et klap af de kriser, der truer vores velfærd. De har sat skub i bevægelsen “Green New Deal”. Bevægelsen er for alvor ved at få tag i de unge. Den er en spire med potentiale til at blive et stort og livskraftigt træ.

Efter Anders Fogh Rasmussens angreb på miljøpolitikken i almindelighed og på Svend Auken i særdeleshed i 2001, skiftede han kulør og begyndte til manges overraskelse at tale om “grøn revolution” efter besøget hos Georg Bush i 2006. Men det var mest snak. Revolution er et dårligt ord, når det er nye grønne aftaler og en lang, stabil og tryghedsskabende grøn politik, der skal til.

Senest 18. juni 2019, skal der være folketingsvalg i Danmark

Som sagerne står nu, har ingen partier en overordnet grøn profil. Ingen! Jeg savner et parti med en langsigtet, bæredygtig og sammenhængende vision for Danmark. Et parti, der tager ansvar og for alvor forsøger at løse de to miljøkriser.

Hvorfor er ingen partier grønne? Hvorfor griber for eksempel Socialdemokraterne eller Det Konservative Folkeparti ikke den dagsorden? Eller Venstre for den sags skyld?

Jeg forstår det ikke.

Udgivet i bæredygtig udvikling, Biodiversitet, Klimapolitik, Miljøpolitik, Naturpolitik, Politik | Tagget , , , , , , , , | 8 kommentarer

Skjult nedbør

Tågen samler sig til byger af dråber i træerne. (Foto: Michael Stoltze).

I den engelsktalende verden findes udtrykket “occult precipitation”.

Udtrykket dækker over det fænomen, at det regner eller sner under træerne, men ikke i åbne områder. Det lyder mærkeligt, men er slet ikke så mystisk, som ordet okkult antyder.

Den skjulte nedbør falder i tæt tåge, hvor de mikroskopiske tågedråber sætter sig på grene og blade, hvor de løber sammen til dråber. Dråberne bliver til sidst så store og tunge, at de slipper og falder mod jorden. Det regner under træerne.

I frostvej bliver tågen til rimtåge, hvor tågedråberne er underafkølet, så de bliver til rim i samme øjeblik, de støder ind i grene, blade eller andet. Rimen kan undertiden vokse meget hurtigt og blive så tung, at den begynder at drysse mod jorden. Det sner under træerne

Det er det, der på engelsk hedder “occult precipitation”, og som på dansk kan kaldes skjult nedbør.

Skjult nedbør har stor betydning i bakker og bjerge, der når op i skyerne – især på øer i havet, hvor skyernes basis tit ligger lavt. Særlig velkendt er forholdene på De Kanariske Øer og Madeira. På De Kanariske Øer findes ligefrem en art fyrretræ, der har specialiseret sig i at frembringe skjult regn. Den kanariske fyr har meget lange nåle, som er supergode til at fange tågedråber. Så gode, at træerne ikke bare vander sig selv, men også bidrager til at fylde vandløbene til gavn for kunstvandingen i det intensive gartneri ved kysten. Læs mere her om skjult nedbør.

Betydningen af fænomenet i Danmark er dårligt undersøgt, men navnlig i højtliggende skove på øer og nær kysten falder der tit store mængder skjult nedbør. På Bornholm ligger de højeste dele af Almindingen i vinterhalvåret meget ofte oppe i skyerne, da skybasis i reglen ligger i omkring 110 meters højde. Når man kører fra Rønne til Almindingen, kommer man tit op i skyerne. Ved Jomfrubjerget midt i Almindingen kan man tit høre den skjulte regn falde tungt fra træerne. Her kan du se og høre en video med skjult nedbør.

Læs også: Tåge er mange ting

På vej op i skyerne i Almindingen. (Foto: Michael Stoltze).

Udsigt fra Jomfrubjerget over Åremyr i Almindingen på Bornholm. Skoven er indhyldet i skyer, og der falder skjult regn gra træerne. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

 

Udgivet i Dansk natur, Vejr | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar

Ravnen og den store storm

 

Der står en ravn i vinduet i driftsbygningen her, hvor jeg bor i Almindingen.

Den ser venlig ud. Den store, sorte fugl har stået så længe på sin plads, at den har mistet lidt af sin mørke værdighed på den side, der vender mod lyset. Den er bleget. Alligevel er den med sit blik, næb og stride næsehår stadig lige så aristokratisk og udtryksfuld, som det hører sig til for en ravn.

Ravnen i vinduet er ikke en hvilken som helst udstoppet fugl. Den var engang Bornholms eneste ravn. Den var mageløs og holdt i flere år til i Almindingen. Min ven Finn Hansen, “Faulafinn”, skrev 12. oktober 1967 i sin dagbog: “16.15-17.15, vest, halvskyet, 16 grader, diset. Bastemose: Dompap: 1. Vindrosler: 5. Grønsisken: 35. Ravn: 1 (fløj mod natkvarter). St. tornskade: 1 syngende. Ænder sp.: 2).”

Faulafinn var nok den sidste, der så ravnen i live. Fem dage senere ramte en forrygende orkan Bornholm. Almindingen blev raseret, træer i titusindvis knækkede og blev revet op med rode, og de lå dagen efter og spærrede vejene gennem skoven. Skovfoged Karl Hansen og hans folk på Koldekilde knoklede fra morgen til aften, og på et tidspunkt kom to skovarbejdere til vejene ved ledvogterhuset Ravnebrohus i den nordvestlige del skoven. Det var her, Almindingens kragefugle inklusive den enlige ravn plejede at samle sig for at overnatte. Og her fandt de den så. Ravnen. Stendød under et træ. Dræbt af orkanen.

De to skovarbejdere vidste, hvad de havde med at gøre, og bragte den store, sagnomspundne fugl til skovfogeden på Koldekilde. Han sørgede for, at den blev udstoppet, og siden har den haft sin faste plads i vinduet i Jagtstuen.

Rygtet om ravnens død spredte sig hurtigt og blev kendt på øen. Det var svært ikke at se symbolikken. Stormen krævede et dødsoffer, da en landmand blev ramt af det flyvende tag fra gårdens stuehus. Flere gårde blev jævnet med jorden, og næsten ingen gårde slap uden skader.

I vore dage er ravnen fredet, og ingen vover at gøre dem fortræd. Derfor yngler der i dag mere end 50 par ravne alene i Almindingen og over 200 par på Bornholm. Men for 50 år siden var her ingen. De havde været betragtet som skadelige ulykkesfugle og var blevet skudt væk. Der var kun enkelte par tilbage i Danmark i 1960’erne. De holdt mest til i Sønderjylland. Først da forfølgelsen stoppede i løbet af 1970’erne, begyndte ravnene at brede sig. Og nu yngler der nok omkring 2.000 par ravne spredt i hele Danmark. Bornholm er et af de steder, der er flest, og man ser og hører dem ofte, når man færdes i øens skove.

Med deres flugt over skoven og klipperne – ofte parvis – fremkalder de billeder af fortid og dem, der var engang. Deres årvågenhed fuldender sammen med deres dybe, hæse “grok-grok-grok”, sære snakken i træerne og kulsorte farve billedet af en magisk dødsfugl. De kan noget, de ravne. I den nordiske mytologi havde Odin ravnene Hugin og Munin, som hver dag fløj ud og registrerede alt, hvad der skete i verden, og rapporterede tilbage. Og før Dannebrog havde vi en ravn på flaget.

Den gamle ravn fra stormen kan ikke så meget andet end at minde om det drama, der ramte Bornholm i 1967. Den levende ravn kan en masse. Den inspirerede Edgar Allan Poe til det verdenskendte digt “The Raven”, hvor en ravn ved døren i natten forstærker sorgens blanding af kærlighed og vemod hos fortælleren, som har mistet sin elskede – Lenore.

Døden er uigenkaldelig. Den er et vilkår, understreger ravnen, når den sort som natten flyver rundt om dagen som levende bevis på, at intet eksisterer uden dets modsætning.

Offeret fra stormen står i sit dødsrige i vinduet og holder øje med livet derude. Den var været vidne til, at Almindingen har rejst sig igen efter stormen og er blevet et eldorado for ravne.

Den gamle fugl har grund til at se tilfreds ud.

—-

Bragt første gang i Kristeligt Dagblad 15. november 2018.

 

Skovfoged Karl Hansen (t.v.) og skovrider Bent Engberg beser skaderne i Almindingen efter orkanen 17. oktober 1967. (Foto: Vagn Hansen).

Ravnen i vinduet på Koldekilde. (Foto: Michael Stoltze).

 

Udgivet i Dansk natur, Fugle | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar

Danmarks Naturkanon fra 2018

Danmark har fået en ny naturkanon.

Det er en følge af regeringens aftale fra 2016 om at opdatere den danske naturkanon.

Danmarks første naturkanon blev offentliggjort af regeringen i 2009. Den indeholder 216 eksempler på natur, som eksperter i 2009 anså for væsentlige at kende til som en del af den almene dannelse. Den var tænkt som en pendant til Danmarks Kulturkanon, der blev offentliggjort i 2006. Danmarks Kulturkanon indeholder 237 eksempler på kultur, som eksperter i 2006 anså for væsentlige at kende til som en del af den almene dannelse.

Danmarks Naturkanon fra 2009 rummede 24 store, sammenhængende, danske naturområder og 192 andre eksempler på, hvad dansk natur er: Alger, lav og mos, fisk, fortidens natur, fugle, insekter, krybdyr og padder, landskabsformer, naturtyper, pattedyr, smådyr, steder, sten, svampe, træer og buske, undergrund, urter samt vejr- og himmelfænomener. Man kan læse om de i alt 216 eksempler på natur og begrundelser for valgene i 2009 her.

Den 20. november 2018 offentliggjorde regeringen “Danmarks nye Naturkanon” – her kaldet Danmarks Naturkanon fra 2018 for at undgå forvirring.

Danmarks Naturkanon fra 2018 er helt anderledes end Danmarks Naturkanon fra 2009. Den nye naturkanon består blot af 15 smukke steder i Danmark. Man kan læse om i stederne i Miljøstyrelsen under overskriften Danmarks Naturkanon.

De 15 smukke steder i Danmarks Naturkanon fra 2018 er udvalgt for at lokke flere mennesker ud at se noget af den mest betagende og værdifulde natur i Danmark. Der er valgt tre steder i hver af Danmarks fem regioner.

Den første naturkanon var svær at overskue og huske, og den blev aldrig folkeeje. Den er derfor historie nu. Men den har affødt et ganske omfattende undervisningsmateriale, der fortsat bruges meget. Materialet er tilgængeligt i Miljøstyrelsen under overskriften Danmarks Natur.

Danmark Naturkanon fra 2018 er let at overskue og ret let at huske:

Nordjylland:
1. Lille Vildmose
2. Skagen og Råbjerg Mile
3. Fosdalen og Svinkløv

Midtjylland:
4. Vind Hede og Stråsø Plantage
5. Jernhatten og Mols Bjerge
6. Gudenåens og Skjernåens kilder

Syddanmark:
7. Svanninge Bakker og Bjerge
8. Trelde Næs og Trelde Skov
9. Mandø og Vadehavet

Sjælland:
10. Suserup Skov
11. Røsnæs
12. Mandemarke Bakker og Møens Klint

Hovedstaden og Bornholm:
13. Ertholmene
14. Vestamager og Øresund
15. Melby Overdrev og Tisvilde Hegn

 

Tranebær i Lille Vildmose, der er med i Danmarks Naturkanon fra 2018. (Foto: Michael Stoltze).

Mandø og Vadehavet. Med i Danmarks Naturkanon fra 2018. (Foto: Michael Stoltze).

Råbjerg Mile. Med i Danmarks Naturkanon fra 2018. (Foto: Michael Stoltze).

Suserup Skov. Med i Danmarks Naturkanon fra 2018. (Foto: Michael Stoltze).

Høvblege ved Møns Klint. Med i Danmarks Naturkanon fra 2018. (Foto: Michael Stoltze).

Udgivet i Danmark, Dansk natur, Naturkanon | Tagget , , , , , , | 2 kommentarer

Danmarks Naturkanon fra 2009

Danmarks Naturkanon blev første gang offentliggjort af regeringen den 9. oktober 2009. Den indeholder 216 emner og er en pendant til Danmarks Kulturkanon, der blev offentliggjort i 2006 og indeholder 237 emner.

Danmarks Naturkanon fra 2009 rummer en række eksempler på natur og naturfænomener, som det er væsentligt at kende til som en del af den almene dannelse.

Man kan læse om kanonens 24 store, sammenhængende, danske naturområder og 192 andre eksempler på natur samt kanonudvalgets begrundelser for valgene her.

Den 20. november 2018 har regeringen offentliggjort “Danmarks nye Naturkanon”, som blot består af 15 smukke steder i Danmark. Man kan læse om stederne her.

Miljøstyrelsen valgte først at lancere de 15 smukke steder som “Danmarks Naturkanon” uden henvisning til den oprindelige naturkanon fra 2009. Det var besynderligt. Derfor bringer Dansk Natur denne indgang til Danmarks Naturkanon fra 2009 her. Miljøstyrelsen rettede dagen efter deres hjemmeside om Den nye Naturkanon, så den henviser til Naturkanonen fra 2009, og Miljøstyrelsen skrev, at naturkanonen fra 2009 er Danmarks Naturkanon. Den 23. november skrev Miljøstyrelsen imidlertid:

“Danmarks naturkanon er den nye. Men det forhindre jo ikke at et sted som Nationalpark Thy kan bryste sig af at have været med i den fra 2009. På samme måde som der jo har været flere fodboldlandshold.”

De 15 smukke steder i “Danmarks nye Naturkanon” er velvalgte, men kan på ingen måde leve op til at være en pendant til Danmarks Kulturkanon fra 2006.

Danmarks Naturkanon fra 2018 skal ifølge Miljøstyrelsen lokke flere ud i naturen.

Her er en oversigt og en alfabetisk liste over emnerne i Danmarks Naturkanon fra 2009.

Og her er nogle udvalgte billeder:

Bøg. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Aborre. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Stinksvamp. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Stevns Klint. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Nældens takvinge. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Ederfugle. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Mosekonebryg. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Sæler. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Vættelys. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Karljohan. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

 

Hugorm. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Danmarks naturkanon, Dansk natur | Tagget , , | Skriv en kommentar

Forfald og gyldne bøge

Ahornblad i forfald. (Foto: Michael Stoltze).

Alt har sin tid, og på et tidspunkt begynder forfaldet. De uhyggelige
og grimme forandringer – ja, alt det, der er ubehageligt og strider
mod det gode. Med vores fornuft ved vi nok, at forfaldet er en
nødvendig del af naturens gang. Men det minder os om døden.

I haven kæmper vi for det lille paradis med vækst, blomstring,
frugtsætning og alt det smukke og gode hele året, hvis det var muligt.
Det er det ikke i det danske klima, hvor forfaldet og døden rammer
haven med usvigelig sikkerhed i vinterhalvåret. Så accepterer vi det
nødtvungent, fordi vi ved, at paradisdrømmen genopstår, når foråret
kommer.

Vi har møjsommeligt frembragt kultur ved at lave naturen om og skabe
noget, som gør os tryggere i tilværelsen. Vi har skabt huse og veje og
dyrkede marker og ordnede forhold, som passer os bedre end den vilde
natur. Når naturen overtager kulturen, kalder vi det forfald. Forfald
er antikultur. Forfald gør os utrygge.

Vi flygter fra forfaldet. I byer med mange forladte huse, falder
huspriserne, og jo flere tomme og sammenstyrtende huse, der er i byen,
jo hurtigere accelererer fraflytningen. Det er en ond cirkel, der skal
brydes, hvis byen skal bestå. Kampen for det skønne og trygge er basal
i al kultur. Det er indlysende nødvendigt at holde den ukontrollerede
nedbrydning på afstand.

I den vilde natur er det anderledes. Forfaldet er en integreret del af
helheden og intimt forbundet med fødsel, spiring og vækst. Naturskove
er fulde af døende og døde træer i alle tænkelige stadier af
nedbrydning. Sådan skal og må det være i naturens store kredsløb. Men
forfaldet i naturskoven støder vores øjne, der er vænnet til synet af
ryddelige kulturskove uden døende og døde træer.

Intellektuelt er det let nok at begribe forfaldets nødvendighed i
naturen. Uden død og nedbrydning ville alle de stoffer, der er
nødvendige for livets opretholdelse, hurtig bliver bundet i alt det
levende.  Formering og vækst ville gå i stå uden nedbrydningen som
følgesvend ligesom køkkenhaven går i stå uden komposten. Danmark får
stadig mere natur, der passer og udvikler sig selv, blandt andet
naturskov, som med årene får en naturlig balance mellem opbygning og
nedbrydning. Den vilde natur er og bliver kontrasten til kulturen,
hvor vi bekæmper det synlige forfald.

Vi er selv natur og en del af det store kredsløb. Vi hører sammen med
alt andet liv på Jorden, og deler skæbne alle andre arter på planeten.
Døden er et grundvilkår. Den henter alle før eller siden, men vore
medskabninger adskiller sig hver og én fra os ved ikke være beviste om
egen eksistens og forgængelighed. De lever så længe, de nu gør, og dør
med værdighed. Altid. Selv i en naturskov, hvor over 90 % af
småfuglenes unger dør, før de selv får unger.

Forfald og død er fuld af grimme og uhyggelige billeder. Det kan være
meget skræmmende. Men den værdige død, hvor naturen gør, hvad naturen
altid ender med at gøre, rummer både ro og rigtighed. Min far døde i
en alder af 92 af en genstridig lungeinfektion, hvor medicinen kun
trak pinslerne ud. Da lægerne og vi til sidst besluttede at stoppe
behandlingen, var det en befrielse. Naturen var nådig, og feberen
førte ham roligt og stille ind i den sidste søvn. Og roen gjorde
sorgen både større og lettere.

Forfald og død kan have sin egen æstetik. Det kan endda rumme stor
skønhed. Sådan er det med løvfaldet, der giver indlysende mening. Det
er let at se det hele som en hensigtsmæssig forandring frem for et
skæbnesvangert farvel. Efteråret er forberedelse på genvækst. De spæde
forlæg til bøgens lysegrønne forårsløv dannes inde i knopperne
allerede i oktober og november, hvor bøgens blade bliver gyldne og
falder af. Og det samme er tilfældet hos andre træer og buske og mange
urter. Den blå anemone har stedsegrønne blade og bruger sommerens og
efterårets fugt og lys til at opbygge en fed, violetgrøn spire midt i
sit bladroset. Godt beskyttet Inde i den solide spire er næste års
blomsterknopper og blade klar allerede i oktober. Men de véd godt, at
de først skal spire frem og folde sig ud, når skovbunden bliver tør og
lun i marts og april.

Inden træerne smider bladende, trækker de vigtige mineraler ind i
veddet. Den grønne klorofyl gør ikke så stor gavn længere, fordi lyset
er svagt. Klorofylet bliver nedbrudt, den grønne farve forsvinder, og
nedbrydningsprodukterne bliver optaget af træet. Når den grønne farve
forsvinder, træder andre farver, som har været “overdøvet” af
klorofylgrønt, frem som løvfaldsfarver i et hav af gule, gyldne og
røde nuancer. Samtidig bliver bladenes immunforsvar svækket, så løvet
bliver angrebet og nedbrudt af svampe og bakterier.

Farveskiftet kan sætte tidligt ind, hvis der er udbredt og hyppig
nattefrost i september og oktober. Så varer de glødende efterårsfarver
længe, men selv i de sjældne år, hvor der slet ikke er frost i
september og oktober, gløder skovene i en fest af farver omkring 1.
november. Det vigende lys har samme effekt som frosten. Farverne
bliver lige så intense i milde efterår uden frost, de varer bare ikke
så længe. Løvet falder fra kronernes toppe, hvor vinden hærger mest,
sidst i oktober, mens blade i underskoven kan hænge helt hen mod
december. Løvet lyser allermest, når solen bryder frem på stille,
disede dage efter fugtigt vejr. Så er løvet fuldt og prægtigt foldet
ud.
Når efteråret sætter i med sit store forfald og kulden komme krybende,
kan det være svært at forstå videnskabens fundamentale grundsætninger
om, at hverken energi eller stof kan forsvinde. Men stof og energi er
der for evigt.

Alting forandrer sig, men intet forsvinder.

 

Kom! Se hvor gylden bøgen står

Kom! Se, hvor gylden bøgen står
og lyser næsten som i vår
med flammeskær i solen.
Nu fejer blæsten over land
henover bøgeskovens brand,
og løsner sommerkjolen.

Da kaster bøgen al sin pragt
for vintermørkets overmagt
af vinde i november.
Det gyldne løv har stakket frist
og falder fra den sorte kvist,
før året når december.

Men sommertidens sidste glød
kan flyve roligt mod sin død
på klare, kolde dage.
For bøgen knoppes på sin rod,
mens vestenvinden kæmper mod
det blad, der blev tilbage.

Ja, sådan slutter årets ring,
hvor ingenting er ingenting,
og alting er forandring.
Det lille blad, hvad end det vil,
må dø, men altid være til
på livets lange vandring.

Som gave, før du bliver muld,
er verden af det pure guld
dit dyrebare eje.
Skøn på det liv, du er forundt
igennem tiden året rundt,
og mærk dig dine veje.

Sangtekst: Michael Stoltze, 2015

Melodi: Michael Stoltze, 2018 – lyt her

(Essay og sang trykt første gang i Kristeligt Dagblad 23. november 2015)

Gyldne bøge 1. november i Charlottenlund. (Foto: Michael Stoltze).

 

Gyldne bøgeblade. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

 

 

Udgivet i Dansk natur, Skov | Tagget , , , , , , , | 8 kommentarer

Blodrød benved

Benved har intenst røde blade midt i oktober. (Foto: Michael Stoltze).

Skoven gløder i orange, rødt og gult og gyldent i oktober.

Og især på kalkrig morænejord i skovbryn og hegn eller på græssede marker, ser man tit et lille træ med røde blade. Det er virkelig rødt – blodrødt.

Det er benved med det umulige latinske navn Euonymus europaeus. Træet har navn efter det benhårde, hvide ved, der undertiden bruges af trædrejere. De unge grenskud er grønne og specielle ved at være firkantede i tværsnit. Og så er frugterne yderst mærkelige og smukke.
De er rosa med skær af blåt, og de ligner firkantede hatte. Hver frugt indeholder som regel fire hvide frø, der hver er omgivet af en appelsinorange kappe. Når frugterne er modne i oktober, smutter de
fedtede frø ud og åbenbarer deres strålende orange dragt mellem alt det røde, idet de ofte bliver hængende i frugtskallen i deres navlestrenge.

Frø, frugter, blade og hele træet er giftigt for mennesker, men tilsyneladende ikke for rådyr og fugle.

Det er et virkelig smukt lille træ, som er let at dyrke i haver, hvor det tåler at blive beskåret. Det hører til benvedfamilien, som rummer over 1300 overvejende tropiske og subtropiske arter. En af dem er den euforiserende kath, som tygges i stor stil i Afrika og arabiske lande.

Benved bruges i Danmark mest som prydtræ. Og den er virkelig en pryd – både i den vilde natur og i haven, når den står blodrød og behængt med sine lysende røde frugter i efteråret.

Benved-frugt. (Foto: Michael Stoltze).

 

Benved med frugter. De orange frø er på vej ud. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

Udgivet i botanik, Dansk natur | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

52 billeder fra den almindelige blåfugls liv i min have

Den almindelige blåfugl findes i hele Danmark. Den er tit talrig på steder med rødkløver, lucerne, kællingetand, humlesneglebælg, harekløver og andre ærteblomstrede planter, som den lever på i larvestadiet.

De voksne sommerfugle er blot 25-33 mm i vingefang. Hannen er strålende lyseblå med smal sort vingekant, mens hunnen er brun med orange kantpletter og mere eller mindte udbredt blå bestøvning. Hunnerne varierer utroligt meget fra næsten helt brune til helt blå.

Begge køn har sirlige prikmønstre på vingeundersiderne. Om aftemem sætter de sig i små selskaber i højt græs for at sove. Og her vågner de og tørrer de duggede vinger om morgenen. Når vingerne er ved at være tørre, sætter de sig med hovederne nedad og vingerne åbnet mod solstrålerne. Så ligner de små blå blomster i græsset. Derefter flyver de som “flyvende blomster” ud i verden for at drikke nektar, parre sig og lægge æg.

En voksen blåfugl lever kun en til to uger. Til gengæld kommer der hele tiden nye individer, når de tre årlige generationer afløser hinanden fra først i maj til først i oktober. Æg fra de sidste blåfugle bliver til små larver inden vinteren. De overvintrer ved jordoverfladen i værtsplanterne, som de luner sig i og æder sig fede i marts og april, hvorefter de forpupper sig og kommer frem som strålende, nye blåfugle lige efter løvspringet.

Almindelig blåfugl rykker næsten med garanti ind i haven, hvis man ikke bruger gift og har et område, hvor græsset får lov til at blive højt.

Og jeg skal hilse og sige, at det er en stor og farverig nydelse at iagttage de små almindelige medskabningers liv i sin have. Den oplevelse er det mig en glæde at dele. Så her er 52 billeder fra blåfuglenes liv i min have. Et billede til hver uge, om man vil.

God fornøjelse!

 
 Udgivet i Dansk natur, sommerfugle | Tagget , , , , , | 9 kommentarer

Få flere sommerfugle i haven

Almindelig knopurt er en smuk, nem og god nektarplante for sommerfugle. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

Vil du vil have flere sommerfugle i haven? Det er faktisk slet ikke så svært.

Her er en kort indføring i, hvordan man kan få mange sommerfugle i haven. En have med et mylder af sommerfugle er tættere på det Paradis, de fleste drømmer om, at en dejlig have skal være.

Gennem tiden er sommerfugle mange steder på Jorden blevet opfattet som flyvende blomster eller sjæle. Men selv hvis man blot anser dem for smukke insekter, løfter de flagrende sommerfugle altid havens poesi.

Dagsommerfuglene hører blandt de vilde arter, der har det sværest i Danmarks natur. Ligesom mennesker holder de af sol, lys, varme, læ og blomster. Derudover skal de have et stort udvalg af vilde plantearter på steder med (som regel) næringsfattige forhold, hvor de kan lægge æg og vokse op som larver.

Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at passe på naturens mangfoldighed og standse tilbagegangen. Udfordringen er blandt andet at bevare og skabe nye levesteder for sommerfuglene. Det sker ved dels at passe på de gode levesteder, vi har tilbage, og dels at genskabe nye levesteder ved at udpine overgødskede arealer.

Her kan haveejere i høj grad være med ved at indrette sommerfuglevenlige haver. Enhver haveejer kan få flere sommerfugle i haven, uanset om haven er lille, stor eller en hel park. Det er slet ikke så svært, og det er en stor fornøjelse, når det lykkes.

NEKTARPLANTER OG VÆRTSPLANTER
Hvis man vil have mange sommerfugle i haven, skal man dels tænke på de voksne sommerfugles nektarplanter og dels på larvernes værtsplanter.

Nektarplanter er de plantearter, som tiltrækker mange sommerfugle, men som sjældent eller slet ikke er værtsplanter for larverne. Værtsplanter er de plantearter, som sommerfuglenes larver lever på. Mange traditionelle haveplanter er gode nektarplanter, for eksempel lavendel, isop og – naturligvis – sommerfuglebusk. Men mange smukke plantearter fra den vilde, danske planteverden og også fremragende nektarplanter, for eksempel blåhat, merian og almindelig knopurt. Se listen nedenfor!

Værtsplanter er derimod næsten udelukkende vilde danske plantearter. Så hvis man også vil have sommerfuglene til at yngle i sin have, skal man sikre, at der vokser værtsplanter i tilstrækkelige mængder under de forhold, som hver enkelt sommerfugleart kræver. De fleste sommerfuglearter kræver masser af sol og varme i larvestadiet, og derfor skal værtsplanterne helst stå solrigt og lunt. Det er en stor fordel for de fleste sommerfuglelarver, at der er bar jord eller sten, hvor Solen rigtig kan bage i nærheden af værtsplanterne. Se listen nedenfor!

ALLE HAVEEJERE KAN FÅ FLERE SOMMERFUGLE
Med enkle midler er det muligt at øge antallet af sommerfugle betragteligt i enhver have. Alle haveejere kan få gode resultater. I små haver får man mest ud af at tænke i nektarplanter, lys og læ. I større haver og parker med god plads får man mest ud af at tænke i nektarplanter, lys, læ og delområder med næringsfattige forhold og en kombination af egnede nektarplanter og værtsplanter, så sommerfuglene kan yngle.

En grundforudsætning for succes er naturligvis, at man ikke bruger pesticider. I delområder af haven, som er udlagt til yngleområder, må man heller ikke bruge nogen former for gødning – hverken kunstgødning, staldgødning eller kompost.

Rigtig god fornøjelse!

Michael Stoltze

DE BEDSTE NEKTARPLANTER

Alle er fremragende, men de allerbedste er mærket med *

*Almindelig knopurt, *Anis-isop
Bakkenellike
Bjergmynte
*Blåhat
Blåmunke
Brombær
Engkarse
*Farvegåseurt
Hedelyng
*Hjortetrøst
Hvid fredløs
Hvid okseøje
*Høstborst
*Isop
Kattehale
*Lavendel
Liguster
Lucerne
*Lægeoksetunge
*Lægealant
Løgkarse
Mandstro (flere arter)
*Merian
Musevikke
Mynte (flere arter)
Nøkketunge (flere arter)
Purpursolhat
Rosenmærke
Sankthansurt (flere arter)
*Sommerfuglebusk
Tidselkugle (flere arter)
Tidsler (flere arter)
Timian (flere arter)
Tjærenellike
*Tusindstråle

DE VIGTIGSTE VÆRTSPLANTER

Almindelig røn: sortåret hvidvinge
Almindelig syre: ildfugle (flere arter)
Brændenælde: nældens takvinge, dagpåfugleøje, admiral, tidselsommerfugl, det hvide C, nældesommerfugl
Eg: blåhale
Elm: det hvide W, det hvide C
Engkarse: aurora
Gedeblad: hvid admiral
Græs (mange arter): randøjer (flere arter), bredpander (flere arter)
Hejrenæb: rødplettet blåfugl
Humle: det hvide C
Humle-sneglebælg: almindelig blåfugl
Kristtjørn: skovblåfugl
Kællingetand: almindelig blåfugl
Kål: stor og lille kålsommerfugl
Lancetvejbred: okkergul pletvinge
Lucerne: almindelig blåfugl og høsommerfugle
Løgkarse: aurora og grønåret kålsommerfugl
Mirabel: guldhale
Musevikke: isblåfugl
Rucola: aurora (kun på planter, der blomstrer efter overvintring) og grønåret kålsommerfugl
Rødknæ: ildfugle (flere arter)
Seljepil: iris, sørgekåbe
Slåen: guldhale
Storkenæb (flere arter): rødplettet blåfugl
Tjørn: sortåret hvidvinge
Tørstetræ: citronsommerfugl, skovblåfugl
Vedbend: skovblåfugl
Violer og stedmoderblomster (mange arter): perlemorsommerfugle

© Michael Stoltze

 

 

Nyforvandlede citronsommerfugle. Larven æder kun blade af tørstetræ, som sommerfuglen lægger æg på i april-maj.

 

 

Skovblåfuglen, der lægger æg på vedbend. (Foto: Michael Stoltze).

Admiraler (og hvide C’er) soler sig på stenhøj. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Dansk natur, haver, sommerfugle | Tagget , , , | 5 kommentarer

Lys fra kultiden

Dyndpadderokker i lav sol, modlys og skygge i baggrunden. Der er ikke manipuleret med lys og farver. Det hele er naturligt. De ser sådan ud.  (Foto: Michael Stoltze).

Dyndpadderokken er en af verdens blot 16 arter af padderokker. Hele 9 arter findes i Danmark. Padderokker havde deres storhedstid i kultiden for omkring 350 millioner år siden. Da kunne de blive over 30 meter høje træer. Den mest farvestrålende nulevende art er uden tvivl dyndpadderokken. Den er halvgennemskinnelig og stråler i mange farver i sirlige mønstre i foråret omkring 1. maj.  Fotoserien “Lys fra kultiden” er optaget i lav sol og modlys i Almindingen på Bornholm, hvor dyndpadderokkerne er særlig store og flotte.

Billederne kan købes i højkvalitetsprint i sorte trærammer med hvid passepartout. Priser med ramme:

Print ca. 20×30 cm: 1.200,00 kr.

Print ca. 30×45 cm: 2.000,00 kr.

Print ca. 40×60 cm: 3.000,00 kr.

Print ca. 50×75 cm: 4.000,00 kr.

Andre størrelser og priser efter aftale.

Billederne sælges i 10 nummererede og signerede eksemplarer. Rabat ved køb af serier efter eget valg af tre eller flere fotos.

Bestilling på naturogide@gmail.com, Segenvej 39, 3720 Aakirkeby, telefon 61220391

Lys fra kultiden I

Lys fra kultiden II

Lys fra kultiden III

Lys fra kultiden IV

Lys fra kultiden V

Lys fra kultiden VI

Lys fra kultiden VII

Lys fra kultiden VIII

Lys fra kultiden IX

Lys fra kultiden X

Lys fra kultiden XI

Lys fra kultiden XII

Lys fra kultiden XIII

Lys fra kultiden XIIII

Lys fra kultiden XV

Lys fra kultiden XVI

Lys fra kultiden XVII

Lys fra kultiden XVIII

Lys fra kultiden XVIIII

Lys fra kultiden XX

Lys fra kultiden XXI

Lys fra kultiden XXII

Lys fra kultiden XXIII

Lys fra kultiden XXIV

Lys fra kultiden XXV

Lys fra kultiden XXVI

Udgivet i Dansk natur, Padderokker | Tagget , , , , | 2 kommentarer

Hvad skal vi med ulve?

“Hvorfor skal ulven løbe rundt i Danmark?”  spurgte Jyllandposten for nylig i denne leder.

Lederskribenten skriver blandt andet:

“Tilbage til naturen, råbte naturfilosoffen Jean-Jacques Rousseau for snart længe siden. Det må også være det, der driver fortalerne for, at ulven med vold og magt skal tilbage til den danske natur.

Det er en af den slags beslutninger, hvor man stilfærdigt spørger sig selv, hvad meningen mon er. Hvad skal vi egentlig med ulve i den danske natur, spurgte også pens. statsskovrider Morten Elbæk-Jørgensen i kronikken forleden. Han kommer formentlig til at vente længe på svar.

Ulven har været fraværende fra den danske natur meget længe, fordi den er farlig for dyr og mennesker. I århundreder blev den bekæmpet. Christian IV skrev endda ulven ind i en lov. Den sidste danske ulv menes skudt i 1813 uden for Skive. Men nu er den tilbage, fordi Naturstyrelsen under Miljøministeriet i København har fundet, at det var en god idé. Det giver i sig selv skyts til debatten om, at der ofte er for langt mellem dem, der træffer beslutningerne bag de trygge skriveborde, og dem, det går ud over i den anden ende.”

Lederen er fuld af fejl. Jean-Jacques Rousseau ønskede for eksempel ikke mennesket “tilbage til naturen”. Tværtimod. Hans grundbetragtning var en himmelhenrykt begejstring over menneskets evne til at træde ud af naturens mørke, som han udtrykte det. Og Naturstyrelsen har ingen aktier i, at ulven er vendt tilbage til Danmark. Det er EU, der har pålagt medlemslandene inklusive Danmark at frede ulven. Derfor har den bredt sig.

Men Jyllandpostens spørgsmål om, hvad vi skal med ulven, er godt og centralt i forhold til nutidens stigende folkelige og politiske fokus på samspillet mellem natur og kultur.

Som følge af Jordens stigende befolkningstal og eksploderende forbrug mister den vilde natur plads globalt. Vi står derfor midt i begyndelsen på det, der er blevet kaldt den sjette masseuddøen: Vore medskabninger på Jorden forsvinder i et accelererende tempo. Og hvis vi ikke gør noget, bliver livet på vores planet fattigere og vores tilværelse som mennesker kedeligere.

Derfor har der siden verdenstopmødet i Rio i 1992 været en global bevægelse i gang for at standse den menneskeskabte sjette masseuddøen. Bevægelsen er en del af de tre grundprincipper for al udvikling: Balance mellem hensyn til miljø, økonomi og sociale forhold. Det kaldes bæredygtig udvikling, og de grundprincipper har Danmark og stort set alle verdens lande tilsluttet sig.

Det betyder ikke “tilbage til naturen”. Det ville være menneskehedens undergang. Vi har som eneste art på kloden evnen til at herske over Jordens liv. Det er et stort ansvar, og ligesom ved vores beherskelse af ilden et ansvar, vi kan bruge til både godt og ondt. I sidste ende er det vores herskerevne, som kan og skal redde os ud af den accelererende biodiversitetskrise – den sjette masseuddøen. Vi skal påskynde, at vi er mennesker med handleevner, som ingen andre dyr på Jorden har.

Vi har som mennesker gennem årtusinder skabt trygge steder på Jorden for os selv. Vi har udryddet farlige dyr og besværlig dyr, opdyrket jorden og taget husdyr.  På den måde, og sidenhen med videnskab og ny teknologi, har vi fået lange, gode og trygge liv. Vi har aldrig haft det bedre materielt og sundhedsmæssigt, og vi lever i gennemsnit dobbelt så længe nu som for 100 år siden.

Mennesket har fordrevet eller helt udryddet et hav af store, besværlige dyr. Ulven var en af de plagsomme skabninger, vi fordrev i det meste Europa, og Danmark blev ulvefrit, da en ulv blev skudt ved Skive i 1813, og var det i 199 år frem, til Thy-ulven dukkede op i 2012.

Da ulven blev skudt i Skive, var der rabies og de fleste husdyr gik frit omkring med hyrder. Derfor var ulven frygtet og meget problematisk. Og rabiate ulve (ulve med hundegalskab) har været som sindbillede på varulve og djævelen og uden tvivl været med til at skabe de stærke fortællinger om den onde ulv, som litteraturen er så fuld af.

Nu skriver vi 2018. Og vi har fået et helt andet syn på naturen. Folkeligt og politisk. Vi er ramt af en slags kollektiv dårlig samvittighed efter 1970’ernes og 80’ernes forureningskriser, som vi nu heldigvis er ved at have løst. Siden er menneskeskabte klimaforandringer og biodiversitetsfaldet kommet til som nye kriser.

Det er et globalt FN-mål, at tilbagegangen i den vilde natur skal standes.  Det gælder også for de besværlige og farlige arter, og det kan lade sig gøre i dag, fordi vil har velstand, arealplanlægning og andre metoder til at undgå, at tilstedeværelsen af de vilde dyr giver uoverstigelige konsekvenser. Vi er blevet utrolig gode til at lave regler og planer. Derfor ser vi i hele Europa, at de store dyr vender tilbage. Det er massivt. I Danmark er det rådyr, krondyr, gæs (mange arter), svaner, skarver, ørne, hejrer, traner, ravne, bæver (dog introduceret), sjakal og sæler, og vildsvinet banker også på.

Og så altså ulven. Det næststørste landrovdyr i Europa. Den er kommer her, fordi den er fredet i modsætning til før, hvor den var fredløs. Næsten alle lande i Europa lever i dag med større eller mindre bestande af ulv. I Danmark viser en undersøgelse, at omkring 2/3 af befolkningen er positive overfor ulv i Danmark, og der er ikke nogen markant forskel på indstillingen fra by til land.

Danmark har en grundig, officiel ulveplan og regler for håndtering af eventuelle angreb, så man i modsætning til skader forvoldt af andre dyr, kan få erstatning for tab af husdyr til ulve. Samtidig vil bestanden af ulv i Danmark – ligesom i Sverige og Norge – blive reguleret til et lavt tal, så arten opretholder sin skyhed, relative ufarlighed for mennesker og kun forvolder begrænset skade.

Tilbage til spørgsmålet “Hvorfor skal ulven løbe rundt i Danmark?”. Svaret er såre enkelt: Fordi et flertal i befolkningen ønsker det i dag, og fordi det store rovdyr gør naturen og Danmark mere storslået og eventyrlig. Naturens vingefang bliver forøget markant af vore store, besværlige medskabninger. Ofte gør de ingen særlig nytte, men tit er det unyttige det mest nødvendige. Hvem vil undvære løver, tigre, elefanter, leoparder eller giraffer?  Ulven i Europa er med i det selskab.

Ulvens ankomst med al det besvær, den giver, er en glimrende anledning til, at vi danskere vågner op og tænker over vores forhold til naturen. Vi lever i en ny tid, hvor der kan være plads til vildskab som kontrast til alt det tamme. Naturen er ikke bare noget godt, men noget stort og vildt og vidunderligt og farligt og noget, vi er en del af.

Det handler om at komme fremad og finde den bæredygtige balance, hvor vi kan glæde os over vildskaben, ulven og alle de andre medskabninger i naturen samtidig med, at vi udvikler vores kultur.

Danmark har fået ulve og er blevet et større land.

Udgivet i Dansk natur, Naturpolitik | Tagget , , , , , , , | 1 kommentar

Munks anemone

Den 4. januar 1944 blev Kaj Munk brutalt myrdet af tyskerne og smidt i en vejkant ved Silkeborg. Munks frygtløse og klare tale mod den tyske besættelsesmagt og åbenlyse støtte til den danske modstandskamp kostede ham livet. Og hele Danmark var i chok.

Året før havde Munk skrevet sit uden sammenligning mest folkekære digt Den blå anemone, som Egil Harder satte melodi til i 1945 (hør). Jeg kan ikke se en blå anemone i det tidlige forår uden synge med på Kaj Munks fine hyldest til blomsten. Selvom de blå anemoner sjældent springer ud allerede den første dag i marts, er måneden anemonetid. Jeg har altid holdt meget af digterpræstens sanselige sang, der står som en lysende sjæl og lovprisning af naturen efter hans brutale død.

Alle os, som mere eller mindre åbenlyst lytter til Giro 413, har bemærket, hvordan sangen med usvigelig sikkerhed hitter som nr. 1 i programmet hvert eneste forår. Munks tekster er ofte omdiskuterede, fordi de tit balancerer på grænsen mellem det geniale og banale. Men med anemonesangen er jeg i hvert fald ikke i tvivl om dommen: Den er et mesterværk. Den er simpelthen en genistreg, og det er imponerende, hvad digteren har formået at få koncentreret af fortællinger i de 46 korte linjer.

Alligevel kom “Den blå anemone” først med i 18. udgave af Højskolesangbogen i 2006, og jeg tænker tit på, hvorfor i alverden det skete så sent for en så fin sang. Måske var der gået så megen Giro 413, folkelighed og sentimentalitet i anemonesangen, at det skyggede for versenes store fortælling.

I min barndom på Nordbornholm voksede de blå anemoner i tusindvis i skovbunden på dalskråningen, som rejste sig mod vest fra haven omkring huset i Kampeløkke Ådal. Det var sådan en fin, østvendt skråning, som blev brugt til lidt skovbrug og lidt græsning med tøjrede geder og får og måske en kvie.

Lige så længe jeg kan huske tilbage, var det en lille triumf af de allerstørste, når vi i det tidlige forår opdagede, at den første blå anemoneknop var brudt frem. Når tiden nærmere sig, kunne jeg ikke lade være med at søge efter det lille forårstegn. Jeg tror ikke, jeg tænkte videre over symbolikken i det hele det var bare en naturlig trang. Og lykken var stor over den første, bristede knop.

Den blå anemone er en forunderlig urt med sin helt specielle egenart. De trelappede, buttede blade har givet planten det latinske navn Anemone hepatica. Hepatica er afledt af det græske ord hepar, som betyder lever, og navnet hentyder til bladformen, der kan minde om formen på leverlapper.

Fra gammel tid har den blå anemone derfor været brugt som medicin mod leversygdomme. Lægerne mente nemlig, at Gud i sin visdom havde hjulpet os mennesker ved at indlægge små symboler i planterne som tegn, dengang han skabte verden.

For anemonen knytter der sig en anden vigtig historie til de læderagtige, trelappede blade. De er meget holdbare og stedsegrønne. De kan fungere i over et år, og selvom de kan se lidt hærgede og plettede ud efter vinteren, forfalder de først helt, når de nye, sarte blade er brudt frem efter blomstringen. Hvorfor nu det?

Jo andre anemoner har kraftige, underjordiske rødder, der er fyldt med næring. Det har den blå anemone ikke. Den har kun en buket svage trævlerødder, der lige akkurat holder den fast i jorden. Men den har sine vintergrønne blade, og de er geniale. Når forårssolen skinner på bladene, behøver den blå anemone ingen underjordisk madpakke for at få energi. Det klarer de gamle blade, som bliver til effektive energifabrikker, så snart solen rejser sig i februar og marts og sætter gang i fotosyntesen.

Hen i april taber de blå anemoneblomster deres sidste kronblade, hvorefter et lysegrønt mylder af fine og friske, randhårede blade vokser frem. Mellem bladene strækker blomsterstilkene sig og bøjer sig mod jorden, mens frøene modner for enden mellem små, grønne bladsvøb. De små frø har et lille olielegeme ved siden af kimen.

Man kunne tro, at det var næring til den lille spire, men det er ikke olielegemets primære funktion. For anemonen er det nemlig meget vigtigt at få spredt sine frø, og her er olielegemet genialt: Myrerne er vilde med den næringsrige olie, så de griber frøene med deres kæber og slæber dem vidt omkring i skovbunden, før de æder olien. Den lille kim er de ligeglade med, men nu har den blå anemone opnået det vigtige: at blive spredt.

Hvis man flytter en blå anemone ind i haven og passer den ved at luge omkring den, bliver den som regel kraftig, og den får masser af blomster næsten uanset jordbunden. Derfor gik det også godt for den anemone, som Kaj Munk hentede fra Lollands fede ler til Vedersø Præstegård, hvor jorden var sandet og kalkfattig.

Sådan er det ikke ude i den vilde natur. Her trives de blå anemoner kun, hvor der er kalkbund eller fed, kalkholdig muld, så derfor er der stort set ingen blå anemoner i Vestjylland. På steder med masser af kalk, for eksempel i Klinteskoven på Møn eller i Allindelille Fredskov på Sjælland, vokser de blå anemoner til gengæld i millionvis.

De er også talrige i krat og skov på stabile, kalkrige havskrænter, og så har de nogle steder et sjovt voksested, som er skabt af vore forfædre for mange tusinde år siden: Køkkenmøddinger! Den først beskrevne køkkenmødding i verden en cirka én hektar stor dynge af østersskaller, strandsnegleskaller og andre levn i Mejlgård Skov på Norddjursland, er således et fint voksested for blå anemoner. De trives der alene på grund af den kalk, som stenalderfolket efterlod.

Det kan godt være, at den fine blå blomst og forårsbebuder er lille. Men for mig er den noget af det største, vi har. Den vokser stadig og blomstrer i hobetal, hvor jeg voksede op på Nordbornholm. Jeg har én derfra i min have her på Sydsjælland. Og lige nu står den i det fineste flor på min tvillingebror Jacobs gravsted på Frederiksberg gamle kirkegård.

Så er der håb. Trods alt.

——-

Bragt første gang som essay i Kristeligt Dagblad 22. marts 2012.

Udgivet i botanik, Dansk natur | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Danmarks nationalparker er en skændsel

Ikoniske Møns Klint og omgivelser er ikke blevet nationalpark, skønt den er den mest oplagte. Til gengæld er en masse kornmarker, plantager, byer og sommerhusområder blevet nationalpark. (Foto: Michael Stoltze).

Danmarks nationalparker lever ikke op til international standard. Store dele er falsk varebetegnelse. Grænserne bør justeres, indholdet bør forbedres og loven om nationalparker bør revideres.

Af Michael Stoltze
Biolog, ph.d. og forfatter til bogen “Danmarks nationalparker” 


På verdensplan er oprettelse af nationalparker den vigtigste måde at beskytte natur på. Nationalparker skal sørge for, at planter og dyr som findes naturligt i de forskellige lande, sikres gode leveforhold, at der tages vare på variationen og mangfoldigheden i geologi, naturtyper og landskabstyper, og værne om særegne, sårede og truede arter, økosystemer og miljøer.

Parkerne angives normalt med grønt på de nationale landkort. Det er beskyttelse og markedsføring af landenes smukkeste, vildeste og mest storslåede natur. Der er tit omfattende turisme og store indtægter knyttet til nationalparkerne. Nogle nationalparker ligger dog så afsides, at turismen er ubetydelig.

Den første nationalpark i verden var Yellowstone, der så dagens lys i USA i 1872. Nu er der over 3100 nationalparker spredt over hele kloden.

Hvad er en nationalpark?
Der er ingen bindende internationale krav til, hvordan nationalparker skal indrettes, men de fleste lande læner sig i dag op ad Den Internationale Organisation For Naturbeskyttelse (IUCN), som har defineret nationalparker således:

”Store, naturlige eller næsten naturlige områder reserveret til økologiske processer i stor skala. Områderne har i kraft af deres karakteristiske arter og økosystemer fundamental miljømæssig, kulturel, spirituel, videnskabelig, uddannelsesmæssig, rekreativ og turistmæssig betydning.”

Nationalparker bliver oprettet, drevet og beskyttet af staten. Lovgivningen varierer fra land til land. I Sverige, der som første land i Europa oprettede ni nationalparker allerede i 1909, skal områderne være ejet af staten, og naturen skal, bortset fra eventuelle turistfaciliteter, ligge urørt hen. Norge har oprettet nationalparker siden 1962 og har nu 44, heraf syv på Svalbard. De omfatter overvejende vild natur, men uden krav om statseje. Andre europæiske lande har lignende regler om, at naturen i nationalparker skal være vild eller kun må udnyttes så ekstensivt, at det ikke går ud over de naturlige økosystemer og vilde arter. Ofte er der også særlige regler for færdsel i nationalparkerne.

Storbritanniens nationalparker skiller sig markant ud, fordi lovgivningen tillader, at både byer og store, opdyrkede landskaber kan være med. Derfor lever hovedparten af de britiske nationalparker ikke op til IUCNs definition.

Ved siden af nationalparkbegrebet opererer de fleste lande med nationalt definerede naturparker eller regionalparker. Det er områder med både natur, landbrug, byer og rekreation, men hvor naturen spiller hovedrollen. Danmark fik en mærkningsordning for naturparker i 2013, og har siden oprettet syv med Naturpark Lillebælt på 370 kvadratkilometer som den største. Dertil kommer, at tre internationale beskyttelseskategorier, Verdensarv, Geopark og Biosfæreområder, nu også bliver anvendt i Danmark.

Nationalparkernes indtog i Danmark 
Danmark var længe om at indføre nationalparker. Siden 1960’erne blev der fra politisk hold gjort flere forsøg på at indføre terminologien, men det strandede på modstand fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), der frygtede en ringere beskyttelse af naturen uden for nationalparkerne.

I 1999 kritiserede OECD Danmark for ikke at have nationalparker, og en national politisk bestilt udredning (Wilhjelmudvalgets rapport “En rig natur i et rigt samfund”) anbefalede i 2001 igen nationalparker. Nu var den generelle beskyttelse af naturen blevet så god, at DN bakkede op. En medvirkende årsag var desuden en beskæmmende beskrivelse i rejseguiden fra Lonely Planet, hvor der stod, at der ikke var naturværdier at komme efter i Danmark. Det var både noget vrøvl og en provokation, men illustrerede betydningen af varebetegnelsen “nationalpark” i markedsføringen af et land.

Efter nogle års forberedelser, udredninger og pilotprojekter, vedtog Folketinget nationalparkloven i 2007. Politisk blev det i første omgang aftalt at etablere fem nationalparker. Nationalpark Thy blev indviet i 2008, Nationalpark Mols Bjerge i 2009, Nationalpark Vadehavet i 2010, Nationalpark Skjoldungernes Land på Sjælland i 2015 og Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver indviet i 2018.

Nationalparkloven i Danmark stiller ingen krav om ejerskab eller omfanget af vild natur. Og mens andre lande lægger vægt på, at brugen af nationalparkerne ikke må ske på bekostning af vilde arter og økosystemer, nøjes man i Danmark med, at udviklingen i parkerne skal ske ”med respekt for beskyttelsesinteresserne”. Formålet med de danske nationalparker er, ifølge lovteksten, at:

1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning,
2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,
3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,
4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,
5) bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet,
6) understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,
7) fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet,
8) styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling,
9) understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og
10) styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkers etablering og udvikling.

Loven indeholder bestemmelser om nedsættelse af en nationalparkfond, en bestyrelse og et råd, og at bestyrelsen skal udarbejde en nationalparkplan, der revideres hvert 6. år. Men ellers gælder præcis samme regler for arealdrift i og udenfor nationalparken.

De fem danske nationalparker
Nationalpark Thy var med sine udstrakte vildmarker et godt sted at begynde i 2008. Den var nærmest grydeklar som nationalpark fra starten.

Ved indvielsen af Nationalpark Mols Bjerge holdt dronningen en smuk tale om det, som efter hendes opfattelse karakteriserer Danmark: Samspillet mellem natur og kultur. Over halvdelen af nationalparken er intensivt drevne landbrugsarealer og plantager, og Ebeltoft By inklusive supermarkeder og benzinstationer er med.

Åbningen af Nationalpark Vadehavet foregik en iskold oktoberdag. Parken blev til med stor lokal opbakning og er med sine fuglerige vadeflader langt den største danske nationalpark. Indvielsen foregik dog i udkanten af Ribe langt fra fuglemylderet, og der var mest fokus på markedsføring af lokale pølser.

Nationalpark Skjoldungernes Land indeholder mange skove, kyster og fjordområder i parken og store kulturhistoriske værdier. Omkring to tredjedel af parkens landareal er intensivt dyrket land eller byer.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland hænger ikke sammen geografisk. Den indeholder mange plantager, skove og naturområder, men også byer, sommerhusområder, landbrugsarealer og industriområder.

Kritik
Med de fem nationalparker er Danmark nu på papiret med på den internationale vogn med beskyttelse og markedsføring af nationens ypperste natur. På markedsføringssiden Visit Denmark kan man læse, at Danmarks nationalparker er ”unspoilt natural playgrounds” og vores lands ”most beautiful natural places”. Det lyder dejligt og lokkende, men passer det? Skal vi være tilfredse med den danske nationalparkpolitik?

Den første velmente og højt kvalificerede kritik kom fra tidligere industriminister Nils Wilhjelm (K), der sad som formand for det udvalg, der anbefalede regeringen at etablere nationalparker. Jeg havde på bestilling fra Friluftsrådet skrevet “Danmarks nationalparker”, og da bogen udkom i foråret 2010, tog Wilhjelm ordet ved receptionen på forlaget. Venligt, bestemt, alvorligt og på grænsen til det grædefærdige konstaterede han, at de nationalparker, som han og mange andre kæmpede så hårdt for og anbefalede, var ved at udvikle sig til rene tivoliparker, hvor naturværdier kom i anden række. Champagnen holdt et øjeblik op med at boble, og alle fik noget med hjem at tænke over. Siden er kritikken af nationalparkloven og nationalparkerne taget til, og mange toneangivende naturforkæmpere har nærmest vendt nationalparkerne ryggen.

DN og andre grønne organisationer var utilfredse med nationalparkloven, og da præsidenten i DN luftede sin frustration over loven og krævede restriktioner overfor lodsejerne, gik nationalparkarbejdet næsten i stå. Skjern Å blev droppet, og Kongernes Nordsjælland blev forsinket i seks år.

Idehistoriker og forfatter Rune Engelbreth Larsen lancerede i afmagt over de danske nationalparker begrebet “naturnationalparker” og rejste riget rundt for at afklare, hvor de kunne ligge. Det blev i 2017 til bogen “Vildere vidder i dansk natur” med forslag til 35 parker på i alt omkring 1000 kvadratkilometer.

Kritikken er berettiget
Forløbet omkring tilblivelsen af nationalparkloven, oprettelsen af parkerne og deres afgrænsning og drift har fået mange til at kalde nationalparkerne for ligegyldige, papirparker, tivoliparker, turistparker, landbrugsparker eller det, der er værre.

Den hårde kritik af de danske nationalparker er bemærkelsesværdig. Og med udnævnelsen af den femte og sidste, Kongernes Nordsjælland, er der anledning til at gøre status. Er kritikken berettiget? Lad mig knytte nogle kommentarer til de fem nationalparker.

Nationalpark Thy lever i det store og hele op til, hvad man forstår ved en nationalpark internationalt.

Det gør nationalpark Mols Bjerge ikke, selv om dele af parken er enestående. Jeg tror, de fleste ville få en lang næse i udlandet, hvis de opdagede en nationalpark, der mest var industrielt landbrug.

Nationalpark Vadehavet lever for størstedelen op til den internationale standard, fordi den omfatter de enorme tidevandsflader, som er spisekammer for Vadehavets millioner af rastende vandfugle. Men parken indeholder også landområder med så intensivt landbrug, at ikke en vibeunge kan få et ben til jorden.

Nationalpark Skjoldungernes Land er bestemt et pragtfuldt og beskyttelsesværdigt område med storslået natur og kultur. Men det indeholder så store intensivt dyrkede arealer, at Naturpark eller UNESCO biosfæreområde havde været mere rigtige betegnelser.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland ligner et drys hakket persille henover landskabet. Alene geografien må vække undren. Der er bestemt storslået, rig natur, men det er besynderligt, at for eksempel sommerhuskvarteret ved Hornbæk og Ålsgårde By er med.

Engelbreth Larsens ønsker mere vild natur – det er en rimelig kritik. Betegnelsen ”naturnationalparker” er dog nok ikke til brug i praksis. Nationalparkbegrebet borger  internationalt for naturbeskyttelse i højeste klasse kombineret med stor skønhed og turisme. Det er godt nok. Begrebet skal bare bruges rigtigt i Danmark.

Det har tilsyneladende været afgørende, at de danske nationalparker skulle være store og billige med meget vide rammer for indholdet. Dermed er de kommet på kant med international standard og den almindelige opfattelse af, hvad en nationalpark er. Flere af parkerne er tæt på pinlige. Hvad kan man gøre for at komme på ret spor?

Fire forslag
Den danske nationalparklov lægger stor vægt på landskabsformer og kultur. Det kan være godt nok, men åbner en ladeport for nationalparker, der kan indeholde hvad som helst fra svinefarme til storbyer. Mit første forslag er derfor:

Gennemfør en revision af loven nu, hvor den er fyldt 10 år.

Vi har prægtig, vild natur med enestående historie mange steder i landet, så vi kan sagtens oprette nationalparker, der fra dag ét vil blive taget alvorligt og anerkendt i ind- og udland. Og vi kan udvikle mere vild natur af høj international klasse. Danmark er et lille land, og vores nationalparker behøver heller ikke at være store – IUCN har foreslået 1000 hektar (10 kvadratkilometer) som mindstemål. Det er nok, at de er storslåede med høj fortælleværdi. Det er absurd, at Møns Klint ikke blev den første ikoniske nationalpark i landet. Tænk, hvad den kunne have gjort for naturen og Danmark! Der er andre steder: Stevns Klint (selvom klinten nu er blevet UNESCO Verdensarv) med det verdensberømte vidnesbyrd om Jordens 5. masseuddøen. Der er Skagens Gren og Råbjerg Mile. Der er Nordbornholm og Ertholmene. Der er Læsø og Anholt og lave stenøer og besynderlige boblerev. Og der er masser af inspiration i Rune Engelbreths nye bog og i Danmarks Nationalparker, der foreslår ni nye parker. Mit andet forslag er således:

Opret flere nationalparker, der lever op til IUCNs definition.

Arbejdet med de fem første nationalparker i Danmark er ikke spildt. Tusindvis af dygtige menneske har brugt kolossale kræfter på at få nationalparkerne på Danmarkskortet. Det arbejde skal fortsætte. Nationalparkerne skal være Danmarks ypperste natur – noget vi kan være stolte af få anerkendelse for ude i verden. Mit tredje forslag er:

Tag malplacerede områder i de allerede oprettede nationalparker ud eller behold dem under forudsætning af naturgenopretning.

Danmarks natur er trængt, og der er brug for omfattende naturgenopretning, hvis tabet af natur og biodiversitet skal vendes til fremgang. Så mit fjerde forslag er:

Genopret områder, der kan indlemmes i nationalparkerne, så de bliver mere sammenhængende og får større kvalitet.

Konklusion
Danmarks natur har pletvis meget høj kvalitet og stor variation, som nationalparker kan være med til at beskytte og udvikle til gavn for landet. Forudsætningen er, at de eksisterende nationalparker bliver justeret, og at nationalparkloven bliver ændret, så hovedfokus bliver den vilde natur, og så alle både etablerede og nye nationalparker bliver rigtige, internationalt respekterede nationalparker.

 

——-

Bragt som kronik i Politiken 2. marts 2018. Copyright Politiken og Michael Stoltze.

 

Udgivet i Danmarks nationalparker, Dansk natur | Tagget , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Skarven er fuglenes memento mori

Tre skarver på Helligdomsklipperne. (Foto: Michael Stoltze).

Min far stammer fra Skørping i Nordjylland, hvor han blev født i 1922.

            Han har fortalt mig meget om naturen i Jylland for snart 100 år siden. Han lærte mig, at en “rigtig” sommerfugl i Skørping var en svalehale. Først når den store art med de eksotiske sorte og gule vinger med haler fløj over engen ved Rold Skov, var det virkelig sommer. Og dér, i Skørping, ved den krystalklare Madum Sø, kilderne, Lindenborg Å, Rebild Bakker og Rold Skov, grundlagde han sin livslange opmærksomhed omkring alt det, der rører sig i det fri.

            Siden flyttede familien til Lundby på Sydsjælland, da min farfar fik arbejde på jernbanestationen. Det var nye tider med ny natur, og her hørte min far om den forjættende skarv. Den store, sorte ålekrage, som var lige så forhadt, som den var sjælden dengang i Danmark. Fuglen havde sin sorte fjerdragt og opførsel imod sig. Den mindede om døden. Det kan være godt for livet at blive mindet om vores dødelighed. Men alligevel blev skarven forfulgt som både ulykkesfugl og skadelig skabning. Min far vidste, at den trods sin status som fredløs i landet holdt til på den lille, ubeboede Ormø i det lavvandede nor ud for godset Holsteinborg. Så en søndag hoppede han på cyklen og kørte de 35 kilometer til noret for at se fabeldyret. Det lykkedes, og verden var lidt bedre, større og vildere, da han kørte hjem igen mod Lundby med vestenvinden i ryggen.

            Tilfældet ville, at jeg i 2010 bosatte mig nogle år netop ved Holsteinborg. Der, hvor konseilspræsident grev Holstein-Holsteinborgs nevø, Ludvig Holstein, blev inspireret til sangen “Det lysner over Agres Felt”, hvor “Det sortner over Storebælt med sol på kirkegavle”. Fra gavlvinduet i mit arbejdsværelse kunne jeg se hen over noret, hvor skarvernes ø, Ormø, lå i det fjerne som en delvis hvidkalket hvælving i horisonten, malet af fuglenes ekskrementer.

            Skarven er en lang og slank fugl. Når man holder en nyskudt skarv i næbbet, så kroppens tre kilo tynger og trækker halsen helt ud, måler fuglen næsten én meter fra næb- til halespids. Man ser, at fuglen ikke bare er sort, men har smukke, skinnende bronzebrune fjer med sorte kanter. Og hovedet er et grådigt underværk med det lange næb med dræberkrog for enden, flaskegrønne øgleøjne, hvide kinder og orange, nedadvendte mundvige. Gabet er kolossalt, og man kan fornemme dens nære slægtskab med pelikanen. En fiskesluger af Guds nåde og udrustet med enorme årefødder, der er lige så effektive i vand, som de er monstrøse på land. Skarven kan bruge sin lange hals akrobatisk som en slange, strække den som et nysgerrigt periskop og begrave den fuldstændigt i de lune kropsfjer, så fuglen ser helt halsløs ud. Halen er kort og stiv og bruges som støtte på land og ror i vand.

            I vandet er der næsten ikke den sprække, hvor skarven ikke kan nå ind og hive fisk frem med sit lange, smalle næb. Den sluger fiskene hele, og de bliver til næring og energi og i sidste ende en lind grød af fiskelugtende, hvide ekskrementer, som skarven med løftet hale leverer i rå mængder i stærke, ætsende stråler. Således udrustet kan fuglene indrette pæne hjem, når de slår sig ned i en skov for at yngle. Træerne går simpelthen ud og bliver prægtige, hvidkalkede domiciler, hvor der er flot udsigt og let adgang til og fra grene og reder for de gåsestore fugle. Kolonierne kan huse alt fra et par håndfulde til flere tusinde par. Og her lever skarverne det meste af året, lægger deres smudsighvide æg i marts-april og fodrer unger op i rederne i maj-juni.

            I stednavne kendes skarven blandt andet fra den nu hedengangne Skarreklit (oprindelig Skarringklinth), der stod som en markant limstenssøjle i havet ud for Bulbjerg i Nordvestjylland. Søjlen, der styrtede om i 1978, havde navn efter de skarver, der engang holdt til dér.

            I mytologien er skarven kendt fra det norske folkeeventyr om sagnøen Utrøst ved Lofoten. Utrøst er ligesom det sunkne Atlantis umådeligt rigt og normalt ikke synligt. Men flittige og fromme fiskere på havet kan i tilfælde af yderste havsnød komme dertil og opleve stedets overflod, møde storbonden og få forsyninger med sig i ubegrænsede mængder. Storbonden på Utrøst har tre sønner, men de tåler kun at se mennesker og verden, når de har forvandlet sig til skarver. Sådan strejfer de omkring i skikkelse af tre skarver, og sådan får bonden alt at vide om, hvad der rører sig i verden uden for Utrøst. Den yderste kommune på Lofoten bærer navnet Røst og har de tre skarver i sit byvåben.

            Skarvens historie er voldsom i Danmark. På grund af sin evne som fiskefanger, sin påfaldende latrinære opførsel og ilde lugt og blev fuglen lagt for had. Fæl fugl har mange navne, og den er døbt ålekragen, søravnen, vandravnen, strandravnen eller slet og ret fiskeren. Gennem det 19. århundrede havde den mange og store kolonier i Danmark, som med sine fiskerige lavvandede kyster er som skabt til skarver. Men fra 1904 til 1927 betalte staten betydelige skydepræmier, idet jægerne fik en krone for hver højre skarvfod, de afleverede. En krone var mange penge dengang. Jagten fortsatte frem til 1980, og i hele denne periode var der næsten ingen ynglende skarver i Danmark. I min barndom på Bornholm i 1960’erne kendte jeg den kun fra bøgerne som en stor eksotisk eventyrfugl, jeg drømte om at se engang.

            Efter totalfredningen i 1980 gik skarvbestanden markant frem i Danmark indtil den stabiliserede sig på omkring 40.000 par fordelt i hele landet. Men det var ikke uden sværdslag. En af de første større kolonier blomstrede op på Ormø, hvor der hurtigt opstod et dilemma. Den 28 hektar store ø var nemlig kendt som hjemsted for en sjælden rest af Danmarks lindeskov fra den varme Stenalder for 6-7000 år siden. Nu mente greven på godset, at hans lindebevoksede klenodie af en urskovsø var ved at blive skidt ihjel af skarver. Og Naturfredningsrådet gav ham ret, så staten gav ham dispensation til at skyde skarver på øen. Det blev forsidestof i aviserne, da aktivister organiserede en sørgemarch med døde skarver og dybe dødstrommer gennem gaderne i Københavns centrum og ind til Fredningsstyrelsens kontorer i Amaliegade, hvor de overdøvede gardens daglige vagtskifte mod Amalienborg Slotsplads.

            Skarven sætter stadig sindene i kog. Hvis man løber tør for samtaleemner, kan man ved ethvert større selskab være sikker på en lang og ilter debat, hvis man bringer skarven på banen. Skarverne er i dag en karakterfugl ved de danske kyster og søer, og både erhvervsfiskere og lystfiskere giver jævnligt udtryk for bekymring over fuglenes indhug i fiskebestanden. I hårde vintre kan skarverne pludselig flokkes om åbne vandløb, hvor de guffer i sig af fine fisk som ørred og stalling, og i områder med bundgarnsfiskeri kan de sorte fiskere sidde på hver en pæl.

            Der er muligheder for regulering af skarvbestanden, men der er ikke en egentlig jagttid, selv om skarven kan spises og navnlig som ungfugl smager udmærket. Det er muligt, at der kommer en jagttid, men siden midt i 1990’erne har naturen selv fundet en løsning: Havørne! Efter at have været skudt væk eller forgiftet i næsten hele det 20. århundrede er de store, stærke havørne vendt tilbage til Danmark. Det er gået hurtigt, og bestanden nærmer sig nu 100 ynglepar. Mange af parrene har slået sig ned i eller ved skarvkolonier, og det virker. Da havørnene etablerede sig på Ormø svandt bestanden ind fra over 4.000 ynglepar til under 1000 i løbet af få år. Ørnene er for øen, hvad leoparderne er for savannen. Skoven, der var svedet af skarvernes hvide gødning, blev grønnere. Og det bedste af det hele: De gamle lindetræer er begyndt at skyde op igen. Både greve, lindetilbedere, lindesværmere, skarvvenner, ørneelskere og urskovdrømmere kan være tilfredse.

            Min barndoms ø, Bornholm, hvor jeg bor nu, er også for længst erobret af skarver. De har vældige velkomstkomiteer på molerne i Rønne, hvor de ophøjet tager imod mængder af turister og andre rejsende, og de har indtaget fuglefjeldene nord og syd for Hammershus, hvor de kalker klipperne hvide sammen med et hav af sølvmåger og hundredvis af Nordens wannabe-pingviner, alke og lomvier. Skarverne yngler nu i tusindvis i mosen Hundsemyr ved Balka syd for Nexø. Uden for yngletiden kan man gå rundt om mosen ad små stier og komme ganske tæt på de store fugle, der fører højlydte, indviklede samtaler og har skærmydsler overalt i træerne.

            Det er skoggerlatter fra skarven. Fuglenes livsbekræftende memento mori.

——–

Bragt første gang som essay i Kristeligt Dagblad 26. februar 2018.

 

Havørnene på Ormø har bragt skarven til fald. (Foto: Michael Stoltze).

Skarver på Vigelsø. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

“Ålekragerne sidder som dystre symboler på bundgarnspælene. De har vinteren i selve udseendet”, skrev forfatteren Ole Vinding. (Foto: Michael Stoltze).

De tre skarver fra Utrøst. Kommunens Røst’ byvåben.

 

Skarverne har kommandoen på Lyseklippen ved Helligdomsklipperne. (Foto: Michael Stoltze).

  

Udgivet i Dansk natur, Fugle | Tagget , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Den strålende Atalanta

Admiral set forfra. (Foto: Michael Stoltze).

“Jeg vil kalde den Papilio atalanta”.

Carl von Linné var ikke i tvivl, da han skulle tildele den beundringsværdige admiral et latinsk navn. Sommerfuglen var en af de mange arter, der var med i den verdensberømte svenskers store og banebrydende udgave af værket “Systema natura” i 1758. Det var i det år, han indførte de videnskabelige, latinske dobbeltnavne, som alverdens levende skabninger får tildelt, når de bliver opdaget og beskrevet. En praksis, der har gået sin sejrsgang lige siden.

Før 1758 kalde Linné og svenskerne den flotte sommerfugl ammiralis, et navn der var afledt af latin ammirabilis, der betyder den beundringsværdige. På dansk kalder vi den admiral, og med sin fløjlssorte dragt med røde bånd og hvide stjerner, passer navnet fortrinligt. Også selv om ordet admiral stammer fra det arabisk amir al-bahr, der betyder “havets hersker”.

Admiralen udstråler en sjælden styrke og skønhed i sensommer og efteråret, hvor den kan flyve talrigt indtil langt ind i oktober. Ja – faktisk er admiralen den eneste danske dagsommerfugl, som uprovokeret er set flyve frit omkring ude i Danmarks natur i alle året 12 måneder.

Linné, grundlæggeren af den biologiske klassifikation og den latinske navngivnings fader, var klassisk dannet og belæst. Og i hans hoved hang naturen, skabelsen og de gamle fortællinger med myterne fra antikken tæt sammen. Han så både skønhed, poesi og myter i de farvestrålende, flagrende sommerfugle, som han klassificerede (ret uvidenskabeligt) efter rang fra de trojanske riddere, græske riddere, heliconerne, de hvide grækere, de brogede grækere, nymferne, almuen og barbarerne. Admiralen regnede han til nymferne sammen med velkendte arter som dagpåfugleøje, nældens takvinge og den smukke sørgekåbe. Og de arter er faktisk ret tæt beslægtet.

Admiral i nælder. (Foto: Michael Stoltze).

Linné forsøgte at bruge latinske navne, der beskrev noget karakteristisk ved arterne. Nældens takvinge kaldte han således for Papilio urticae. Det betyder “nældens sommerfugl”, og det passer jo fint med, at larverne lever på nælder. Men andre gange så han andet og mere i sommerfuglene end deres konkrete udseende og biologi. Sådan var det med admiralen. Han havde blik for dens strålende styrke og skønhed og ledte i de gamle myter efter en passende skikkelse, han kunne opkalde sommerfugen efter.

Valget faldt på Atalanta, som Linné kendte fra de græske myter. Atalanta var en guddommelig smuk, stærk og atletisk kvinde. Hun var vokset op i den vilde natur hos en bjørnefamilie i bjergene, og derfra havde hun mod og styrke. Atalanta var beundret og fik heltindestatus under kampen mod det uhyrlige calydoniske vildsvin. Vildsvinet var et frygteligt monster, som jagtgudinden Artemis havde sluppet løs som straf for, at kong Oineus havde gemt at nævne hende ved den årlige offerfest. Uhyret spredte død og ødelagde huse og marker, indtil Atalanta som den førte sårede vildsvinet så alvorligt, at det mistede sin kraft og siden blev dræbt.

Atalanta var som en drøm og blev tilbedt næsten som myternes skønne Helena. Hun var jomfru og uopnåelig, fordi kunne løbe fra alle mænd og kun ville have en mand, der kunne besejre hende i løb. Hun afviste ikke bejlere, men de skulle løbe om kap med hende først, og prisen for at tabe til hende var livet. Mange mistede livet. Men en dag forsøgte Hippomenes sig. Han havde forinden søgt råd hos Afrodite. Det var klogt. Frugtbarhedsgudinden gav Hippomenes tre gyldne æbler, som hun bad ham kaste under kapløbet med Atalanta. Det gjorde han uvidende om, at Atalanta ikke kunne modstå æblerne og hver gang standsede for at samle dem op. Det forsinkede hende, så den stærke Hippomenes vandt løbet og kunne gifte sig med skønheden.

Linné anbragte admiralen i slægten Papilio, som bare betyder sommerfugl. Siden er Papilio reserveret til en stor gruppe af de flotte svalehaler, mens resten af sommerfuglene er blevet anbragt i andre slægter. Den danske naturforsker Johan Christian Fabricius, som var elev af Linné, navngav over 10.000 arter af insekter og anbragte admiralen i dens nuværende slægt, Vanessa. Artsnavnet alalanta blev bevaret. Den smukke sommerfugl skiftede navn fra Papilio atalanta, der betyder “sommerfuglen Atalanta” til Vanessa atalanta, der betydet “den strålende Atalanta”.

Admiralen kommer lige så sikkert som nattergalen og de andre sangfugle trækkende til Danmark hvert forår i maj-juni. Antallet veksler meget fra år til år, men den er aldrig sjælden, og visse år er den en af de almindeligste sommerfugle i sensommeren og efteråret i Danmark. Forårets admiraler kommer til os helt fra Middelhavslandene, hvor de flyver og yngler om vinteren. De er stærke og kan klare turen fra Italien til Danmark på omkring en uge. De flyver mod nord i millioner, men enkeltvis og ikke i flokke som mange fugle. De kan flyve dag og nat, og undervejs bliver de lidt slidt og matte i farverne, så man ikke lægger så meget mærke til dem, når de når frem.

Admirallarvens “telt” af nældeblade. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

Vel fremme i Danmark lægger de æg på brændenælder alle steder. De anbringer de små, runde æg enkeltvis på friske skud, og hver hun kan lægge op til 1000 æg. Efter 14 dage kryber larven ud af ægget og begynde at æde sig stor i nældeblade. Af bladene konstruerer den et lille “telt”, som den skjuler sig i og til sidst forpupper sig i. Man kan let finde dem, fordi larven har for vane at gnave brændenældeskuddet halvt over, så det bøjer sig. Sidst i juli og gennem august og september kryber nye, strålende admiraler frem fra pupperne i nælderne. De har brug for energi og søger ivrigt til blomster, gæret saft fra blødende træer og nedfaldsfrugt. De har smag for sukker og alkohol, og i frugthaver kan man undertiden se dem forsamlet i hundredvis.

Admirallarve. (Foto: Michael Stoltze).

 

Om efteråret trækker en stor del af de danskfødte admiraler mod syd til Middelhavslandene, hvor de flyver talrigt om vinteren. Men en del bliver og forsøger at klare sig gennem den danske vinter, hvor de sætter sig i skjul i tæt vedbend og lignende steder, når det er koldt. De overlever kun i de mildeste vintre. Modsat nældens takvinge og dagpåfugleøje går admiraler aldrig i rigtig dvale. De fouragerer, hver gang det er mildt og solrigt.

Admiral på hånd. (Foto: Michael Stoltze).

 

Admiralen er i sandhed en smuk, stærk og bemærkelsesværdig sommerfugl. Hun lever til fulde op til sit navn, og det er svært ikke at blive forelsket i hende:

Den strålende Atalanta.


Bragt første gang som essay i Kristeligt Dagblad 25. september 2017.

Hvid fredløs i haven tiltrækker mange admiraler. (Foto: Michael Stoltze).

 

Admiral, der var med til pærehøsten. (Foto: Michael Stoltze).

 

Admiraler tiltrækkes stærkt af gærende nedfaldsfrugt og for eksempel overmodne brombær. (Foto: Michael Stoltze).

 

Admiraler soler sig på stamme. (Foto: Michael Stoltze).

Admiraler (og hvide C’er) soler sig på stenhøj. (Foto: Michael Stoltze).

Forvingeunderside af admiral. Vingen kom dalende ned fra himlen efter, at en svale havde snuppet og ædt admiralen i luften. (Foto: Michael Stoltze).

 

Udgivet i Dansk natur, Mytologi, natur, sommerfugle | Tagget , , , , , , , , | 2 kommentarer

Naturglæden er medfødt

Små børn indtager fornøjet naturen med alle sanser. (Foto: Michael Stoltze).

Nogle gange er det godt, at forskningen kan eftervise selv det mest basale i verden. For eksempel, at vi har det godt, når alle vores sanser bombarderes med behagelige påvirkninger.

Sådan er det, og sådan har det altid været – også blandt små børn, for hvem det er ren fryd at trampe i vandpytter, træde is itu, vælte rundt i efterårets blade, plukke skovjordbær eller sende en mariehøne op imod himlen.

Nu har en forsker stukket en flok børnehavebørn i Roskilde kameraer i hånden og bedt dem fotografere det, der gjorde dem mest glade.  Og sandelig: Det var blomster, buske, træer og dyr – naturen og alt det grønne, de tog billeder af. Læs mere om studiet her.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at naturglæden er medfødt. Naturglæde er den lykkefølelse, der rammer os, når vi indtager naturen med alle sanser og nærmest glemmer os selv. Ubevidst tror jeg, det er lykken ved at høre til på Jorden og høre sammen med alle vore medskabninger, vi intuitivt oplever. Naturglæden er i sin urform lige så berusende som forelskelsen.  Den hører bestemt ikke kun til barndommen, det er bare i den tidlige  barndom, den er usvækket, ukrukket og altid oprigtig. Og hvis man er heldig, varer den ved og gør livet rigt fra start til slut.

Vi er født med stærke sanser, og de er allerstærkest og former os for livet, når vi er ganske små og verden er ny og forunderlig. Skovjordbærrene findes, mariehønen findes, bladene findes, alt muligt findes og gør os glade når vi ser, hører, føler, lugter og smager det og kalder det ved navn.

“Flyv op imod himlen og bed om dejligt vejr”. Mariehønen gør børn glade. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

Skovjordbær bringer ro og lykke. (Foto: Michael Stoltze).

Udgivet i Dansk natur, natur, natursyn, Sundhed | Tagget , , , , , , , | 5 kommentarer

Bøgeløberen på Bornholm

Bøgeløber fra Koldekilde i Almindingen på Bornholm. (Foto: Michael Stoltze).

Bøgeløberen (Carabus intricatus) – lokalt for nylig døbt “den blå bornholmer” på Bornholm – er med en længde på op til 38 mm den næststørste danske løbebille, kun overgået af den op til 45 mm lange læderløber (Carabus coriaceus), der ikke er fundet på Bornholm. Både den voksne bøgeløber og larven, som er to år om sin udvikling, lever især af skalløse snegle på fugtige, mosrige steder i skov. Den voksne bille kan blive flere år gammel – måske over fem år. Den kan ikke flyve. 

Den blå farve, der skyldes lysets brydning i kitinen, varierer i styrke fra individ til individ. Farven kan have et strejf af violet, men det er den rene ultramarinblå farve (efter halvædelstenen lapis lazuli), der gør billen enestående blandt Danmarks 331 arter af løbebiller.

Om vinteren overvintrer den især under løs bark eller tykt mos, hvor den indretter sig en lille hule. Den er ikke specielt knyttet til bøg, men snarere til fugtig skov og slugter med masser af dødt ved på skovbunden. Arten er vidt udbredt i Syd- og Mellemeuropa, men sjælden mod nord. Den mangler i Norge og findes kun få steder i det sydligste Sverige. I Danmark er den kun fundet som sjældenhed enkelte steder i Jylland og så på Bornholm, hvor den er ret almindelig. Den findes især i gammel løvskov med mange døde træer, og lever nok i næsten alle Bornholms skovbevoksede sprækkedale. I hvert fald er det lykkedes mig at finde den nærmest alle steder, hvor jeg har ledt. Øster Borregårds Skov, Ekkodalen, Christianshøj, Bobbeå, Døndalen og Gråmyr er gode lokaliteter for den flotte bille.

Hvis man finder den og tager den op i hånden, skal man være klar over, at den stinker fælt. Det gør de fleste løbebiller, men bøgeløberen har en særlig ubehagelig lugt, der bliver hængende i huden længe efter, man har rørt den.

Bøgeløberen er et klenodie blandt Bornholms insekter. Tilnavnet “den blå bornholmer” blev foreslået i 2017 af Trine Tulin fra Svendborg efter, at Naturstyrelsen havde offentliggjort et billede af billen. Så nu kalder mange den det.

Udgivet i biller, Dansk natur | Tagget , , , , , , | Skriv en kommentar

Vedbenden er ukuelig

Vedbend på vej op i død elm. (Foto: Michael Stoltze).

Ask, eg, bøg og de fleste andre løvtræer står normalt nøgne om vinteren.

Men i skove og hegn – især på øer og nær kysten – er træerne tit hyldet i mørke frakker. Det er den stedsegrønne vedbend, der bruger træerne som klatrestativer.

Det fik jeg for alvor at se for par år siden, hvor jeg besøgte Blåskinsdalen på Nordbornholm. Jeg havde ikke været der siden 1970’erne, og jeg fik nærmest et chok: Dalen var før dækket af en tæt skov af elme- og asketræer, men nu var de næsten alle døde. Man gik under åben himmel ad den lille sti, hvor døde stammer lå på kryds og tværs. Det lignede Ragnarok. Så bemærkede jeg, hvordan livet rejste sig igen i form af frodigt grønt. Overalt. Dalen var blevet vedbendens rige.

Vedbend i asketræer. (Foto: Michael Stoltze).

 

Midt i vinteren er der forår over vedbendens tætte, grønne løv, der kan nå højt til vejrs. Stammerne på gamle vedbendplanter kan blive lårtykke med skud, der kravler 25 meter op i træerne, hvor dens løv kan se næsten sort ud mod den lave vintersol.            Vedplanter, der bliver meget lange og hænger på andre planter, sten eller klipper for at nå i vejret, kaldes for lianer. I troperne findes kæmpelianer, der i sjældne tilfælde kan blive op mod én kilometer lange. I Danmark har vi kun få lianer, for eksempel kaprifolium, den nyindvandrede almindelig skovranke og vedbend, der er den største. Navnet vedbend betyder “vedbånd” eller “den, der bøjer sig om træer”.

I mytologien er vedbenden blandt andet kendt fra Dionysos (den græske gud for vin, vegetation og lystighed), der ofte afbildes med en krone af vedbendblade. Planten symboliserede livslyst, og grækerne gav skud af vedbend til brudepar. Siden hen i den kristne tid blev vedbenden symbol på sammenhold og trofasthed og evig kærlighed på grund af vedbendplanternes udtalte evne til at vokse sammen med hinanden. Den blev et alvorsfuldt symbol på, at alt er forbundet. Også kærlighed, liv og død.

En af de berømte fortællinger er myten om Tristan og Isolde. Da de elskende i det gamle kærlighedsdrama dør, beordrer kongen, der skulle have haft Isolde, at de to ikke må begraves sammen, men et stykke fra hinden. Siden voksede vedbenden trodsigt frem på de to grave, krøb over jorden, mødte hinanden og blev forenet.

Vedbend kaldes også for efeu, og forskerne har givet den vilde danske vedbend det latinske navn Hedera helix.  Da hedera er det gamle latinske ord for vedbend og helix betyder en, der snor, kan det latinske navn oversættes til “den vedbend, der snor sig”.

I virkeligheden snor vedbenden sig ikke så meget, selv om den er en ægte lian. Den behøver ikke sno sig, for den har et mylder af små hæfterødder på sine skud, som på den måde kan klynge sig til underlaget. På de klatrende skud er hæfterøddernes eneste funktion at holde skuddet så tæt og fast til underlaget, at det ikke blæser ned i den første storm. Set på klos hold ser skuddene ud som om, de har en masse små ben – nærmest som tusindben.

Således udstyret skyder vedbenden til vejrs med en hastighed på en til to meter om året, hvis der er gode vækstbetingelser. I lange tider kan vedbend vegetere i skovbunden som et lavt, spinkelt, fjedrende væv af skud på kryds og tværs. Der er et  virvar at skud, og da skuddene ofte vokser sammen, når de mødes, er det ikke til at sige, hvor den ene plante begynder og en ny tager over. Der er bare et mylder af brogede vedbendblade, og ingen planter blomstrer. Blomstring kræver energi, og det er der ikke i skovbunden, hvor lyset om sommeren rummer under 1 % af den kraft, der rammer kronerne med lyset fra oven. Det er så beskedent lys, at vedbenden ikke bare indstiller al blomstring. Den tror simpelthen ikke på egne evner og vover ikke at klatre op i træerne. De mismodige vedbendplanter kryber uden om de stammer, der byder sig til som støtter på deres vej.

Men modet kan vækkes. Hvis et løvtræ bliver så sygt, at det ikke sætter blade og dør på roden, passerer lyset pludselig ned til skovbunden i store doser. Det er signal fra oven, og vedbenden vågner op til dåd. Nu skal det være! Den enes død er den andens brød, og med stor iver og ukuelig tro på lykken, slår vedbenden armene om det livløse træ og begynder opstigningen. Det skal gå stærkt, for et dødt træ er dømt til forfald og opløsning. Og når træet vælter, tager det sin grønne afløser med i faldet. Vedbendens verden bryder sammen, for uden støtte i livet klare den sig dårligt. Elme og ege er de bedste støtter, da deres døde kroppe er stærke og standhaftige og kan stå oprejste i årtier.

Vedbenden bruger også levende træer. Især i hegn og skovbryn og skove på skrænter og andre steder, hvor træerne ikke står så tæt, kan de levende træer i stor stil være pakket ind i vedbendens kåber.

Undervejs på klatreturen klamrer vedbenden sig tæt til barken, kiler sig ind i sprækker, opad og opad går det med et mylder af sideskud, så snart den mærker, at den er oppe i lyset. Ved en bestemt lysstyrke sker der et mirakel. Lyset forvandler planten, så den begynder at udsende skud med en anden slags blade. De smukke, spydformede og brogede blade bliver afløst af mere ordinære, tilspidsede og ensfarvede grønne blade. Og vækstformen bliver busket. Ikke noget med at krybe. Mismodigheden er forsvundet som dug for solen, og nu skal livet leves i lyset og blæsten. Efter forvandlingen er vedbenden klar til at blomstre og sætte frugt.

Vedbendens blomster er små og gulgrønne. De sidder i diskrete buketter af halvkugleformede skærme omgivet af de blanke blade i vedbendens buskede blomsterskud. Hvad de ikke har i farvepragt har de i honningmængde. Og da den ordinære blomstring er så sen som september til november (senere end nogen anden dansk blomsterplante), flokkes efterårets admiraler, bier og andre insekter om vedbenden. I begyndelsen af oktober er den en sand insektmagnet.

I august, hvor blomsterknopperne er synlige, omsværmes vedbenden af en af Danmarks allersmukkeste sommerfugle – hunnen af den lille, lyse skovblåfugl. Den sarte blåfugl lægger æg på mange forskellige vedplanter. Dens larver er kræsne og vil kun æde næringsrige blomsterknopper og unge frugtanlæg. Det ved de æglæggende hunner, så de flakser omkring vedbenden fra skærm til skærm, sætter sig kortvarigt, krummer bagkroppen og presser et lille, hvidt, makronformet æg ud. Det har lim på overfladen og klæber omgående godt fast på en stilk eller knop i skærmen. Når den lille larver bryder ud af skallen efter et par uger, er der serveret et udsøgt, næringsrigt måltid. Laven guffer løs og bliver på forbavsende kort tid voksen og forvandler sig til en puppe, der overvintrer dybt inde i vedbendens tætte løv. Når pupperne revner om foråret, kravler de nyforvandlede hunner frem på bladene, hvor de dufter forførende. Så på steder med mange vedbend ser man tit lyseblå hanner af skovblåfugle flyve søgende omkring løvet i april-maj. De er på damejagt.

Skovblåfuglen, der lægger æg på vedbend. (Foto: Michael Stoltze).

Vedbendplanter på træer, sten, klipper og huse kan bliver over hundrede år gamle. Med tiden udvikler de et omfangsrigt løv og en kage af stammer og skud i et overskueligt fletværk. Det bliver alt i alt til et fremragende gemmested og redested for småfugle. Og nogle fugle æder også vedbendens sorte bær, der modner om vinteren. Man skal ikke gå dem i bedene, for bærrene er giftige for mennesker.

Vedbendbær. (Foto: Michael Stoltze).

Vedbendens løv yder vinteren igennem god beskyttelse mod vind og vand, og det har vist sig, at den flotte admiral som voksen sommerfugl kan klare sig gennem en mild dansk vinter ved begrave sig dybt i en vedbend. Admiralen er ellers en træksommerfugl, der hvert år kommer fra Sydeuropa til Danmark for at yngle, hvorefter afkommet flyver sydpå igen, for de kan normalt ikke overleve den danske vinter. Men nogle bliver altså og klarer sig i den grønne vedbend. Den må minde sommerfuglene om middelhavsklimaet.

Vedbenden selv er også kuldefølsom. Den klarer sig bedst nær kysten, hvor det lune havvand holder streng frost væk. Men hvis det for alvor bliver isvinter, og isen lægger låg på havet, forsvinder de formildende omstændigheder. Så kan vinteren slå store vedbend ihjel i hele landet. Isvintrene i 1940’erne dræbte størstedelen af Danmarks gamle vedbend.

Vedbenden er en ener i dansk botanik. Med sin opadstræbende adfærd, sommergrønhed året rundt og novemberblomster er den ukuelig. Den snylter ikke på andre, men støtter sig kærligt til verden for nå op i lyset og leve i fred.

Det er vidunderligt, at den findes.

——–

Bragt som essay i Kristeligt Dagblad 15. januar 2018

Vedbend i birk. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

 

 

 

Udgivet i botanik, Dansk natur | Tagget , , , , , | 6 kommentarer

Alfred Wegener og nissernes skæg

 

Den tyske naturforsker Alfred Wegener  (1880-1930) var tæt knyttet til Danmark. Han lærte sig dansk og deltog på flere ekspeditioner til Grønland, blandt andet den skæbnesvangre Danmarksekspedition (1906-1908), der kostede lederen Ludvig Mylius-Erichsens, Jørgen Brønlund og Niels Peter Høgh Hagen livet. Wegener vendte hjem i april 1907 – før ulykken.

Tilbage i Tyskland arbejde Wegener videre med iagttagelser over kontinenternes form og blev mere og mere overbevist om, at de måtte have hængt sammen engang. I 1912 fremsatte han sin dristige teori om landmassernes langsomme vandring på Jorden – kontinentaldriften. Hans teori blev afvist af andre forskere, der ikke mente, at der var kræfter med tilstrækkelig styrke til at flytte Jordens kontinenter. 18 år senere, i november 1930, omkom Wegener på Grønland under voldsom kulde umiddelbart efter sin 50 års fødselsdag.

Først 36 år senere blev hans teori alment accepteret, og i dag ved forskerne med sikkerhed, hvordan og hvorfor kontinenterne vandrer, hvordan de har vandret og hvordan de med stor sandsynlighed vil vandre i fremtiden. Wegener havde ret, og hans opdagelse har fuldstændig revolutioneret videnskabens forståelse af Jordens udvikling og livets udvikling på Jorden.

Vores planet er som et tyndskallet, kuglerundt æg med et mylder af revner. Nogle steder glider skallerne langsomt fra hinanden, og dér vælder lava frem fra Jordens indre. Andre steder støder skalstykkerne mod hinanden, så der opstår bjerge – for eksempel Andesbjergene og Himalaya.

Forundring
Wegener havde evnen til at se og forundres over verden. Han iagttog også dannelse af is og rim, og her så han et fænomen, der undrede ham meget: Håris eller på tysk: Haareis. Håris er snehvide og meget tynde ishår, som ligner vat eller hvidt skæg. Det findes på døde grene af løvtræer – især ege- og bøgegrene, der ligger i skovbunden.

Wegener tegnede, hvad han så og bemærkede, at hårisen altid voksede frem på barkløse grene eller på veddet under barken, så barken blev løftet eller skubbet helt af som følge af isdannelserne. Han iagttog også, at veddet, som hårisen sad på, altid var dækket af et væv af tynde svampetråde (mycelium). Derfor mente han, at fænomenet på en eller anden måde måtte skyldes svampens indvirkning på krystaldannelsen. Alt det offentliggjorde han i en videnskabelig artikel i 1918. Men ligesom med hans teori om kontinentaldrift, blev hans tanker ikke almindeligt anerkendt. Emnet og Wegeners iagttagelser havnede i krydsfeltet mellem fysik, kemi og biologi. Det er måske en af forklaringerne på, at hans ideer tilsyneladende ikke rigtig blev forstået af forskerne i samtiden. Først 90 år efter viste nye undersøgelser af fænomenet, at Wegener havde fat i det rigtige.

Nisseskæg
På dansk kaldes håris også for nisseskæg. Det ligner vitterligt snehvidt skæg, og som nisseskæg er det i de senere år blevet mere og mere kendt, fordi billeder af fænomenet nu bliver delt vidt og bredt på hjemmesider og sociale medier.

Nisseskægget opstår i vinterhalvåret, når det sætter ind med nattefrost efter længere perioder med vådt og mildt vejr. Hvis det er let frost hele natten, kan der vokse meget langt, snehvidt isskæg på over 10 centimeter frem fra døde grene og stammer i skoven – især hvor det døde ved ligger på skovbunden. I ældre ege- og bøgeskove er der særlig tit nisseskæg, når vejret er til det, mens det er sjældent eller slet ikke forekommer i andre skove. Det hvide skæg lyser op på lang afstand, når der ellers ikke er sne eller rim af betydning. På de rigtige dage i de mest egnede skove kan man tit se hundredvis af hvide skæg på en lille vandretur gennem skoven. Ofte på grene, der er delvist dækket af visne blade.

Skægget består af ishår med en tykkelse på blot omkring 1/50 mm. Så selv med 1000 ishår per kvadratcentimeter vil nisseskægget bestå af mere end 99,5 % luft. Det er 20 gange mere luftigt end nyfalden sne. For nogle år siden genopstod interessen for nisseskæg, og nu er fænomenet blevet nøje undersøgt af forskere fra Schweiz og Tyskland.

Hemmeligheden er smuk bævrehinde
Den schweiziske forsker Gerhart Wagner efterviste i 2008, hvad Wegener havde forudsagt ud fra sine iagttagelser: At svampe var en forudsætning for dannelsen af nisseskæg. Wagner samlede svampeinficerede grene, som dannede nisseskæg, hver gang de blev udsat for frost efter de var blevet gennemvandet. Men hvis han dyppede grenene i varmt vand eller behandlede det med svampedræbende midler, opstod nisseskægget ikke, når grenen bagefter blev udsat for frost. Den levende svamp måtte være en forudsætning.

Ved Institut für Angewandte Physik på universitetet i Bern i Schweiz undersøgte fysikeren Christian Mätzler siden, hvordan istrådene opstår på baggrund af forekomsten af svampe. Hans eksperimenter viste, at ved nul grader fryser det yderste vand på træet, det som er i kontakt med luften, mens det nedenunder, i kontakt med træet, forbliver flydende. Det skaber en slags sandwich mellem is, vand og træ. Langsomt vil isen vokse og tage form efter mønsteret på træets overflade. Men hvis træet har svamp i overfladen, vil isen tage form herefter. “Der vil opstå lige meget is på et stykke træ med eller uden svamp, men uden svamp vil isen tage form som en slags skorpe. Svampen gør isen i stand til at forme sig som tynde hår med en diameter på omkring 0,01 millimeter. Og den kan holde denne form i flere timer ved temperaturer omkring 0 grader,” sagde Christian Mätzler til European Union for Geosciences.

I 2012, 2013 og 2014 indsamlede den tyske biolog Gisela Preuss grene med nisseskæg i skovene nær Brachbach i det vestlige Tyskland. Da hun analyserede prøverne, fandt hun 11 forskellige svampearter i grenene. Men der var én bestemt svamp, som gik igen i samtlige prøver.

Exidiopsis effusa havde koloniseret alt vores træ med nisseskæg, og i mere end halvdelen af prøverne, var det den eneste art, der var til stede,” skrev hun i en pressemeddelelse fra European Union for Geosciences. Svampens danske navn er smuk bævrehinde, og det er altså den, der er hemmeligheden bag det besynderlige isskæg.

Kemiske analyser af smeltet skæg
Den tyske kemiker Diana Hofmann fra Tyskland analyserede det smeltede vand fra nisseskægget. Det viste sig at indeholde en del lignin og garvesyre, der er stoffer, som opstår efter svampes nedbrydning af træet. Den kemiske og fysiske overflade på ved, der er dækket af tråde af smuk bævrehinde, er på en eller anden måde, der stadig ikke er helt klarlagt, årsag til fremvæksten af de hårfine iskrystaltråde, når vand af forskellige fysiske årsager trænger ud af træet. Der er formentlig involveret et stof, måske lignin, som modvirker, at de fine krystaltråde vokser sammen. Trådene formes tilsyneladende af grenenes marvstråler, der er tynde, radiære kanaler fra marven til vækstlaget lige under barken. Uanset, hvad den rigtige forklaring er, har forskerne fastslået, at det fine lag af svampetråde fra smuk bævrehinde er nisseskæggets nødvendige spirebund, når det kolde eller underafkølede vand trænger ud af grenen. Når der er 99,5 % luft i isdannelserne, kan ganske lidt vand blive til et ordentligt, hvidt “fuldskæg”, når det fryser. Der bliver kun en teskefuld vand tilbage, når “julemandens skæg” smelter.

Den afgørende svampeart ser ud til at være ret almindeligt udbredt i Danmark – i hvert fald i ældre løvskove i Østjylland og på Øerne og Bornholm. Så på de rigtige morgener med nattefrost efter milde, våde dage, kan man få det mærkelige fænomen, der forundrede Alfred Wegener, at se mange steder i landet.

God jagt på nissernes skæg.

——

Bragt første gang som essay i Kristeligt Dagblad 2. januar 2018

Wegener tegnet af Acton Friis 1907

 

Et “mustache”. (Foto: Michael Stoltze).

Gren med nisseskæg og smuk bævrehinde, der ses som et skummemælkeblåt skær på veddet. (Foto: Michael Stoltze).

Knækket, barkløs gren med håris og marvstråler, der sammen med svampetråde på grenens overflade er vigtige for dannelse af de fine istråde. (Foto: Michael Stoltze).

Tynd gren med nisseskæg lige før, det smelter i morgensolen. (Foto: Michael Stoltze).

Nisseskægget har løftet den døde bark i nattens løb. (Foto: Michael Stoltze).

 

Nisseskæg på tynd gren. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

 

Udgivet i Dansk natur, Naturfænomener, Svampe | Tagget , , , , , , , | 2 kommentarer

Skal landbruget beskytte natur?

Kornmarker. (Foto: Michael Stoltze).

Det er landbrugets åbenlyse natur at gøre nytte.

Erhvervet har siden sin spæde begyndelse i Mellemøsten for mere end 10.000 år siden haft til formål at producere fødevarer og skabe tryghed, sikkerhed og glæde for mennesker. Fjenden har hele tiden været den vilde natur – rovdyr, ukrudt, skadedyr, svampe, bakterier, virus.

Nyttesynet ligger dybt i erhvervets DNA. Derfor er det vanskeligt og på sin vis et paradoks, når landbruget begynder at bruge kræfter på naturbeskyttelse. Men siden 1987 (Brundtland) og navnlig siden topmødet i Rio i 1992, har FN’s bæredygtighedsprincipper vundet global udbredelse og anerkendelse. Al udvikling på Jorden skal af hensyn til menneskehedens overlevelse og velfærd ske bæredygtigt. Det vil sige i den bedst mulige balance mellem hensyn til miljø, økonomi og sociale forhold. De tre ben. Bæredygtighedsprincippernes sejrsgang på kloden er en skelsættende begivenhed i menneskehedens seneste historie. Principperne skal fastholdes og balancere på de tre ben, så læsset ikke vælter. Principperne må ikke gradbøjes i retning af hverken miljø, økonomi eller sociale forhold. Balancen er det, der bærer verden fremad i en sund udvikling.

På den baggrund giver det mening, at det moderne landbrugserhverv engagerer sig i naturbeskyttelse.

Miljøbeskyttelse har længe været et vilkår og krav i erhvervet (landbruget må ikke udlede forurenende stoffer i så store mængder, at det skader omgivelserne (natur, biodiversitet, drikkevand, fiskeri). Men naturbeskyttelse (= at give plads til vild natur) er et relativt nyt felt i landbruget. Der er primært tale om såkaldt naturpleje (græsning af enge, overdrev og heder) og etablering af vandhuller. Og på det seneste har såkaldte vildtstriber, insektvolde og lærkepletter vundet indpas.

Indsatsen er bedre end ingenting, og en del af naturplejen er fin – især hvor dyrene går ude hele året uden tilskudsfodring af noget art.

Målet med naturbeskyttelse er at give plads og levemuligheder for naturens vilde arter og mangfoldighed. Det er ikke nytte i landbrugsmæssig forstand. Den vilde natur er ikke nyttig i klassisk forstand. Den er mentalt nyttig, fordi den findes i form af medskabninger og mednatur, som vi kan spejle os i og blive inspireret af på vores klode. En løve, en citronsommerfugl eller en klokkeblomst er ikke nyttig i landbruget – løven er endda farlig og skadelig. Mere end 99 procent af vore medskabninger er ikke nyttige i forhold til landbruget, og rent økologisk kunne de godt undværes på vores planet.

Når landbruget udlægger vildtstriber med honningurt, solsikke, majs, blodkløver og andre planter, der ikke hører naturligt hjemme i Danmark, gavner det ikke den vilde natur. Planterne huser nærmest ingen biodiversitet her i landet, og de gavner stort set kun almindelige og indførte arter som fasaner og honningbier. Det er helt tydeligt, at nyttesynet har været styrende: Vildtstriber skal giver flere fasaner, agerhøns og rådyr til jagten og mere honning til den importerede honningbi – et husdyr, som er en potentiel problemart i vilde økosystemer.

Der er altså noget galt. Men det er ikke mærkeligt, og det er ikke så galt, at det ikke kan laves om. Vejen dertil er, at landbruget (og DN) begynder at lytte til de konstruktive natur- og biodiversitetsforkæmpere, der ved noget om natur og naturbeskyttelse, og som faktisk er landbruget som sådan venligt stemt. Dialog. Og her er tænketanken Frej et muligt springbræt til en fornyelse, der kan gavne både landbrugserhvervet og naturen.

Landbrugsnyttesynet skal pakkes HELT væk i naturbeskyttelsen, hvis landbrugserhvervet skal have virkelig succes på de arealer, hvor landbruget vælger naturbeskyttelse som målet. Fremover skal det handle om at udtage arealer (f.eks. markskel og bakketoppe), hvor de vilde danske arter får plads og ro til at boltre sig. Arealer, hvor man kan lægge sten og grenbunker og jord og bare lade det være. Så kommer urter og buske og træer og vilde bier og sommerfugle og sangfugle og rovfugle af sig selv. Og nytte i form af læ og mulighed for lidt brændehugst, honninghøst og jagt kommer såmænd også. Som sidegevinst altså. Det er nemlig ikke tømmer, honning, jagt, kødproduktion eller noget helt femte, der er målet med naturbeskyttelse. Målet er vild natur og vilde arter.

Det vil være fantastisk, hvis landbruget begynder at gå den vej.

 

Udgivet i Landbrug, Naturbeskyttelse | Skriv en kommentar

Guds ualmindelige glæde ved biller

Næsehornsbille i flugt. Danmarks tungeste bille. Den lever i kompostbunker og især i savværkernes bunker af savsmuld. (Foto: Michael Stoltze).

Den britiske forsker J.B.S. Haldane (1892-1964) blev en gang spurgt om, hvad han ud fra sit kendskab til skaberværket kunne sige om Gud.

Efter en længere betænkningstid svarede Haldane: “Han var ualmindelig glad for biller”.

Anekdoten har den sandhed i sig, at billerne er uhyre talrige på Jorden, og at ingen anden dyreorden når op i nærheden af, hvad billerne kan præstere af arter. Der er hidtil beskrevet og navngivet omkring 400.000 arter af biller. Godt en tredjedel af alle kendte insekter og omkring en fjerdedel af alle kende dyrearter er biller. I den danske natur er der fundet omkring 4.000 arter af biller.

Billernes succes hænger sammen med deres enkle og solide konstruktion og evne til at tilpasse sig alle mulige levesteder. Der er specielle arter af biller knyttet til de fleste arter af levende træer, buske og urter, og mange arter lever i svampe, dødt træ, ekskrementer eller ådsler. Der er vandkalve og andre biller i ferskvand, og der er biller, der (desværre) som larver er i stand til æde sig gennem gammelt tørt og solidt tømmer. Billerne findes overalt på Jorden bortset fra i havet og på polerne. Deres hårde, stærke og smidige skal af kitin gør dem modstandsdygtige i alle miljøer. Mange biller udskiller giftige og ildelugtende kemikalier, når de bliver forstyrret, og mange biller har udviklet en evne til at tåle at æde giftige planter.

Der lever over 300 arter af løbebiller i Danmark. Bøgeløberen er en af de største, smukkeste og sjældneste. Den stinker frygteligt, hvis man pirker til den. (Foto: Michael Stoltze).

 

Tørrede plasterbiller (spanske fluer), der har været brugt meget i medicinen – blandt andet af H.C. Andersen. Billernes helbredende effekt eller mulige effekt på potensen er mere end tvivlsom. Men de er meget giftige og fremkalder blærer på huden. Spanske fluer er meget sjældne i Danmark. De almindelige oliebiller er nært beslægtet og indeholder de samme giftstoffer. (Tegning: Michael Stoltze).

 

Hvis men ser godt efter i sommerens blåhat, kan man se denne strålende bille med smækre lår. Den tyklårede solbille hedder den. Den er kun en centimeter lang. (Foto: Michael Stoltze).

Kitinskallen udgør et ydre skelet, som er fæste for kraftige muskler. Billernes ben, antenner og kæber er ofte særdeles stærke – både hos de voksne biller og deres larver. Det betyder, at de kan færdes alle steder, og at mange arter er i stand til at gnave sig ind træ. De fleste biller kan flyve. De har fire vinger. Men det er kun de gennemsigtige og sammenfoldelige bagvinger, der bruges til flugt. Forvingerne er omdannet til hårde dækvinger, der beskytter de sarte og tynde bagvinger. Lige inden billen letter – og under flugten – holder billen forvingerne højt løftet. Ellers ville billen ikke kunne folde sine flyvevinger ud og bruge dem.

Den juvelstrålende guldbasse æder pollen og nektar på merian. Den lægger dækvingerne ned i flugten. Guldbasser er meget almindelige. (Foto: Michael Stoltze).

Enkelte biller har dog et hak i dækvingen, så de kan lægge dækvingerne ned, mens de flyver. Sådan er det hos guldbassen, som flyver hurtigt og minder om en metalskinnende humlebi i flugten. Dens flyvevinger er smalle ved basis, der passer perfekt i dækvingernes hak i siden. Så guldbassen kan lukke dækvingerne helt tæt om kroppen i flugten.

Mariehønen på vej mod himlen. (Foto: Michael Stoltze).

Mariehønen er et af de mest populære dyr blandt børn. Der er omkring 50 arter af mariehøns i Danmark og flere tusinde arter på verdensplan. Men den ”rigtige” mariehøne er den syvplettede mariehøne. Den lille, kortbenede bille ligner en folkevogn og bevæger sig næsten altid opad, hvis man lader den kravle sin hånd. Hvis man vender fingrene mod himlen, vil mariehønen kravle lidt uroligt frem og tilbage, når den når en fingerspids, hvorefter den sætter sig til ro, løfter dækvingerne, folder flyvevingerne ud og letter. Så er det, vi ønsker, at den flyver op i mod himlen og beder om dejligt vejr.

Mariehønen og dens larve lever af bladlus, og visse år kan der være kolossale mængder af mariehøns. Så kommer de flyvende til os i flokke på mange milliarder fra landene syd og sydøst for Danmark. Det kan være ganske voldsomt, når det sker. Den lille, venlige bille, man normalt bliver så glad over at møde enkeltvist i haven, optræder nu i ubehagelige horder, der kan få strandgæster til at fortrække, fordi de orangerøde biller napper i huden, når de drikker sved, og udskiller et ildelugtende, gult stof. Mariehøns smager grimt, og deres stærke farver er til for at advare fugle og andre dyr om, at de ikke er værd at æde.

Biller findes i alle tænkelige farver og former og i størrelser fra mindre end 1/3 mm (et lille punktum) til tropiske kæmpebiller med en vægt på op til 100 gram og l8 centimeters længde. De 400.000 arter af biller klassificeres i omkring 170 familier, hvoraf snudebillefamilien er den største med hidtil omkring 70.000 beskrevne arter. Det er flere end samtlige arter af kendte hvirveldyr (fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr) på Jorden. I Danmarks natur lever omkring 450 arter af snudebiller. De fleste er små, men på vandreklitten Råbjerg Mile ved Skagen, ser man ofte de op til halvanden centimeter lange fyrresnudebiller trave hvileløst omkring i sandet, hvor de sætter karakteristiske spor. Sanddyngerne, de kravler på, har begravet deres fyrretræer, så snudebillerne er en slags flygtninge. En anden snudebille er den ærtestore nøddesnudebille, der er næsten kuglerund med en meget lang, tynd og buet “snude”. “Snuden” er i virkeligheden hovedet, der er forlænget, så de små, stærke kæber sidder for enden. Med kæberne rasper den et lille hul på den umodne nød, hvorefter den lægger et æg i hullet. De angrebne nødder kan derefter kendes på de små brune prikker ved basis. Der er “orm” i nødden, og det hele ender med, at den fede, flødefarvede snudebillelarve gnaver et cirkelrundt hul i skallen, klemmer sig ud og finder et sted mellem vissent løv for at forpuppe sig.

Ørkenvandring. Fyrresnudebille på Råbjerg Mile. (Foto: Michael Stoltze).

Billerne er allestedsnærværende. Nogle er flotte, nogle er vidunderlige som levende juveler, mange er brune og sorte eller grå som natten. Nogle gør skade og nogle gør nytte i forhold til menneskets interesser. Langt de fleste har ingen særlig betydning for mennesker ud over, at de gør verden mangfoldig og eventyrlig. De er her, fordi de har været heldige og har været i stand til at klare sig og formere sig og udvikle sig gennem millioner af år. De er produktet af den langtrukne og yderst komplicerede kemiske proces, man kalder liv og evolution. De er her, fordi de lige som mennesket er heldigere end de over 99 % af Jordens arter, som gennem tiden har levet, men ikke overlevet på vores planet. De er vore levende medskabninger.

Min far Paul Stoltzes tegning af eghjorten fra Olsker. Han troede, det var en bøghjort. Men det var en af de sidste oprindelige eghjorte i Danmark.

Eghjorten er en af de mest magiske biller i verden. Hannen bærer et par vældige, grenede kæber, der ligner gevirer. Med “geviret” kan den blive op til 10 cm lang. Hunnen ser mere ordinær ud og bliver kun omkring fem centimeter lang. Som larve lever den på varme steder i jorden, hvor den æder dødt træ og først bliver voksen og forpupper sig i en stor kokon efter tre til fem år. Langt ind i det 19. århundrede fandtes kæmpebillen mange steder i Danmark, hvor den nød godt af det hårdt græssede guldalderlandskab med ældgamle, halvt levende og halvt døde, krogede ege- og bøgetræer, der stod spredt og solbagt i landskabet. Men Danmark er nordgrænsen for den varmekrævende art. Og i løbet af det 19. og 20. århundrede blev skovene tætte og så kolde i skovbunden, at eghjorten forsvandt. Den overlevede på Æbelø, ved Vejle Fjord og på Borholm frem til midt i det 20. århundrede. I mit fødeår, 1955, tegnede min far en eghjort, som min moster fandt i dalen ved Olsker på Bornholm. Det var en hun. Mange år senere talte jeg med en mand, der som ung sidst i 1950’erne havde fundet hanner af eghjorte, der sugede saft fra knækkede kirsebærgrene nær hans hjem vest for Olsker. Han havde haft et par af giganterne med hjem i køkkenet i husholdningstændstikæsker. Han anede dengang ikke, at det var nogle af de sidste eghjorte i Danmark.

Den store bille appellerer til fantasien. I 1505 udførte Albrecth Dürer en akvarel af en eghjort. Den har hævet hovedet i en positur, så det virker større, og så “geviret” favner bredt ud mod den lysende verden.

I 2013 vurderede eksperter, at den fredede Dyrehave nord for København var egnet som levested for eghjorte. Og da den tunge bille er meget dårlig til at sprede sig, blev den importeret fra udlandet og sat ud – både som voksen og som larver i forskellige stadier. Fabeldyret er tilbage i Danmark og ved at etablere en bestand i Dyrehaven, hvor den forhåbentligt kan opleves i pænt tal i juni-juli om nogle år.

Albrecth Dürers eghjort fra 1505.

Oldenborrer, gåsebiller, liljebiller og de små glimmerbøsser kan gøre skade på afgrøder og være plagsomme. Men langt de fleste biller bringer glæde. De farvestrålende og elegante træbukke. De hurtige, glatte og ovale vandkalve. De skinnende bladbiller. De stærke, blåskinnende skarnbasser. De venlige og prikkede mariehøns. Og løbebillerne, som lugter ubehageligt, men ofte er smykket med strålende metalfarver og sirlig ornamentik på forkrop og dækvinger.

Hvis man leder og bruger øjnene, opdager man billernes mangfoldighed og skønhed. De er en gave. En gave, jeg er også er ualmindelig glad for.

Den brede vandkalv er verdens største vandkalv. Den fredede bille findes kun ganske få steder i Danmark, og næsten ingen kender den. Men i 2003 kom den på et dansk frimærke, der blev meget populært. (Foto: Michael Stoltze).

Bragt første gang som essay i Kristeligt Dagblad 17. november 2017 .

Udgivet i Biodiversitet, Dansk natur | Tagget , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Sue og Lars

Grusvejen til Saltunavej 12. (Foto: Michael Stoltze).

Ejendommen Saltunavej 12 ligger på landet på Bornholm mellem Østermarie og Saltuna. Stedet er omgivet af dyrkede marker og ligget højt i landskabet, så der er et smukt udsyn over Østersøens blå mod nordøst. Fra den asfalterede Saltunavej fører en stenet grusvej frem til det sted, som Sue og Lars Trolle købte i 1973. Da jeg svingede ind på grusvejen var jeg lidt i tvivl, for da jeg kom her i 1970’erne var stedet let genkendeligt på ladens karakterfulde, sekskantede gavl. Nu er træerne blevet høje, så man kun med god vilje aner bygningerne i alt det grønne. Men vejen derhen lover godt. Det er sløret sol og lummervarmt, og i begge sider af vejen bugner rabatten af klokker og knopurt og blåhat og røllike. Og ikke mindst hele gule bølgehave af Jomfru Marias sengehalm – den gule snerre med den forførende, søde duft af sommer. En kålsommerfugl flagrer lavt og ubeslutsomt over venstre hjulspor og søger op mod himlen og op i den lette østenvind, som midlertidigt har ført lidt varme til øen. Mit ærinde er at besøge Sue for tale med hende om livet, døden og naturen.

Sue i haven. (Foto: Michael Stoltze).

Sue er født Susan Lindsey Jane Russell i Tanzania i 1949 som den yngste af tre døtre. Faderen var journalist og moderen sygeplejerske og jordemor. De udvandrede uafhængigt af hinanden til Tanzania, hvor de mødte hinanden i hovedstaden, Dar es Salaam. De første år boede Sue hos forældrene i Tanzania, hvor hun blandt andet oplevede deres bekymring over den dramatiske Mau-Mau opstand og briternes brutale fremfærd overfor de sorte oprørere i Østafrika. Først i 1960’eren begyndte Sue i kostskole i England, hvor hun i de ferier, hvor hun ikke rejste hjem til Tanzania, til stor inspiration boede hos sin natur- og botanikyndige familie i the Cotswolds lige udenfor byen Cheltenham nær Oxford i Sydengland. Faderen i Tanzania elskede bøger, og forældrene havde to boghandler, en i Arusha og en i Moshi. Efter endt skolegang tog Sue til sine forældre i Moshi i Tanzania og til Israel for at arbejde i en Kibbutz. Tilbage i Tanzania traf hun under en tur med Moshi Bjergklub til vulkanen Mount Meru en smuk, dansk mand med en levende begejstring for natur. Det var Lars, og med ham kunne hun dele sin interesse for botanik og naturen i det hele taget. Lars var lærer og underviste på en pigeskole i Macheme på Kilimanjaro. Han boede langt oppe ad bjergskråningerne på den eventyrlige vulkan med vilde bjergregnskove, lyde af aber, træfrøer og turakofugle og med trælyng, kæmpelobelier og sølvskinnende kæmpebrandbæger på alpine heder i over 4000 meters højde. Omgivelserne af vild natur kunne ikke være mere magiske for det nyforelskede par. Det var en intens og eventyrlig start deres liv sammen. Livet på bjerget med ture til Serengeti, Ngorongoro og Lake Manyara og Mount Meru var en god begyndelse. Eventyret forsatte under nye himmelstrøg, da de i 1972 rykkede til Bornholm, hvor Lars havde fået arbejde som lærer på Østermarie Skole. De boede først i en lærerbolig, men allerede året efter købte de skoleinspektørens nedlagte husmandssted, Saltunavej 12, hvor Sue nu har boet i 44 år. Det var et primitivt sted uden indlagt vand. Gårdens pumpe findes og virker endnu, men sammen fik de sat skik på huset og efterhånden også installeret moderne bekvemmeligheder. Grunden var lille og omgivet af rig landbrugsjord, så det var en kamp med den daværende landbrugskommission at få lov til at tilkøbe mere jord til noget så nytteløst som have og natur. Men det lykkedes, og de fik forvandlet stedet til et paradis af have og blomstereng og krat og skov.

Fra lysthuset er der kik til blomsterengen og udsigt over Østersøen. (Foto: Michael Stoltze).

Ejendommen blev rammen om et liv med have og natur. Sue dyrkede sin interesse for botanik og have, og Lars dyrkede sin interesse for den vilde natur og navnlig insekter, hvor han blev Danmarks førende specialist i cikader og skrev videnskabelige artikler og populære bøger om natur. Datteren Astrid kom til i 1982 og i 1986 fik Sue og Lars sønnen Halfdan. Astrid bor i dag med manden Martin nær Ringsted, mens Halfdan bor med kæresten Cille i København. Astrid og Martin har børnene Augusta på 10 og Olaf på syv år. Lars vidste besked med naturen. Han var en afholdt turleder, og blandt bornholmere fik han med god grund stjernestatus på grund af et utal af udsendelser i lokalradio og TV om stort og småt i naturen. Han var en blændende og rolig fortæller, som glad og begejstret delte ud af sin viden. Lars var en smuk mand, smilende og altid med en god fortælling om naturen på læben. Han anerkendte og fortalte også med levende begejstring anekdoter om alle de andre naturhistorikere han kendte og beundrede. Sidst i 1980’erne begyndte Sue at opformere sjældne og usædvanlige haveplanter til salg. To dage ugentligt sælger hun sine planter på torvet i Svaneke, og det har hun nu gjort i 28 år – de senere år med god hjælp fra en medarbejder. “Haven er ret vild og tilgroet, men kom bare alligevel”, siger Sue med en blanding af undskyldning og stolthed, da jeg træffer aftale om besøget. Som god haveromantiker bestemmer Sue over haven samtidig med, at hun lader haven bestemme mest muligt selv. “Men lige nu bestemmer haven lidt rigeligt”, siger hun med et smil, da jeg balancerer bakken med skoldhed te, småkager og tærte ad små stier ud til et lille havebord midt blomsterhavet. Undervejs standser vi ved et overdækket fuglefoderbræt, som en humle har erobret. Humlebladene skjuler en solsort, der ruger fast i reden, som den har valgt at placere lige dér på brættet, hvor den blev fodret i vinters. Fuglen ser os værdigt an fra sit leje og viger ikke en millimeter, selv om vi står blot en halv meter fra reden. “Jeg nænner ikke at klippe og beskære, når fuglene yngler”, sige Sue. Hun ved, at alt det vilde godt for fuglene. “Jeg lægger stor vægt på, at blomsterne er gode for sommerfugle og vilde bier, så det summer af liv”, fortæller Sue ude i blomstermarken. Hun taler et smukt dansk med klar diktion og en charmerende accent, som trods de 44 år i Danmark ikke efterlader tvivl om hendes engelske herkomst. Vi sætter ved bordet ude i haven. Skydækket letter, solen varmer, sommerfuglene flokkes om merian, og årets første store grønne løvgræshopper synger insisterende i blomsterengen. “Børnene er lidt bekymret for mig – om jeg kan magte at drive det. Men jeg trives og elsker det her sted, og skal nok bæres ud herfra”, svarer Sue, da jeg spørger, hvor længe hun vil blive boende på adressen. For 14 år siden blev Lars syg af kræft. Han kom under behandling med både transplantation og medicin, og i næsten et år fra 2005-2006 var han tilsyneladende kræftfri og fri af behandling. Han begyndte at gå korte ture omkring huset, og overvejede endda at genoptage produktionen af de populære naturudsendelser. Men trætheden var for stor, og sygdommen kom tilbage. I vinteren 2006-2007 tog sygdommen til. De sidste 14 dage var familien tæt samlet om ham på Rigshospitalet. Sue boede der og var ved hans side den 22. maj 2007, da han trak vejret for sidste gang. “Han var ikke ved bevidsthed til sidst. Han var rolig og holdt bare med ét op med at trække vejret. Det var fredeligt. Bagefter ønskede jeg at blive hos ham i værelset natten over. Det ville for mig have givet god mening i afskeden og sorgen. Men det var mod reglerne. Jeg ved ikke, om det stadig er sådan”, fortæller Sue, som synes at mange fremmede kulturer har et mere naturligt og værdigt forhold til døden og den døde, end vi har i Danmark. Sue valgte at blive boende i huset på Saltunavej, hvorfra hun stadig driver sin forretning med at opformere og sælge haveplanter. Lars tegnede og malede og fremstillede knive og mange ting til huset inspireret efter naturen. Hans arbejdsplads, hvor han elskede at sidde med sine bøger og mikroskoper og afsløre smålivets skønhed og hemmeligheder, er der endnu. Og en stor lygtebærercikade fra Afrika titter frem fra hylden over opslagstavlen med nogle af hans tegninger af små, farvestrålende cikader. “Jeg holder meget af, at hans ånd er her. Det giver mig ro, og jeg føler, jeg har et godt og rigt liv her på trods af tabet. Jeg lever og ånder for børnene, svigerbørnene, børnebørnene og stedet her, og har en god bekendtskabskreds takket være blandt andet min planteforretning. Jeg har ikke følt behov for at få en kæreste og føler mig ikke alene”, svarer Sue, da jeg spørger. Hendes øjne og mildhed viser, at hun hviler i sig selv og er hudløst ærlig. Det er sådan, det er.

Arbejdspladsen, hvor Lars studerede insekter og skrev bøger. (Foto: Michael Stoltze).

Det er også hårdt. Sue er på ingen måde mystiker, men hun ser og fornemmer naturens liv og død, skønhed og gru. Og måske først og fremmest poesi. Hun ser symboler overalt i naturen og har oplevet, hvor tæt den største skønhed og den dybeste sorg er forbundet. “Efter den varmeste vinter i mands minde stod jeg en dag i maj i stuen og så ud i haven mod øst, hvor jeg anede en lys violblå i farve højt i krattet mod himlen. Jeg gik udenfor, og tænk – det var kejsertræet, der for første gang stod klædt i et væld af store blå blomster. Det var… 22. maj 2008, på årsdagen”, siger Sue, “og siden har træet blomstret hvert eneste år”. For første gang i vores samtale kommer tårerne frem, også mine, men Sue sunder sig og slår fast: “Det var vel bare tilfældet, men et smukt tilfælde. Og verden er, hvad vi gør den til. Det træ er helligt nu!”. Kejsertræet giver særlig mening i forhold til Sue og Lars, fordi dets store blomster har samme fine, blå farve som de blomstrende Jacarandatræer i den by i Afrika, hvor de traf hinanden.

Kejsertræet. (Foto: Michael Stoltze

Mens vi sunder os, ser vi ud over blomsterhavet, hvor græsrandøjer, grønårede kålsommerfugle og nyforvandlede takvinger boltrer sig, og jeg får øje på noget grønt 10 meter væk i en af de fede blomsterstande på en sommerfuglebusk. En moskusbuk? Desværre, ved nærmere eftersyn viser det sig blot at være et grønt blad. Men haven er omgivet af mange piletræer, som den prægtige moskusbuk kan leve i, så Sue beslutter at læse om billen og se efter den på havens hjortetrøst og andre blomster. Sue er morgenmenneske og står gerne op mellem klokken fem og seks. Der er altid mange planter at se til og meget at gøre i haven. Børnene kommer ofte til Bornholm, især om sommeren. I den store snestorm i 2010-11 måtte hun lide den tort at holde jul alene, da alt var lammet og Halfdan strandede i Rønne. Men oftere tager hun over til børnene på Sjælland. Halfdan er arkitekt hos Henning Larsen og Cille er med stor succes med til at drive en specialbutik i kaktus. Astrid og Martin bor med børnene i et bofællesskab under Lille Svendstrup Gods. Astrid er PhD-studerende ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet og Martin er viceforstander på et AOF sprogcenter.

Hoveddøren. (Foto: Michael Stoltze).

“I april 2007 fik Lars at vide, at Astrid ventede sig. Han var meget syg på det tidspunkt, men han forstod det, og det var en af de få gange, han græd. Af glæde og bevægelse, men siden har jeg tænkt, at det også var af sorg. Han vidste godt, han ikke ville opleve at se sit barnebarn”, fortalte Sue og tørrede øjnene for anden gang i løbet af vores samtale. Vi vender os igen mod haven og fuglene. I de første år var der et godt udsyn over markerne, og påskelørdag i 1979 kaldte Lars insisterende på Sue. Det var stortrappen, en af verdens største flyvende fugle, som at uransaglige grunde havde valgt at lægge vejen forbi Saltunavej. I dag er træer og buske vokset godt i højden på grunden, og der er mange flere småfugle end før. Men udsynet er ikke så godt mere. Et par hundrede meter væk, bag pilene, flyver en ravn lavt over landskabet og udstøder sit hæse “grok-grok-grok”. Der var ingen ravne på Bornholm, da Sue og Lars kom til øen. Nu er de vendt tilbage. Lars kommer ikke tilbage. Nevermore. Blomsterhavet er overvældende, og haven summer af liv og er ligeglad. Ligesom hornuglen, der en sen og stille sommeraften uforklarligt fulgte Sue ganske tæt under hendes vandring frem mod huset. Roligt og lydløst drog uglen med hende. Som et lys i mørket bare et par meter væk var det, som om den ville fortælle noget. Inden jeg kørte fra stedet så jeg kejsertræet. Det bugnede af store, grønne frøkapsler efter forårets blå blomstring.

Sue har de smukkeste hortensia. (Foto: Michael Stoltze).

Blomsterne i gården er mandshøje. (Foto: Michael Stoltze).

 


Bragt første gang i Kristeligt Dagblad 28. august, 2017

Udgivet i natur | Tagget , , , , , , , , , , , , , | Skriv en kommentar

Ulven yngler i Danmark – vildskaben har etableret sig


I 1813 blev den sidste indfødte ulv i Danmark skudt.

Det skete natten mellem den 20. og 21. og juni ved Estvadgård i nærheden af  Skive. Jægeren viste nogenlunde, hvor den store, enlige han-ulv holdt til og brugte et dødt føl som lokkemad. Tålmodigt sad han i skjul med geværet i nærheden af føllet i fem lyse nætter. Den femte nat kom ulven, og jægeren tog sigte og dræbte den.

Legemet af den sidste ulv i Danmark blev transporteret ind til retten i Holstebro, hvor jægeren fik en kontant belønning for sin dåd. Og som markering af sejren blev det store skind af dyret hængt op udenfor byens rådstue. Med datidens natursyn var Danmark dermed en samfundsfjende kvit. Hyrderne på heden behøvede ikke længere frygte ulven, der dengang blev opfattet som et bæst med diabolske og onde hensigter.

Nu er der indfødte ulve igen i Danmark: Der er hørt, set, fotograferet og filmet ulvehvalpe. De er set et sted syd for Holstebro. Ved skæbnens ironi i nøjagtig samme del af landet, hvor jægeren for 204 år siden sad vagt ved føllet og ventede på at aflive den sidste ulv i Danmark. Naturstyrelsen i Vestjylland har længe haft en formodning om et ulvepar i området og satte automatiske fotofælder op. Først i juli 2017 afslørede de med sikkerhed tre ulveunger. Og samtidig filmede en jæger et større antal ulveunger i området. Han mener med sikkerhed at have set i alt otte hvalpe.

Efter omkring 200 år uden indfødte ulve, er Danmark atter ulveland. Det store rovdyr, der jager i flok og kan nedlægge krondyr og det, der er større, er vendt tilbage.

Den første sikre ulv i Danmark siden 1813 blev set og fotograferet i hjertet af Nationalpark Thy. Det var den 14. oktober 2012. Den var syg og blev fundet død på heden den 19. november. Næste danske ulv blev set og fotograferet af en familie fra et køkkenvindue i et hus nær byen Lem ved Ringkøbing Fjord den 26. december 2012. Og i årene efter blev flere forskellige ulve set i Jylland. De første var strejfende han-ulve, men i 2017 blev den første hun-ulv påvist med sikkerhed. Og nu er de første indfødte danske ulve altså et realitet.

Ulven føder sine små hvalpe i skjul under store træer eller i huler i jorden, under trærødder, klipper og store sten. Kuldet består af mellem én og 11 hvalpe, der er blinde de første 10 dage. Ved fødslen vejer hvalpene under et halvt kilo. Efter et år er de voksne og vejer mellem 30 og 80 kilo. De største er hanner. De bliver som regel kønsmodne efter to år og lever omkring 10 år i naturen. I virkeligheden er det en tilsnigelse at sige, at ulven er kommet til Danmark igen, for tamhunden har ulven som stamfader. “Menneskets bedste ven” er biologisk set en ulv.  De kan krydses med vilde ulve og få fuldt fertilt afkom.

Få dyr i verden er indspundet mere i myter end ulven. På godt og ondt. Der er myten om den gode og kloge ulv, som opfostrer Remus og Romulus, der dier hos ulvemoderen og grundlægger Rom. Og der er Kiplings historie om den vilde dreng, Mowgli, som vokser op med ulveunger hos en vild ulvefamilie i den indiske jungle. Og så er der den uhyggelige ulv i Peter og Ulven, fortællinger om Rødhætte og ulven og alle de grusomme historier om ulveflokke som omringer og forfølger ryttere eller hestevogne eller kaner. Læs blot fremstillingerne i Brehms “Dyrenes Liv” eller i Selma Lägerlöfs “Gösta Berlings Saga”.

Ulven er stigmatiseret som djævelen selv. Det hele har utvivlsomt rod i faktiske tilfælde af rabiesramte ulve. Ulve med rabies (rabiate ulve – heraf ordet “rabiat”) kan som følge af den uhyggelige, dødelige sygdom miste besindelsen og med fråde om munden slå sig på at angribe mennesker. Ellers er ulve bange for mennesker og stikker af, når man møder dem.

Hvad nu? Ulvens genindvandring og etablering i Danmark rusker gevaldigt op i vores natursyn. Der er ulveelskere og ulvehadere. Debatten har rumsteret længe. Efter at ulve med danske dåbsattester er en realitet, vil ulvedebatten blusse op til nye højder, som det er tilfældet nabolande som Sverige og Tyskland. Ulven er et stærkt toprovdyr. Den lever især af pattedyr i alle størrelse. Dens vigtigste kost er hjortearter som rådyr, krondyr, dådyr og rensdyr, men den tager også gerne får, geder og svin, og ulve i flok kan nedlægge både køer og heste.

Ulven er helt naturligt kommet til Danmark ved egen kraft, og modsat tidligere, hvor der var præmie på dens skind, er ulven nu en fredet dyreart, som det er strafbart at forfølge i EU-landene. Kun efter grundig dokumentation kan man i Danmark i visse tilfælde få tilladelse til at skyde en ulv, der har slået sig på at tage husdyr. I Sverige har man politisk fastsat hvor mange ulve, der må være i landet. Statens tilladelser til ulvejagt i Sverige er anledning til en til tider meget følelsesladet debat.

I Danmark har ulvenes ynglesucces allerede udløst første bølge af synspunkter for og imod ulven. Det vil fortsætte men nye bølger. Ulven er landet og Danmark er et ulveland. Den kan leve her, og ulvene kan blive mange med tiden, for de kan formere sig hurtigt. Hvor mange ulve, vi skal og vil leve med i Danmark, er ikke afklaret.

Det er vildskaben, der banker på Danmarks dør, og vi har lukket den ind. Det er sket med vilje, fordi vi som mennesker har giver naturen lov til det. Hvor vidt det skal gå og hvor vildt, det skal være i kulturlandet Danmark, vil tiden vise.

——-

Bragt første gang som essay af Michael Stoltze i Kristeligt Dagblad 5. juli 2017.

Udgivet i Dansk natur | Tagget , , , , , , | 2 kommentarer

Naturen og kærligheden

Så længe, jeg kan huske tilbage, har naturen fortryllet mig.

Det var mit held at vokse op i en umådelig rig natur på Nordbornholm, og det var mit store privilegium at have forældre, som vidste noget om natur og altid hjalp mig med at sætte navne på de planter og dyr, jeg fandt. Når de fik navn, fik de ånd.

I skolen supplerede gode lærere med viden om vind og vejr og dyr og planter derude. Min klasselærer fra og med 4. klasse, Helge Christensen, var vores lærer i dansk, sang og biologi. Han var skrap og delte eftersidninger ud med rund hånd. Jeg var meget genert og stille i skolen. En dag formastede jeg mig dog til at snakke til min sidemand, mens vi to og to var på vej ind i klasselokalet efter at have ventet på Christensen udenfor. Det gav en note i den sorte bog, og efter timen blev jeg kaldt op til katederet. “Snakker du også derhjemme?”, spurgte Christensen, hvilket jeg som følge af almindelig forundring og mangel på situationsfornemmelse promte svarede “ja” til. For det skete da, at jeg sagde noget derhjemme. Hvorpå jeg fik min første og eneste eftersidning for næsvis opførsel.

 

Børnene er intenst optaget af en mursejlerunge, som var faldet ned og ikke kunne få luft under vingerne. Den blev kastet mod himlen, hvor den fandt sin frihed og fløj væk. Uforglemmeligt. (Foto: Michael Stoltze).

Siden fik Christensen og jeg dog en god kemi. Han lærte os om blomsternes intime kønsliv med støvknapper, støvfang, grifler og frø og smukke klæder (blomsterkroner) og nektar som lokkemad. Vi skulle tegne det hele for hinanden på tavlen og i vores arbejdshæfter, og det var uforglemmeligt. I biologitimerne tog han os tit med ud i landskabet omkring skolen, hvor der var marker og grøftekanter og skove og bække med et mylder af blomster. Han lærte os de vigtigste arter som blåhat, blæresmælde og forglemmigej at kende, og morede sig med at udfordre mig ved at spørge om navne, på de planter, han ikke lige kendte selv. Jeg synes, det var pinligt at sige noget, men fik dog fremstammet navne som marktusindgylden eller hampagtig hanekro, som stod i markskellene og skiltede med frække blomster i æggegult og violet. Den kendte han ikke, men han tog planten med tilbage til skolen og fandt ud af, at det var rigtigt, hvad jeg havde sagt. Han glemte ikke at rose, og siden spurgte han mig om plantenavne hver gang, vi var ude på tur.

Mine forældre og Christensen var en uvurderlig hjælp. Men den største glæde var Marie. Marie var datter af keramiker Karin Christensen og billedhugger Ole Christensen, som boede på en bakke omkranset af marker og skov til alle sider. Marie og jeg fandt sammen om at udforske naturen på alle leder og kanter, og vi havde stjernestunder sammen i mange år. Vi var ikke ret gamle, før vi listede rundt omkring Karins og Oles hus med net og syltetøjsglas for at fange alle de dyr, vi kunne overmande, finde sneglehuse, knogler og sjove sten. Og vi samlede bær og nødder og svampe og plukkede blomster af så mange slags, vi kunne finde.

Vi var vel fire og syv år, da vi begyndte at indtage naturen i hæmningsløse doser. Vi var hinandens tætte selskab i mange år, og uden at vi rigtig forstod det dér med kærester, talte vi af og til flygtigt om, at vi nok engang skulle være mand og kone. Det var ikke så vigtig. Det vigtige var naturen.

Kald det kærlighed eller naturglæde. For os var det en sanselighed og sorgløshed, som gjorde os nærmest lykkelige. Den var at ligne med lykken over sidste skoledag inden sommerferien, der dengang i grundskolen åbnede sig som en uendelighed af berusende frihed. Jeg var hvert år i juni sikker på, at sommerferien aldrig ville slutte.

Marie og jeg fandt de mest utrolige ting. Vores mest elskede sted var et lille vandhul i klipperne ved den vej, der førte op til huset. Det var let at komme til med vores net, og det myldrede med liv i vandet. Der var tilpas med vandplanter, og vandhullet var så dybt, at det aldrig tørrede helt ud om sommeren. Det var her, jeg erfarede, at de hurtige rygsvømmere med sølvskinnede ryg (som altså vender nedad, da de svømmer på ryggen) stikker smertefuldt. Jeg havde taget en rygsvømmer op i hænderne, hvor den ihærdigt sprang omkring med sine stærke svømmeben for at undslippe. Lige indtil den lagde sig til rette mellem to fingre og tilføjede mig et resolut stik, som fik mig til at kaste rygsvømmeren fra mig med et hyl.

Og det var her, Marie imponerede mig ved at fange to “kongesalamandre”. De var dobbelt så store som de almindelige salamandre. Og hannernes haler havde vidunderlige sølvstriber i hele deres længde. Vi fandt også salamandrenes larver, der var lyserøde med udstående, vingelignende gæller bag hovederne. Der var noget engleagtigt over de sarte dyr, der havde de fineste små fingre og tæer.

Børn indtager fordomsfrit naturen med alle sanser. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

Senere i folkeskolen blev det sådan lidt pinligt at lege med piger, så til min ærgrelse blev turene med Marie sjældnere. I stedet blev jeg optaget af at fiske sammen med min tvillingebror Jacob og vores kammerat Anders, som var succesfuld geddefisker og mestrede kunsten at fange bækørreder med de bare næver.

Lige inden afslutningen af 7. klasse arrangerede vore lærere en telttur til en lejrplads et sted i Rutsker Plantage. Det var juni og lyse nætter. Nattergalene sang, og i søerne kvækkede de store grønne frøer på livet løs. Vi havde bål, vi havde soveposer, og det hele var så stemningsfuldt og hyggeligt, mens flagermuserne flaksede lydløst frem og tilbage i skovbrynet og over de små søer. Men køligheden kom med den lyse nat, og vi rykkede ind i teltene med lygter. Lærerne tog rundt til os og sagde, at vi skulle sove, men det var alt for spændende. I mit telt fortalte vi spøgelseshistorier og legede “sandhed og konsekvens” så langt ud på natten, at ingen slap for at kysse. Det var min kysse-debut, og det var både vigtigt og mærkværdigt, som det er i den alder. Hun hed Dorete og hun var sød, men jeg var frygtelig genert og slet ikke parat til det med piger endnu.

Man bliver stærkt påvirket af at indtage naturen med alle sanser. Man kan blive så opslugt, at man i åndeløs spænding glemmer tid og sted. Man tilegner sig verden, og det er godt, når dyr og planter får navne og sjæl om bliver fortrolige medskabninger. De bliver en del af os, og vi bliver en del af dem. Det hele er natur og det hele hænger sammen.

De to blåfugle sad i vegetationen, da vi plukkede blåbær. Skønhederne lever kun et par uger. Deres korte liv handler udelukkende om parring og æglægning. (Foto: Michael Stoltze).

Naturen er fundamentet for al kultur. Og i kærligheden er naturen den ursuppe, det hele gror af. I kønslivet er mennesket ikke grundlæggende anderledes end andre dyr. Menneskets seksuelle attributter, erogene indretning og vedvarende parringstid i voksenalderen gør os dog påfaldende aktive, måske fordi vi er nøgne og kan udveksle kropsvarme med hinanden langt hurtigere og lettere end vores hårede slægtningen.

Kærligheden er en stærk følelse, som kan beruse os. Vi kan være forelsket i forelskelsen, og vi kan blive forblændet og fysisk påvirket på et utal af måder. “En krop kan reagere på en anden krop med en sollignende varme”, skriver den svenske digter Ann Jäderlund for eksempel. Smukt. Jeg tror, de fleste kender fornemmelsen.

Lykken over naturen og vores medskabninger er også en stærk følelse, som fysisk kan påvirke mennesker meget. Naturglæden er tæt forbundet med lykken ved at kende, elske og sanse mennesker.

Som art skiller mennesket sig ud ved at have mange kulturelt betinget ritualer omkring kærlighed og samliv. Mennesket hylder kærligheden og dens væsen. Den ideelle kærlighed er betingelsesløs og ukompliceret. Men stærke følelser er forbundet. Det er svært at følges ad, der er så kort fra kærlighed til had. Den største lykke er momentvis og altid truet. Derfor er håndteringen af kærligheden og forholdet mellem mand og kvinde centralt og omdiskuteret i alle religioner.

I kristendommen findes de mest berømte og brugte ord om kærligheden i Paulus’ første brev til korinterne, hvor han blandt andet skriver:

“Taler jeg med Menneskers og Engles Tunger, men ikke har Kærlighed, da er jeg bleven et lydende Malm eller en klingende Bjælde. Og har jeg profetisk Gave og kender alle Hemmelighederne og al Kundskaben, og har jeg al Troen, saa at jeg kan flytte Bjerge, men ikke har Kærlighed, da er jeg intet.”

Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke, gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde; glæder sig ikke over Uretfærdigheden, men glæder sig ved Sandheden; den taaler alt, tror alt, haaber alt, udholder alt.”

“Saa blive da Tro, Haab, Kærlighed disse tre; men størst iblandt disse er Kærligheden.”

Mennesket er som art enestående ved at være bevidst om kærligheden og ved at leve med at søge kærligheden og ånden. En søgen, ser aldrig slutter, for der gives ingen formel på kærlighed og ånd.

Fysikeren og metafysikeren Hans Christian Ørsted (1777-1851) brugte hele sit liv på en meget bevidst søgen efter formlen på ånd. Hans insisterende søgen gjorde ham allerede fra barnsben af til en alvorsmand, og han fandt naturligvis aldrig den formel, der ikke findes. Til gengæld gjorde den konstante søgen Ørsted til en af de personer, der har haft størst betydning i videnskab og filosofi. Hvis man er i tvivl, vil jeg anbefale at læse Dan Ch. Christensens fremragende biografi “Naturens tankelæser” (2009, 1209 sider i to bind) om Ørsted.

Ørsteds tanker kredsede konstant om naturen, naturkræfterne og sammenhængen mellem det hele. Han skriver om dette og forholdet til Gud i sit “testamente”, Aanden i Naturen, som udkom kort før hans død. På baggrund af sin indsigt i naturen advarer Ørsted i værket om en fast forestilling om Gud og udtrykker det forsigtigt således: Vi ser Guds tanker i hans værker, og skulle ved hjælp af vor viden om disse danne vor forestilling om ham.” Ørsted var snublende nær på Darwins tanker om evolution blot 10 år før  udgivelsen af Arternes oprindelse.

Sådan er det med naturen. Og sådan er det med kærligheden. Det hele hænger guddommeligt sammen.

——-

Bragt første gang som essay i Kristeligt Dagblad Sankthansaftensdag, 23. juni 2017 

 

Udgivet i Dansk natur, natur | Tagget , , , , , , | Skriv en kommentar

Et smukt par på engen – isblåfugl og violetrandet ildfugl

En strålende, nyforvandlet han af isblåfugl soler sig med hovedet nedad og vingerne vendt mod solen. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

I løbet af juni dukker et smukt par op på gode, blomsterrige enge: Enge med trævlekrone, fløjlsgræs, ranunkel, mynte, mjødurt, orkideer, blåviolet musevikke og høje syreplanter med røde toppe, der svajer i vinden.

Det smukke par er violetrandet ildfugl (Lycaena hippothoe) og isblåfugl (Polyommatus amanda).  De dukker op med skinnende metalfarver som ild og vand på engen næsten på samme tid af året. Og som nyforvandlede stråler de om kap i solen, som var det en skønhedskonkurrence.

Morgen og sen eftermiddag og aften, hvor solen står lavt, har de to sommerfugle for vane at sætte sig i vegetationen med hovederne nedad og vingerne vendt som paraboler mod sollyset. Sådan stråler de langt væk som små juveler i de blomstrende enge.

Både ildfugle og blåfugle tilhører blåfuglefamilien, der desuden omfatter busksommerfugle (blåhale, guldhale og flere andre arter). Larverne ligner bænkebidere og har meget stærk og sej hud. De udskiller søde stoffer og dufte, der tiltrækker myrer, og myrerne beskytter larverne mod blandt andet snyltehvepse. Larven af den violetrandede ildfugl lever på almindelig syre (Rumex acetosa), mens larven af isblåfugl lever på musevikke (Vicia cracca). De overvintrer som små larver.

Både isblåfugl og violetrandet ildfugl er gået meget tilbage i Danmark i takt med, at gode, blomsterrige enge er forsvundet på grund af dræning, gødskning og overgræsning. Navnlig violetrandet ildfugl er blevet en sjældenhed, og den er næsten forsvundet fra Øerne.

Opskriften på at få de fine sommerfugle tilbage er: Hæv vandstanden til det naturlige, stop al gødskning, sprøjtning og tilskudsfodring, og sørg for let kreaturgræsning hele året eller let sensommergræsning (efter 1. august) – gerne blot på halvdelen af engen, så halvdelene afgræsses hvert andet år på skift.

Underside af isblåfugl. (Foto: Michael Stoltze).

Violetrandet ildfugl – han. (Foto: Michael Stoltze).

Violetrandet ildfugl i aftensolen. (Foto: Michael Stoltze).

Violetrandet ildfugl – hun. (Foto: Michael Stoltze).

Udgivet i Dansk natur, sommerfugle | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar

Guldsmedeglæde

Den rødøjede vandnymfe elsker åkandeblade og andre blade, der flyder på vandet. Her lægger den an til landing. (Foto: Michael Stoltze).

Guldsmede er andet end de fine kunstnere, som fremstiller dyrebare smykke af ædle metaller og kostelige sten.

Det er også en orden af store, elegante og farvestrålende insekter, hvis larver lever som glubske rovdyr i ferskvand.

De færreste ved, at der fundet 60 arter af guldsmede i Danmark, og at der de senere år er kommet flere nye, prægtige arter til os sydfra på grund af klimaforandringerne.

Det er ikke let at få øjenkontakt med en stor guldsmed, som har over 10.000 øjne på hver side af hovedet. Men det er også godt nok at være iagttager. Jo mere man ser, og jo mere man ved om guldsmede, jo mere rører de hjertet.

En nyforvandlet og sårbar bleg vandnymfe. Nymfehuden anes til venstre. (Foto: Michael Stoltze).

Min betagelse af guldsmede startede vist nok den dag, min far kom for at vise os børn noget i en tændstikæske. Han åbnede æsken og tog med yderste forsigtighed en vægtløs og skrøbelig tør ham af en stor guldsmedelarve op i sin hånd. Han forklarede, at han havde fundet den klynget til et siv i kanten af “Isbjørnegrotten” (et lille, nedlagt stenbrud med en ren sø, som vi badede i) og fortalte, hvordan den store guldsmed var krøbet ud af sin larvehud og nu fløj omkring i skoven på jagt efter insekter i luften. Det tørre, florlette hudhylster var ladt tilbage som en raslende hilsen fra guldsmedens larvetid. Åndeløse af spænding vovede vi næsten ikke at trække vejret, før huden forsigtigt var lagt ned på vattet i æsken igen. Æsken med det lille klenodie fik bagefter en hædersplads på chatolhylden i stuen.

Nymfehud af en smaragdlibel. (Foto: Michael Stoltze).

 

Smaragdlibellen står stille over vandet. Den er meget almindelig. (Foto: Michael Stoltze).

Guldsmede har eksisteret på Jorden i over 300 millioner år siden Kultiden – længe før der var blomsterplanter og dinosaurer. De er primitive insekter med ufuldstændig forvandling. Det vil sige, at de ikke har et puppestadium. Larverne er ikke rigtige larver, men såkaldte nymfer. Larvernes (nymfernes) kroppe og ben ligner de voksne insekters en del, men de har ikke de voksne guldsmedes flotte farver, og vingerne er blot små, stumpede anlæg på forkroppen. De ville også være vældig upraktiske at slæbe rundt på under vandet.

Guldsmede tilbringe det meste af deres liv som sådanne nymfe-larver i vand. De er brune og lumske rovdyr, der ligger på lur eller lister omkring på tynde ben i jagt efter smådyr. På undersiden af hovedet har guldsmedelarver et enestående langt, sammenfoldet læbeapparat, som for enden er udstyret med et par sylespidse gribekroge. Hvis et smådyr, en lille haletudse eller en lille fisk komme inden for rækkevidde, skyder guldsmedelarven lynhurtigt sit fangstapparat med vidtspredte gribekroge frem mod offeret. Hvis guldsmedelarven rammer, sidder byttet uhjælpeligt i saksen og bliver trukket ind under hovedet og fortæret.

Guldsmedelarvernes levetid varierer. De fleste lever et lille års tid i vand, men nogle er to eller flere år om deres udvikling. De første guldsmede dukker op i maj, og hen i juni kan der være et sandt mylder af de fine insekter ved rene ferske vande. Ved rene skovsøer med rig vækst af vandplanter er der særlig mange guldsmede, som patruljerer i luften og sidder i vegetationen alle steder. Nogle af de store guldsmede, de elegante mosaikguldsmede, kan flyve meget sent på året. De kan flyve diskret rundt i skovlysninger helt til skoven gulner sidst i oktober.

Der er to slags guldsmede: Ægte guldsmede, som er store, kraftige og hurtige, og vandnymfer, der er spinkle med fine, nåletynde kroppe, og som flyver roligt omkring ved ferske vande på lette, svirrende vinger.

De ægte guldsmede flyver hurtig og langt omkring, og nogle af arterne foretager træk over flere hundrede kilometer.

Ved rene damme er der tit et mylder af forskellige arter af vandnymfer, som jager småinsekter, parrer sig og lægger æg i vandet. De er bestemt umagen værd at lægge mærke til. De fleste arter er smukt blå, men der er også røde og metalgrønne vandnymfer. Og ved vandløb holder de store metalskinnende blå pragtvandnymfer til.

Flagermusvandnymfen lægger æg. Hannen har stadig fat i hunnens nakke. Der er mange lignende blå vandnymfer. (Foto: Michael Stoltze).

Guldsmedenes kærlighedsliv er yderst specielt og meget smukt. Forrest på undersiden af bagkroppen har hannen et sædgemme, som han lader op ved at krumme bagkropsspidsen (hvor kønsorganerne sidder) og “masturbere” mod sædgemmet, så det bliver “ladt” med sæd. Når hannen har ladt sin “sædpistol” opsøger han en hun, som han griber i nakken med nogle kroge på bagkropsspidsen. Sådan kan parret være koblet sammen i op til et par dage. Efter sammenkoblingen bøjer hunnen sin bagkrop op mod hannens sædgemme for at blive befrugtet. På den måde danner parret et “parringshjerte”. Ved damme med mange vandnymfer ser man tit parringshjerter (også kaldet “parringshjul”). De sammenkoblede guldsmede kan flyve af sted sammen. Vandnymferne flyver som regel to og to efter hinanden – hannen forrest og hunnen bagefter (såkaldt “tandemflugt”), mens de ægte guldsmede gerne flyver, mens de er koblet sammen som parringshjul. Det er hårdt for dem, så de flyver kort, lavt og ikke så langt i den situation.

Parringshjul – parringshjerte. (Foto: Michael Stoltze).

 

Et klenodie. Den sjældne spidsplettede libel i parring ved Susåens bred nær Herlufholm. (Foto: Michael Stoltze).

De ægte guldsmede deles traditionelt i de store mosaikguldsmede, de mindre libeller og smaragdlibeller, flodguldsmede og kongeguldsmede. Vandnymferne kan groft deles i pragtvandnymfer og andre vandnymfer.

For nogle år siden begyndte den flotte og varmekrævende kejserguldsmed at yngle i Danmark. Det er den største og kraftigste guldsmed i Europa, og i varme, lavvandede søer i den sydlige del af Danmark er det mange steder en af de almindeligste store guldsmede nu. Bagkroppen er flot blå med en mørk rygstribe og hovedet er meget kraftigt. Så kraftigt, at man skal passe på, hvas man har den i hænderne. Kejseren kan bide, så blodet flyder!

Kejserguldsmedens lidt mindre slægtninge, mosaikguldsmedene, er der mange arter af. De er utrolig smukke og bærer deres navn med rette. I skovlysninger og langs skovbryn kan det på gode sommerdage og langt hen på efteråret myldre med mosaikguldsmede, der jager i lufter. Guldsmeden griber og æder sommerfugle og andre insekter i luften med sine seks lange, tornede ben. Jeg har tit oplevet fire, sarte sommerfuglevinger dale ned i kølvandet på en jagende guldsmed.

Den nyindvandrede kejserguldsmed. Europas største guldsmed. (Foto: Michael Stoltze).

 

Hovedet af en håret mosaikguldsmed. Hvert af de store sammensatte øjne rummer over 10.000 enkeltøjne. (Foto: Michael Stoltze).

Ved småsøer flokkes mange arter af libeller. De er blå, røde, gule og sorte, og de fine dyr sætter sig tit i vegetationen eller på jorden. De skinnende grønne smaragdlibeller er mere hvileløse og de rene luftakrobater. De flyver lavt over vandet og står med mellemrum bumstille i luften på svirrende vinger et sekund eller to.

Pragtvandnymferne hører til de allersmukkeste insekter. De er bredvingede og større end andre vandnymfer med vingefang op til syv centimeter. Der er to arter: Én med helt stålblå vinger, og én med stålblå bånd på vingerne. Den blåvingede pragtvandnymfe lever i rene, planterige småbække, mens med den blåbåndede pragtvandnymfe lever i store, rene, planterige åer. Her sidder de flotte vandnymfer på fremtrædende pladser i vegetationen, danser eller har territoriekampe, så de glimter som blå juveler i luften. Det er kun hannerne, der har de flotte farver. Hunnerne er diskret grønlige med svagt tonede vinger.

Han af den blåvingede pragtvandnymfe, som lever i små, rene bække og åer. (Foto: Michael Stoltze).

 

Blåbåndet pragtvandnymfe i luften over Susåen. Den leder ved store, rene åer. (Foto: Michael Stoltze).

De danske guldsmede er ved at blive skrevet i mandtal.
I årene 2014-2017 indberetter eksperter og glade amatører frivilligt fund af guldsmede til Atlasprojekt Danmarks Guldsmede (www.guldsmedeatlas.dk). De har inddelt Danmark i godt 600 kvadrater på 10×10 km, og i hvert kvadrat undersøger man, hvor mange guldsmedearter, der findes. Det er Naturhistorisk Museum og hjemmesiden Fugle og Natur, der står bag projektet. Det skal vise, hvordan det står til med guldsmedene og naturen i søer og vandløb. Her er en aktuel oversigt og Danmarks guldsmede http://allearter.dk/artsgrupper/dyr/insekter-mfl/guldsmede/ (opdateres løbende), og her er en rigtig flot hjemmeside: http://danske-guldsmede.dk/index.php.

Når guldsmedeprojektet er slut, bliver resultaterne offentliggjort som en populær bog om de prægtige dyr. Den bog glæder jeg mig godt nok til! Interessen for guldsmede stiger med stormskridt. Alle arter har danske navne og er fotogene. Med nye, billige digitale kameraer af høj kvalitet er guldsmedene elskede motiver, der bliver delt i enormt omfang på sociale medier.

Flere og flere har opdaget, hvordan en guldsmed kan vække lykke som et levende smykke. Mit hjerte skælver i hvert fald tit af guldsmedeglæde.

Velkommen til guldsmedenes verden!

Der er tit trængsel ved de gode æglægningssteder. (Foto: Michael Stoltze).

———–

Ovenstående artikel er første gang bragt som essay i Kristeligt Dagblad den 15. maj 2017.

Udgivet i Biodiversitet, Dansk natur, guldsmede | Tagget , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Økologi kan blive et guldæg for Danmark


 

Danmark er verdensmester i økologisk landbrug.

Omkring 10 % af de fødevarer, vi køber, er her i 2017 økologiske, og fra at have været et storbyfænomen, er der nu økologiske varer på hylderne overalt i landet. Hele Danmark er med på vognen. Efter mange års slingrekurs er arealet, der dyrkes økologisk markant stigende, og forbruget af Ø-mærkede varer stiger stejlere end nogensinde.

Det er rasende interessant. Det er også interessant, at en ny undersøgelse udført for Danmarks Naturfredningsforening viste, at mennesker, som normalt ikke spiser økologisk, efter blot 14 dage på ren økologisk kost, holder helt op med at have rester af sprøjtegift i urinen. De sundhedsmæssige konsekvenser af dette kendes ikke med sikkerhed, men de færreste har lyst til at rende rundt med bevidstheden om at have rester af sprøjtegift i kroppen.

Økologi er meget andet end landbrug uden sprøjtegift. Det er også dyrkning uden kunstgødning og dyrehold uden massivt brug af antibiotika. Og økologi er dyrevelfærd og levende jord. Økologer arbejder med muld med masser af liv og kulstof i jorden, mens jorden for det agrokemiske, konventionelle jordbrug er et voksemedium, der primært skal holde planterødderne fast.

Økologi er til tider blevet dyrket som noget nær en religion. Forskning i dyrkningsmetoder og recirkulation af næringsstoffer har imidlertid betydet, at økologien har bevæget sig fra at være baseret på tro til i stadig højere grad at være baseret på viden. Og det er en udvikling, der fortsætter, selv om midlerne til forskning i området er påfaldende små.

Økologien bliver ofte udråbt til at være til gavn for naturens mangfoldighed af liv – biodiversiteten. Det er en tilsnigelse. Økologisk landbrug er fødevareproduktion. Produktionen beslaglægger arealer, hvor målet er produktion af fødevarer. Økologisk dyrkning tager ligesom al anden dyrkning plads fra den vilde natur og fortrænger biodiversitet. Sådan er det med dyrkning, og det er der ikke i sig selv noget forkert eller underligt i. Fødevareproduktion har ikke til opgave at dyrke biodiversitet, men fødevareproduktionen skal som alt andet være bæredygtig og tage hensyn til biodiversiteten.

Her står det økologiske landbrug overfor en svær opgave, hvis det skal vokse sig større og på sigt blive fremtidens bæredygtige fødevareproduktion. Det fylder for meget. Produktionen per hektar er typisk ca. 30 % lavere på økologiske brug, sammenlignet med ikke økologiske brug. Det betyder, at vi med de nuværende regler vil få brug for at opdyrke meget større arealer, hvis vi skulle gå over til 100 % økologisk drift, som jeg og mange andre taler for. Det ville betyde pres på naturen, og det har fået mange forskere og naturforkæmpere til at af kritisere økologi for at være naturfjendsk.

Kritikken er berettiget og skal tages alvorligt, men der er ingen grund til panik. Der er nemlig mange veje til en mere bæredygtig og produktiv økologisk fødevareproduktion. Det basale er forskning og videreudvikling af recirkulation af næringsstoffer – næring fra spildevand, affald og alskens restprodukter skal ud på markerne, så snart, det er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der skal forskes videre i afgrødevalg og dyrkningsformer, der holder på næringsstofferne. Og så skal vi lære at spise lidt mindre kød og i højere grad grøntsager, kerner og plantefedtstoffer. Vi er mange, der er rene kødnarkomaner. Der er et vældigt miljøproblem, fordi kød – navnlig okse- og svinekød – koster masser af plads og energi at producere. Løsningen er ikke, at vi alle bliver vegetarer, men at vi reducerer vores kødforbrug med for eksempel 20-30 % og begynder at spise mere fjerkræ.

Og så er der den hellige ko i økologien: Kunstgødning. Uanset hvordan man driver sine økologiske marker, er det svært at sikre nok næring til planterne. Med de gældende regler må økologer ikke bruge kunstgødning. Det giver problemer, og derfor må økologer importere op til 25 % staldgødning i form af gylle fra konventionelle svine- eller kvægfarme. Den regel er naturligt nok en anstødssten, som – berettiget – har rejst kritik af økologisk landbrug for at lukrere på det konventionelle landbrugs brug af både kunstgødning og sprøjtegift. Økologer har taget kritikken til sig, og det er planen, at det efter år 2020 skal være forbudt at tilføre gødning fra konventionelle brug til økologiske brug.

Det stiller imidlertid den fremadstormende økologiske fødevareproduktion i en kattepine. Hvordan bliver produktionen per hektar høj nok? Hvordan bliver økologien mere bæredygtig? Næsten alle verdens FN-lande, herunder Danmark, har forpligtet sig til senest i 2020 at afsætte mindst 17 % af deres landareal til natur med biodiversitet som øverste mål. Samtidig skal vi også have skove til vedproduktion, byer, veje, sommerhusområder og anden bebyggelse. Der bliver altså ikke mere plads til landbrug, men mindre. Fremtidsscenarier tyder på en reduktion af Danmarks dyrkede areal fra nu omkring 60 % til omkring 50 % af landets areal om 25 år.

Løsningen er blandt andet at indføre en kattelem i de økologiske grundregler: Kunstgødning. Anvendt traditionelt er kunstgødning af forståelige grunde bandlyst i økologisk landbrug, fordi det tilført i store og koncentrerede mængder dræber den levende jord. I modsætning til sprøjtegifte er kunstgødning imidlertid identisk med naturlige og nødvendige stoffer i naturen. Naturlige stoffer kan være gift i høje koncentrationer (tænk blot på salt), men indholdet i kunstgødning er basalt set at ligne med salt – livets salt, om man vil. På dyrkede marker skal der være højere koncentrationer af næringsstoffer end andre steder i naturen. Ellers bliver afkastet så beskedent, at Jordens snart 8 milliarder mennesker hurtigt vil komme til at sulte.

Når økologer af selvindlysende grunde ikke længere må bruge staldgødning fra konventionelle landbrug efter 2020, er der brug for at få næring på anden vis. En del kan givetvis klares ved at bruge kvælstoffikserende ærteplanter, dyrkningsmetoder, der holde på fosfat og mineraler og ved at tilføre næringsstoffer udvundet af alskens affald. Men der vil uundgåeligt opstå problemer med næringstab, som skal kompenseres for at sikre et tilpas højt udbytte. Hvis jorden ikke indeholder næring nok, vil udbyttet blive så lavt, at man skal dyrke et meget større areal. Det er ikke bæredygtigt og vil gå ud over naturen.

Vejen til et mere bæredygtigt økologisk landbrug indebærer, at man som en nødløsning skal kunne bruge kunstgødning efter behov. Ikke som standard, og kun som en berigelse af staldgødningen i så lave koncentrationer, at økologiens særkende, den levende jord, ikke lider skade. Brug af kunstgødning lyder givet som en kættersk tanke blandt traditionalister. Men det er langt bedre, rigtigere og mere bæredygtigt end den nuværende praksis, hvor økologer reelt ”snylter” på konventionelt landbrug. I en ideel verden en gang i fremtiden kan man måske dyrke jorden så effektivt og recirkulere næringsstofferne så perfekt, at kunstgødning helt kan undgås. Men dér er vi ikke endnu, og indtil da er klog brug af beskedne mængder kunstgødning i lave koncentrationer både bæredygtigt og uden problemer for jord, miljø og sundhed.

Det økologiske landbrug er i løbet af de sidste to-tre år kommet ud af kravlegården og er ved at vokse sig stærkt. Barnet har alle muligheder for over en årrække at udvikle sig til en kraftfuld voksen, der kan gøre landbrug til et bæredygtigt, fornøjeligt og højt respekteret erhverv, som vi i landbrugslandet Danmark kan være stolte af.

Økologien er på vej frem og kan blive et guldæg for Danmark.

Udgivet i Dansk natur, Landbrug, Landbrugspolitik, natur, Naturbeskyttelse | Tagget , , , , , , , | 10 kommentarer

Hvordan skal Danmarks areal anvendes i fremtiden?

Hvis det står til danskene, skal vi have mere skov og beskyttet natur i Danmark, og landbruget skal kun fylde omkring halvdelen af Danmarks areal. Det viser en undersøgelse fra Teknologirådet. På den baggrund debatterer politikerne fremtidens arealanvendelse i Danmark på en konference 3. maj 2017 (Foto: Michael Stoltze).

I dag er 15 % af Danmark landareal skov og 12 % natur og klimatilpasning – i alt 27 %

Teknologirådet er i en ny undersøgelse over danskernes ønsker til fremtidens arealanvendelse i Danmark kommet frem til, at vi ønsker 18 % skov og 16 procent natur og klimatilpasning – i alt 34 % – i år 2050.

På et topmøde i Japan i 2010 blev verdens statsledere enige om, at mindst 17 % af landarealet inkl. ferskvandsområder samt 10 % af havarealet og kystområderne, især områder som er særligt vigtige for biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester, skal være beskyttet gennem effektivt og ligeligt forvaltede, økologisk repræsentative og velforbundne systemer af beskyttede områder og andre effektive områdebaserede foranstaltninger i alle lande. Altså også i Danmark.

Danmark kan nå målet om at beskytte 17 % af landarealet (inkl. ferskvandsområder) som “natur, hvor den vilde biodiversitet har førsteprioritet” i år 2050, hvis halvdelen af arealtyperne skov, natur og klimatilpasning beskyttes som sådan. Hvis vi skal nå målet før, skal vi være mere ambitiøse.

Hvordan Danmark kommer til at se ud i fremtiden, bliver afgjort politisk. Står det til befolkningen, skal skov og natur fylde godt 30 % mere end nu i 2050 og landbrug omkring 20 % mindre end nu i 2050. Alt det bliver drøftet ved en konference på Christiansborg den 3. maj 2017 på baggrund af Teknologirådets rapport, som er kommet til verden på baggrund af blandt andet oplæg fra foreningen Natur og Samfund.

Find Teknologirådet rapport og anbefalinger her.

Konferencen bliver vist her på Folketingets TV-kanal.

 

Udgivet i Danmark, Dansk natur, Landbrugspolitik, Naturpolitik | Tagget , , , , , , , , | Skriv en kommentar

Sang om havternen

    Havterner over Holsteinborg Nor. (Foto: Michael Stoltze).


HAVTERNEN

Jeg kløver luften med mit bryst
langs Danmarks sommerhede kyst
ved hav og fjord og stene
i rejselyst en junidag
med lutter raske vingeslag
henover strandens scene.

Jeg finder vej fra pol til pol
fra Jordens bund til Nordens sol
og Danmarks lyse sale.
Jeg flyver ganske tæt forbi
med sænket næb og skingre skrig
og hvid parabelhale.

Jeg jager på den blanke fjord
som sendt fra selve Moder Jord
på englehvide vinger.
Jeg tror, jeg står din skæbne bi
og gør dig frank og fuglefri
som lykkeoverbringer.

——

Michael Stoltze, 2017

Kan synges på “Du kom med alt hvad der var dig” af Per Warming og Jens Rosendal

Udgivet i Dansk natur | Tagget , , , , , , , | 4 kommentarer

Vibesang


Viber.

 

VIBEN

Atter hjemme, vårens stemme
lyder over mark og eng,
når du svinger dine vinger
over Jordens elskovsseng.
Græsset nejer, vinden fejer
– tørrer vinterlandets krop.
Forårssvimmel, på din himmel
bærer du din stolte top.

Blæst med byger driver skyer
over landet – dit og mit,
mens du danser ser og sanser
vender dig i sort og hvidt.
Så uroligt og utroligt
flyver du med håb og tro.
Vibevenner, forårsfrænder
finder sammen to og to.


Tekst og tegning: Michael Stoltze


Melodi: Mogens Jermiin-Nissens melodi til Halfdan Rasmussens “Noget om billigrejser” (“Jorden drejer om sin akse”).

Udgivet i Dansk natur, Fugle | Tagget , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Tæt på Paradiset – noget om haver og natur

Vilde blomster som blåhat og gul snerre (“Jomfru Marias sengehalm”) er pragtfulde i haver. Blåhatten er en ren sommefuglemagnet. Og den gule snerre dufter vidunderligt. (Foto: Michael Stoltze).

Haver er kultur og natur i skøn forening, og de bliver ekstra spændende, når naturen er med til at bestemme. Sidste år begyndte jeg at omlægge haven på min nye bopæl på Bornholm efter samme ideer som min tidligere have på Sydsjælland. Det er en stor og dyb glæde. Her er mit essay fra 2010 om haver og natur:

TÆT PÅ PARADISET
Den vilde, rå natur har altid betaget mig. Derfor bliver mange af mine bekendte forundrede over, at jeg elsker at slå græs.

Men det gør jeg. Den første tur i haven med plæneklipperen, fulgt af den fine duft af nyslået græs i næsen, er en af de helt store forårsglæder efter vinteren. Og glæden fortsætter i løbet af forsommeren og sommeren, hvor græsset skal slås jævnligt. I varme og fugtige perioder skal det ske med bare fire-fem dages mellemrum. I tørre og kølige perioder kan man nøjes med at slå græsset hver 14. dag. Men en ting er sikkert: Det gør underværker at slå havens plæner. Det er som at berede et behageligt tæppe af grønt, der indbyder til småture i bare tæer, leg og boldspil eller blot til rare steder at slå sig ned for at nyde solen og havens blomsterpragt.

Plænen i haven her på Sydsjælland bliver hverken gødet eller sprøjtet. Og muldvarpe og markmus muntrer sig jævnligt med at underminere græsset, så plæneklipperens hjul bumper ned i hullerne med det resultat, at maskinen standser brat op. Der er også masser af mos og alskens ukrudt i plænen, hvor martsvioler, ærenpris, cikorie, mælkebøtte, brunelle, korsknap, følfod, hvid okseøje, merian og bitter bakkestjerne holder stand. Men slåningen favoriserer græsset, så ukrudtet blomstrer kun på trods og i det mål, jeg bestemmer.

I staudebedene er der både brændenælder, døvnælder, djævelske snerler og havepest, der egentlig er en smuk art klokkeblomst. Og så er der skvalderkålen, der ikke er en kål, men en skærmplante, som munkene efter sigende indførte til Danmark en gang i middelalderen. Siden skal jeg love for, at den har taget de danske haver til sig. Dens rodskud kiler sig ind mellem sten og rødder, hvorfra bladene med usvigelig sikkerhed vælder frem fra deres gemmesteder, næsten uanset hvor grundigt man har luget.

I de frodige staudebede, hvor blomsterne står og klæder hinanden, kan det være svært at finde frem til og gribe om skvalderkålens onde rod. Hvis man er for ihærdig, ødelægger man nemlig bare de planter, der skal være der, og så ender det hele med at ligne en sønderbombet slagmark. Næh, her er metoden udsultning af skvalderkålen og lys til stauderne: Uden at forstyrre jorden skal man lige så nænsomt fjerne alle overjordiske dele af skvalderkålen. Det dræber den ikke, men den bliver holdt i ave, og så er det en hyggelig måde at tale med sine stauder på. Man kan næsten fornemme, hvordan de skælver af taknemmelighed over at få lys og luft, hver gang man fjerner et blad skvalderkål. Og belønningen kommer som amen i kirken i løbet af de næste dage, hvor stauderne strækker sig, breder sig og blomstrer.

Jeg luger hvert år adskillige læs skvalderkål væk på den måde. Bladene kan bruges i køkkenet, og mine venner siger, at jeg vel kan æde mig gennem ukrudtet. Men det er uoverkommeligt. I stedet ender skvalderkålen på kompostbunken. Og jeg kan faktisk godt lide at luge skvalderkål. En morgen i maj kom en granvoksen hare listende ganske tæt ind på mig, mens jeg sad og rensede iriserne for den uønskede plante. Haren satte sig helt roligt på den anden side af det smalle bed og så mig an med sine store øjne. Den så så alvorlig ud med sit smalle hoved og sin næsten hjorteagtige statur, som om den ville sige mig noget. Men så listede den lige så roligt og vuggende af sted igen ned mod brakmarken, som jeg har fredet netop af hensyn til harer og agerhøns.

Efter en kold og regnfuld maj, en kølig juni og en varm og solrig juli står haven i skrivende stund blomsterrig og smukkere end nogensinde. Skvalderkålen er banket så nogenlunde på plads, græsset er nyslået (hurra!), og køkkenhavens urter står godt og givende. “Maj måneds kulde gør laderne fulde” synes at holde.

Roserne har heller aldrig blomstret flottere end i år. Ingen meldug, ingen bladlus – bare masser af duftende blomster. Og nu er roserne i fred for rådyrene, der har en ganske særlig forkærlighed for rosenblade og rosenskud, som de gerne gnaver ned til sokkeholderne. Hele haven blev nemlig hegnet ind for nogle år siden, og rådyrene må nu nøjes med brakmarken og de vilde buske uden for haven.

I vinter, hvor frosten bed, og sneen føg og lagde sig tungt i dyner derude, var det svært at tro, at alting i haven skulle spire, gro og blomstre, som det gør nu i overflod. Men miraklet er sket igen, og haven står i sin skønneste pragt med nøkkeroser og grønne frøer i vandhullet, roser og riddersporer og en køkkenhave med kruspersille, ærter, bønner, fennikel, artiskokker, basilikum og meget andet. Ja, vinstokkene, som jeg plantede for to år siden, har nu endelig fat for alvor og giver for første gang druer og meterlange skud i alle retninger. Kan man håbe på søde drueklaser til efteråret? Ved huset er figentræet kommet sig efter den barske vinter, og det bærer figner, der i august er blevet mørkviolette, tunge og saftige. Jeg havde ellers opgivet træet, der så dødt ud langt ind i maj.

De meterhøje rosmarinbuske kunne derimod ikke klare mosten. Så de er blevet skiftet ud med nogle små nye planter, der forhåbentligt kan vokse sig lige så store som deres forgængere – om vejrguderne og klimaforandringerne vil. Jeg holdt meget af de store rosmarinbuske, som tit blomstrede midt i de milde vintre. Man kunne dele fede, duftende grene ud til familie og venner, og det var altid en sanselig fornøjelse at lade hånden glide gennem de tunge og fyldige skud, hver gang man skråede over gårdspladsen. Hvilken duft af Syden …

For seks år siden lagde jeg et frø af en ægte pinje fra Norditalien i jorden. Det spirede, og til min overraskelse har træet overvintret og groet i haven lige siden. Det står et beskyttet sted ved en vestmur – men alligevel. Tænk, om det kunne blive til et stort træ med en rigtig pinjeparaply og store kogler med pinjekerner? Så vidt kommer det dog næppe.

Jeg er erklæret tilhænger af den romantiske have, hvor kultur og vild natur fletter sig ind i hinanden. Hvis man gerne vil have lavendler, roser, georginer, køkkenhave, frugthave, krydderhave og plads til vilde planter, kræver det en stor have. Plads til afkroge og plads til steder, hvor naturen råder i større omfang end i køkkenhaven eller staudebedet. De fjerneste dele af haven er en gammel brakmark, hvor det meste bliver drevet med høslæt, og en mindre del får lov til at springe i krat. Men tættest på huset er haven mere kultiveret med plæner, en del frugttræer og et hav af roser, stauder og lavendler.

Det er en fryd at luge lavendler. Selv i fremmede haver kan det klø i mine fingre efter at vriste ukrudtet ud af lavendlerne, når vildt græs, skyggende skvalderkål eller lumske snerler blander sig i de violetblå bede. Og det er ikke bare for at gøre en god gerning, men fordi det er et under at begrave hænderne i de duftende buske. Måske har dyrene det på samme måde. En gang, før haven var hegnet ind, havde et rådyr i hvert fald lagt sig grundigt til rette midt i havens største blomstrende lavendelbed.

På den stenede gårdsplads trives et væld af krydderurter, som dels er rare at have ved hånden til køkkenet, dels tiltrækker massevis af sommerfugle. Salvierne er med tiden blevet til store træede buske, der blomstrer overdådigt. Bagefter bliver de blomstrende grene kedeligt gule og halvvisne at se på, og så skal de skæres af, så de nye livskraftige, bløde og blågrønne salvieskud kan komme til deres ret. Det er et arbejde, der dufter voldsomt og ikke helt behageligt af salvie. Salviebladenes ramt duftende olie må i øvrigt være bakteriedræbende, for hvis man blander salvieduske i en buket (det ser næsten altid godt ud), forhindrer de blomstervandet i at rådne og stinke.

Lavendlerne på gårdspladsen frøformerer sig livligt alle mulige og umulige steder. Der er hundredvis af små frøplanter, så der er altid nok at tage af til udplantning andre steder i haven eller til at plante om i potter som gaver til familie og venner.

Skovjordbærrene kan også formere sig med frø, men de spreder sig først og fremmest ved at udsende et virvar af trådfine udløbere i alle retninger. Spidserne af udløberne forankrer sig med rødder i jorden og udvikler sig til små nye jordbærplanter, der igen udsender udløbere og så fremdeles. Skovjordbærplanterne kan derfor hurtigt erobre store arealer, så de er både en herlighed og et besværligt ukrudt. Når de tager overhånd i bedene, luger jeg dem op og planter dem ud på de mest magre dele af brakmarken, hvor de trives godt.

I den fjerne del af haven med brakmarken hersker en mere vild natur iblandet enkelte udsmiderakelejer, lupiner og bredsåede stokroser. Jeg har slået en meterbred vandresti gennem “vildmarken”, som vores søn og hans kammerater kalder den. Stien er kantet af hvid okseøje, vild gulerod og skovjordbær, der frister med masser af aromatiske bær til langt ind i juli. Et stykke af brakmarken slår jeg hvert år med le, hvorefter jeg samler det friske hø sammen i en stor bunke til kompostering. Det giver gødning til køkkenhaven, og samtidig bliver den slåede brakmark mere og mere næringsfattig, så blåklokke, gul snerre, knopurt, blåhat, kællingetand, merian og mange andre af den danske floras underværker rykker ind. Og med dem kommer dagsommerfuglene og de farvestrålende køllesværmere i hobetal.

Jeg holder meget af at finde og bruge de planter, der mere eller mindre tilfældigt dukker op, som frøplanter eller aflæggere rundt omring i haven. Nogle gange bliver de luget frem og får lov til at stå og blive store og stærke, andre gange bliver de luget væk eller flyttet til nye steder. Samspillet med de tilfældige hændelser i haven er en af de største glæder og et af grundprincipperne for min måde at drive haven på. Derfor har jeg nogle gange været i tvivl, om det er mig, der styrer haven, eller haven, der styrer mig. Efterhånden har jeg indset, at vi styrer hinanden: Det er til dels haven, der afgør, hvor de uldbladede kongelys og de store æselfodertidsler skal vokse, og hvor mange der skal være. Og det var også haven, der tilfældigvis leverede sådan en overdådighed af frøplanter af kryddertimian, at jeg i foråret kunne anlægge den lille timianhæk.

Sådan er haven. En blanding af kultur og natur, men natur på vores præmisser. I haven vil vi alt det gode. Vi vil have spiring, vækst, blomstring og frugtsætning. Vi vil have masser af friske og farverige blomster, gode dufte, lys og læ. I haven stræber vi efter det paradisiske. Havearbejde er kampen mod det uskønne og for det skønne, hvor naturen er ung, smuk og spændstig.

Haven er en kampplads – en vidunderlig kampplads. Man gør gode gerninger med sine barenæver. Kampen er vedvarende, og man bliver aldrig helt færdig. Blev man det, var der intet at tage sig til og intet liv. En have er en flygtig ting, der forfalder og taber sin paradisiske poesi på kort tid, hvis den ikke bliver passet. Haven kan miste meget af sin sjæl på få uger, hvis græsset bliver for højt, ukrudtet tager over, og blomsterne står visne og skabede i stedet for friske og duftende. Men så kan man hurtigt sætte skik på haven igen. Så snart græsset er slået, begynder det allerede at ligne noget.

I den romantiske have er fuglene velkomne, sommerfuglene er velkomne, og der er plads til vildskab og forfald i fjerne dele af haven. Ja, der er plads til hele registret – mos, ukrudt, svampe, ørentviste, snegle, pindsvin, humlebier, bladskærerbier, myrer og meget, meget mere. Men en have, hvor naturen tager helt over, hvor ukrudtet gør indhug på alt det, der skal være der, og muldvarpe og mosegrise hærger, er ikke en have. Det er uhygge som i Lars von Triers mesterlige og forfærdende film “Antichrist”, hvor den haveløse skovhytte “Eden” illustrerer, hvordan naturen også er spildt formering, forfald, død og ondskab. For naturen er alt – liv og død, godt og ondt.

I haven er det anderledes. Her handler det om at være tryg og dyrke naturens gode sider. Det gælder om at komme tæt på Paradiset.

Bragt første gang som essay i Kristelig Dagblad 23. august 2010.

Udgivet i Biodiversitet, Dansk natur, haver, natur | Tagget , , , , , , , , , | Skriv en kommentar

Påskehilsen i gult fra Dansk Natur

Citronsommerfuglen er en af de mest elskede forårsbebuderer i naturen. Den overvintrer i det fri mellem blade af vedbend, gran og lignende. Den begynder at flyve allerede på de første solrige, lune dage i marts. (Foto: Michael Stoltze).I kristendommen står påsken i opstandensens tegn. Det passer godt med naturen om foråret, hvor solen hastigt stiger højere på himlen, varmer mere og mere og alting spirer og begynder at blomstre.

Det er, som om blomsterfloret modtager solen med hilsener i gult. I hvert fald er mange af forårets blomster gule. Her er en præsentation af otte af de mest mest påfaldende gule blomster, der kan være fremme til påske. Kronologisk alt efter, hvornår de dukker op.

Husk, at køligt vejr i påsken får det frodige forårsflor til at vare længere.
   
Rigtig god påske!

Følfod vokser på rå jord og begynder tit at blomstre allerede først i marts. De store blade viser sig først senere på året. (Foto: Michael Stoltze).

 

I marts dukker den strålende vorterod pludselig op i vældige mængder på solrige, åbne steder med frodig lerjord. (Foto: Michael Stoltze).

 

Den diskrete guldstjerne er en af de tidligste, gule forårsblomster. (Foto: Michael Stoltze).

 

Den gule anemone begynder som regel først at blomstre lidt ind i april. Den holder af fugtig og frodig lerjord. (Foto: Michael Stoltze).

 

Milturt er ikke så kendt og ikke så almindelig. Den blomstrer i april og vokser på fugtige, lerede steder i skove – gerne ved kilder. (Foto: Michael Stoltze).

 

Den vilde tulipan har i de senere år spredt sig meget i grøftekanter langs veje. Den begynder gerne at blomstre i sidste halvdel af april. Modsat andre tulipaner formerer den sig ved underjordiske udløbere. (Foto: Michael Stoltze).

 

Kabbelejen gror forbavsende hurtigt frem på våde enge og ved kilder, bække og søbredde. Den begynder at blomstre i sidste halvdel af april. I kilder kan den blomstre midt om vinteren på grund af det relativt lune vand. (Foto: Michael Stoltze).

 

De første mælkebøtteblomster viser sig gerne lidt ind i april. Men det helt store flor kommer normalt i første uge af maj. (Foto: Michael Stoltze).

 

Udgivet i botanik, Dansk natur | Tagget , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Kritik af Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening bør blive bredere, og naturen skal mere i højsædet.

Nedenstående kritik er 7. april 2017 rettet mod Danmarks Naturforeningsforenings præsident i en kronik i Information. Med kronikken opfordrer jeg DN til at skifte kurs, blive bredere og mere fokuseret i kampen for naturens og landskabets mangfoldighed og skønhed. Det er ikke en kamp mod økologi. Jeg er fortaler for et bæredygtigt, højtydende økologisk landbrug uden pesticider, men med bedre gødningsregler end de nuværende. Jeg opfordrer alle, der har lyst, til at melde sig ind i DN og være med til at styrke foreningens fornyelse, foryngelse og indsats for naturen. Her følger kronikken:

———–

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING VIL HELLERE SLÅ PÅ LANDMÆNDENE END BESKYTTE NATUREN
DN’s formål er at passe på naturen. Det går ikke så godt, efter man i 2006 skiftede kampen for den rige natur ud med kampen for økologisk landbrug og modstand mod konventionelt landbrug. Kampe, som – modsat, hvad mange tror – ikke har noget at gøre med at passe på naturen

I 2006 fandt et voldsomt opgør sted i Danmarks Naturfredningsforening (DN), som endte med, at præsidenten, journalist Poul Henrik Harritz, blev frosset ud af foreningens hovedbestyrelse.

Harritz var af den overbevisning, at man skulle passe på naturen for menneskers skyld og ikke for naturens egen skyld. Derfor var det ham magtpåliggende at sikre tilpas adgang til fredet og beskyttet natur. Den indstilling var en hård kerne i foreningens hovedbestyrelse imod.

Oprøret ulmede i årevis efter en sag om fredning af Lille Vildmose – en af de største fredningssager i Danmarkshistorien. Harritz mente, der skulle være en vis adgang for offentligheden. Opponenterne i hovedbestyrelsen med biologen Poul Hald-Mortensen i spidsen ville beskytte natur for naturens egen skyld. Der skulle ikke være adgang for mennesker, og den hårde kerne samlede efterhånden et flertal mod foreningens formand.

Konflikten endte med, at Harritz trak sig i 2006. Det skete så sent i forhold til foreningens vedtægter, at den nuværende præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, reelt blev indsat af Hald-Mortensen og hans støtter. Ingen kunne nå at finde modkandidater.

Krig mod landmændene
Jeg var dengang naturpolitisk medarbejder i foreningens sekretariat. Den nyvalgte præsident havde – ligesom Hald-Mortensen – et anstrengt forhold til sekretariatets medarbejdere. Ved hendes tiltrædelsesreception var sekretariatets ca. 50 menige medarbejdere slet ikke inviteret.

Bisschop-Larsen hadede sin forgænger og alt, hvad han stod for. Naturpolitikken, som DN sammen med Verdensnaturfonden, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening havde udviklet, publiceret og rundsendt til alle Folketingets medlemmer, betragtede hun som Harritz’ og sekretariatets værk. Så hun skrottede den og erstattede den med sin personlige kæphest: Kampen for 100 procent økologisk landbrug i Danmark og mod konventionelt landbrug. Det blev umuligt at arbejde fagligt med naturpolitik i sekretariatet. I januar 2008 besluttede jeg derfor at forlade jobbet.

I 2011 samlede Hald-Mortensen et flertal i DN’s hovedbestyrelse mod Bisschop-Larsen. Hald-Mortensen ville indføre en endnu mere uforsonlig linje over for landbrug og industri og flytte sekretariatet til Jylland. Han og jeg stillede op til DN’s præsidentvalg i 2012. På repræsentantskabsmødet havde forsamlingen svært ved at forholde sig til kritikken, og umiddelbart inden afstemningen gik medlem af DN’s forretningsudvalg og nuværende vicepræsident, Thorkild Kjeldsen, overraskende på talerstolen  og anbefalede alle at stemme på den siddende præsident. Som de delegerede så genvalgte. Mødet sluttede med en tåkrummende fællessang om, hvordan landmænd bør frygte DN.

DN’s direktør René la Cour-Sell valgte herefter at forlade foreningen, og foreningen fortsatte siden uden direktør. Bisschop-Larsen styrkede sin egenrådighed som ’direktør for det hele’, som hun sagde. Noget usædvanligt.

Efter kursskiftet i 2006 modarbejdede Bisschop-Larsen de fælles naturpolitiske mål, som var vedtaget af sammenslutningen af grønne organisationer i Danmark, Det Grønne Kontaktudvalg. Da foreningerne i 2007 skulle fremlægge deres samlede visioner for naturen i Danmark ved Teknologirådets store høring på Christiansborg om natur, prøvede DN’s nye præsident således at forhindre det for selv at komme til fadet med sine alternative budskaber.

Svigter naturen
Siden har DN svigtet kampen for naturen. Under regeringens ophævelse af brakordningen i 2008, hvor man kunne have sikret de bedste arealer som god natur for eftertiden, brugte DN krudtet på en indædt kamp mod landbruget uden forsøg på forhandling med politikere om at sikre arealer til natur. DN’s devise var, at landbruget havde fået så rigeligt i landbrugsstøtte allerede, at erhvervet bare skulle afgive dyrkede arealer til natur uden kompensation. Det spillede ikke. Al brakken blev opdyrket. DN og danskerne sad tomhændet tilbage.

Bisschop-Larsen fortsatte sin kamp for økologisk landbrug og rent drikkevand. Det er der ikke noget galt i, men det redder ingen natur. Miljøbeskyttelse er naturbeskyttelsens følgesvend. Ikke omvendt. Et rent miljø garanterer ikke en rig natur. Og økologisk landbrug sikrer ikke naturens mangfoldighed. Måske tværtimod, for det kræver langt mere plads.

DN’s linje over for landbruget gravede grøfter og medvirkede til, at protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug fik vind i sejlene. DN holdt sig væk fra al dialog med bevægelsen med det misvisende navn. Det var dumt – specielt da protestforeningen kom med en ide om regelforenkling og opkøb af jord til naturbeskyttelsesformål for landbrugsstøttemidler. Den ide havde DN’s sekretariat og Harritz arbejdet for i årevis. Men da de politiske handlemuligheder kom, kendte DN ikke sin besøgelsestid. Kampen mod landbruget stod i vejen for kampen for naturen.

Unødvendige slåskampe
I 2007 fik Danmark en lov om etablering af Nationalparker. Loven blev rummelig og ikke, som DN og andre grønne organisationer ønskede det. Men der kom dog en lov, og nu kunne Danmark etablere nationalparker, hvilket DN havde arbejdet for siden den såkaldte Wilhjelmrapport »En rig natur i et rigt samfund« kom i 2001. Danmark fik sine første tre nationalparker: Thy, Mols Bjerge og Vadehavet. Naturbeskyttelsen bevægede sig dermed i retning af den markedsføring og vildskab, som ligger i nationalparkbegrebet i andre lande i verden. DN’s præsident kunne imidlertid ikke leve med, at nationalparkloven ikke fradømte lodsejere retten til at anvende deres jord, og ytrede ønske om stramninger af loven, så den juridisk ramte lodsejerens råderet uden økonomisk kompensation. Det satte en kæp i hjulet for nationalparkarbejdet.

DN insisterede på trods af faglige og strategiske advarsler på, at landbruget uden kompensation skulle udlægge 10 meter brede dyrkningsfri bræmmer ved alle vandløb. Denne femdobling af bredden af de hidtil gældende vandløbsbræmmer var fagligt svagt begrundet og udløste ramaskrig i landbruget pga. manglende finansiering og forkerte udlæg. Alle med indsigt vidste, det ville give ballade, og det hele endte da også med at blive spild af tid og penge. DN havde igen mere travlt med at tæske landbruget end med at kæmpe for naturen. Bræmmerne blev opgivet. Naturen og skatteyderne tabte.

Thorning-Schmidts regering kom i 2014 med Naturplan Danmark. Den blev ikke det, som mange havde håbet på, men indeholdt dog et forslag til et generelt forbud mod brug af gødning og pesticider i beskyttet natur. For at få forbuddet til at virke uden store protester fra landbruget var det imidlertid nødvendigt at undtage de såkaldte kulturenge, som er intensivt dyrkede græsmarker. Men DN insisterede på, at de skulle med. Hvorpå det hele faldt på gulvet. I dag er der stadig intet forbud mod at gøde og sprøjte beskyttet natur.

Giv os biller og blomster
DN’s formål er at passe på naturen. Det går ikke så godt mere. Den store fejltagelse skete i 2006, hvor foreningen skiftede kampen for den rige natur ud med kampen for økologisk landbrug og en generel kamp mod konventionelt landbrug. Kampe, som – modsat, hvad mange tror – ikke har noget at gøre med at passe på naturen.

Derfor bør foreningen skifte kurs og sætte naturen i højsædet. Naturen og dens mangfoldighed er en vindersag. Vi vil have natur for vores egen skyld. Fordi det gør os rige og glade. Vi vil have smukke landskaber, fugle, sjove biller, flagrende sommerfugle og blomster i grøftekanterne. Vi vil have gamle træer, blanke søer, vilde moser og enge med sjældne orkideer. Og vi vil have bølgende marker og et bæredygtigt landbrug i ordets rigtige betydning. Vejen dertil er visioner, regelforenkling, samarbejde og forståelse for, at Danmark har plads til både vild natur og landbrug.

Danmarks Naturfredningsforening er blevet en smal miljøorganisation, hvor naturen er blevet væk. DN bør finde sin store bredde og igen sætte naturen forrest.

kronik@information.dk

Michael Stoltze er biolog, ph.d. og forfatter

———–

Ovenstående er bragt første gang som kronik i Information 7. april 2017

Udgivet i Danmarks Naturfredningsforening, Dansk natur | Tagget , , , , , , , , , | 38 kommentarer

Naturen, skønheden og kunsten

Naturens juveler. Forskellige varianter af guldbasser. Indsamlet af kunstneren Jørn Larsen. (Foto: Michael Stoltze).

 

Når jeg ser og sanser noget i naturen, kan jeg blive bevæget indtil det urimelige.

Min familie og venner bærer over med det. De ved, at jeg ikke kan gøre for det, og at min begejstring er ren glæde. Som lille på Bornholm gik jeg mere stille med det. Hver sommer var en af mine største lyster at snige mig hen til påfuglenes bur i Brændegårdshaven for det tilfælde, at de magiske fugle skulle have tabt nogle af de små kropsfjer, der hver især skinner som juveler. Det havde de tit. Og den voksende samling af små påfuglefjer var min egen lille hemmelighed – større end alt, der kunne købes for penge.

Glæden er ikke blevet mindre med tiden. Jo bedre, jeg kender naturen, des mere bliver jeg overvældet. Lykken er vokset i takt med fortroligheden. Sådan ved jeg, at mange andre har det. Og i hvert fald bliver alle påvirket af naturen. Det ville være mærkeligt andet, for mennesket er natur ligesom sine medskabninger og alt andet fysisk i verden. Nævn noget fysisk, der ikke også er natur. Nej, vel? Det kan man ikke.

Der er muligvis stor forskel på, hvor meget og hvordan personer bliver påvirket af naturen. Det er i hvert fald min erfaring, at nogle mennesker bliver grebet af stor glæde over næsten alt, hvad de møder i naturen, mens andre mest bliver grebet af frygt eller ligegyldighed. Mennesker udvikler med alderen individuelle og ret divergerende syn på naturen. Men i dåbsgave har alle fået en grundlæggende og sund evne til forundring, nysgerrighed og frygt overfor verden.


Lys fra Kultiden
Når forundring over noget i naturen afløses af fortrolighed, opstår der ny forundring. Det er, som om der bliver stillet to nye spørgsmål, hver gang ét bliver besvaret. Ingen behøver frygte den tid, hvor alt er belyst. Det sker aldrig. Heldigvis.

I foråret 2016 gik jeg en tur forbi den flot beliggende gård Hammersholm ad den nye Cirkelsti, som forbinder Hammershus med Allinge. Undervejs passerede jeg et lille nedlagt stenbrud, som nu er fyldt med vand og vandplanter. Det var sent på dagen, og solen stod lavt på himlen. Det forekom mig, at noget lyste op ved vandoverfladen i stenbruddet. Ganske rigtigt. Da jeg bøjede mig ned, så jeg, hvordan sollyset faldt gennem en tæt bevoksning af dyndpadderokker. Planternes hule, leddelte skud har mange farver og er halvtransparente. Så når man ser de kraftige nye skud på tæt hold i modlys om foråret, lyser de op som et festfyrværkeri i orange, gule og grønne nuancer. Og hvert led er sirligt dekoreret med striber og en elegant, sorttakket krone.

Lykken over opdagelsen var overvældende, og jeg brugte dage på at forevige dette farvestrålende levn fra kultiden. De fleste af padderokkernes slægtninge – de kunne blive over 30 meter høje – ligger nemlig døde og begravede som stenkul i undergrunden. Selv om de uddøde for 300 millioner år siden, sætter de stadig spor på planeten. Ved Sorthat Strand nord for Rønne slikker Østersøens bølger de fleste sommerdage blidt over sandet i havstokken. Og hver en bølge bringer en ladning af små fine kulstykker med sig, fordi havet slider af nogle kulforekomster ude i vandet. Når bølgetungerne standser og begynder at trække sig tilbage, bundfældes de lette kulkorn, så der afsættes mest lige dér, hvor bølgen nåede til (bølgelinjen) og gradvist mindre mellem bølgelinjen og havet. På den måde maler bølgerne organiske og flygtige kultegninger på sandet. Igen og igen visker de største bølger tavlen ren, så naturen kan lege kunstner igen og igen, som den har gjort det siden tidernes morgen.

Sommerfuglen, påfuglen og den strålende bille
Naturen kan male, så det er en fryd. De flyvende blomster – sommerfuglene – er også flyvende malerier. Eller snarere: Flyvende mosaikker. Det så jeg, da jeg og min tvillingebror Jacob som små fik et mikroskop af vores mor og far.

Det første, vi så på, var ostemider fra skorpen af min fars gammelost. I mikroskopet blev miderne chokerende store – som krabber – og vi undrede os over, at vores far kunne spise den slags. Men der fulgte også et objektglas med en sommerfuglevinge med mikroskopet. Og set 50 gange forstørret var det tydeligt, at de flotte farver og mønstrer var resultat af bittesmå mosaikstifter i sirlige rækker på vingen. Sommerfuglestøv.

Sommerfuglestøvet er i virkeligheden omdannede hår, der er blevet flade og meget brede, så de ligner små, firkantede skæl eller tagsten i rækker. Hvis sommerfuglene havde haft almindelige tynde hår på vingerne, ville de have set pelsede ud. Det gør de ikke. Vingerne er tværtimod skinnende og farverige flader. Sommerfuglene er geniale med deres skællede vinger. De overgår alverdens mosaikkunstnere med deres formrigdom og enestående farver og mønstre.

Al den flagrende skønhed har noget med sex at gøre. Sommerfuglenes farver og mønstre er scoretricks. I fugleverdenen har forskere ligeledes påvist, at både flot fjerdragt og symmetri er vigtige for succes hos det modsatte køn. Det er ikke bare mennesker, der tænder på skønhed. Det gør en stor del af vore medskabninger også. De stiller op til skønhedskonkurrencer, hvor de flotteste og stærkeste vinder retten til sex og avl. Sådan sprang påfuglen ud som et levende mirakel blandt Asiens vilde fugle. Halen er så stor, imponerende og unik i fugleverdenen, at den er svær at tro på som naturens værk. Det er utroligt, hvad kønsdriften formår.

På en vandretur til Matterhorn en bragende flot julidag for mange år siden, mødte jeg et ældre dansk ægtepar, der stod stille på stien og stirrede henført på noget. Jeg hilste, og jeg kunne fortælle dem, at det var en stor, stribet bladbille, der sad på mandens hånd. Billen var godt én centimeter lang og strålede i alle regnbuens farver med overvægt i det gyldne. “Den må have været på et forgylderi”, fastslog den ældre herre, inden han satte den tilbage på det blad, hvor han havde fundet den. Sandt nok. Mange biller er som levende juveler, der i skønhed kan overgå selv de dygtigste smykkekunstnere. I nogle lande bruger man direkte strålende pragtbiller som smykker.


Naturens ornamentik
Når stof møder andet stof og bliver udsat for naturkræfterne – tyngdekraft, lys, vind, vand, lys, stråling, vejrforandringer, liv og kemiske reaktioner – opstår der mønstre. Naturens ornamentik. Den måde, en plante vokser på, er for eksempel underlagt lovmæssigheder, der har rod i naturkræfter, kemi og plantens behov.

Ornamentikken findes overalt i naturen i grænseløs variation og større eller minder perfektion. I bølger, i sandet, i klipper, i blade, i blomster, i bark, i fjer, i skyer, i is, i snekrystaller, i insekter, i hvepseboer, i bobler, i mos, i lav, i svampe – ja i småt og stort fra flueøjne til galakser. Mønstrene er resultat af usynlige naturkræfter. Og for den, der ser og sanser, rummer de en både jordisk og overjordisk skønhed, som det er stor kunst at overgå.

Få steder er det smukkere end en stille sommermorgen på Danmarks nationalklenodie af en vandreklit – Råbjerg Mile ved foden af Skagens Gren. Her har vinden formet en kilometerbred, vandrende hestesko af fint flyvesand. Og vinden dekorerer sandet med bløde bølgeribber, som snudebiller og andre smådyr pynter med sirlige spor under deres ørkenvandringer.

I kogler, solsikker og andre kurvblomster er kogleskæl eller hunblomster ordnet og omhyggeligt tilpasset i størrelse, så to sæt modsat kurvede spiralarme passer perfekt sammen. Arm i arm kan der for eksempel være 21 den ene vej og 34 den anden vej i kurven af en farvegåseurt. Det passer med matematikeren Fibonacci’s talrække 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 og så videre, hvor princippet er, at ethvert tal i rækken er summen af de to foregående. Den berømte talrække har den tankevækkende egenskab, at forholdet mellem to på hinanden følgende tal nærmer sig det gyldne snit (phi eller det gyldne forhold – ca. 1,618034) jo længere hen i talrækken, man kommer. Og det uanset, hvilke to tal, man starter med. Forholdet mellem 21 og 34 er ca. 1,619048. Det er under én promilles afvigelse fra phi.

Derfor kan jeg slet ikke undvære farvegåseurt i haven. Den har perfekte blomsterkurve, som bringer lykke og gør den gamle italienske matematiker ære på grund af sine fine, gule dobbeltspiraler. At den så tilmed er smuk, blomstrer trofast tre måneder i træk, tåler selv den værste tørke og tiltrækker et væld af sommerfugle, gør kun glæden større.

Naturens lyde og musikken
Naturens lyde er også fulde af trylleri, ro og skønhed. Jeg er sikker på, at solsortesang eller mursejlernes sommerskrig ville fremkalde gode billeder og en ekstra og særlig henrykkelse, hvis jeg af en eller andre grund skulle miste evnen til at se. Man bliver sjældent træt af naturens lyde, selv om de som regel er gentagelser af de samme lyde og fraser i en uendelighed. Lydene bliver til stemninger og ro.

En af musikken mestre, den finske komponist Einojuhani Rautavaara, har mere end de fleste arbejdet med at kombinere naturlyde og musik. Det er et vanskeligt gebet. Men i hans nok mest berømte komposition, Cantus Arcticus, får han transponeret bjerglærkersang i nedsat tempo, sangsvanesang og et symfoniorkester til at gå op i en højere enhed. Jeg blev ganske bjergtaget af Cantus Arcticus første gang, jeg hørte det. Det er ligesom nøglen til den bro, der forbinder kultur og natur.

Jeg tror nok, at musikken er den mest universelle kunstart. Dens sprog er globalt, og det er en af de kunstarter, der jævnligt overgår naturen i skønhed. Musik er i sig selv usynlig. Men musikken er en stærk virtuel billedskaber, den er erotik og alle slags følelser, og den er strengt taget klang af natur. Strygerne er stemmer fra stærke og gamle træer, tværfløjten er sølvets runde lys, blokfløjten er hårdt træ og hornet er metallets klangfulde og fjerne nærhed af ekko. Instrumentmagerne, som har udviklet alskens slagtøj, blæsere, strygere og strengeinstrumenter, er i min verden blandt kunstens største helte. De har givet mennesket og naturen fælles stemmer.

Kan natur være kunst?
Når vi indtager naturen med alle sanser og forundres over stjerner, drivende skyer, himlens fugle, markens blomster, havets hemmeligheder – ja, hele vrimlen af både levende og dødt, må man nøgternt konstatere, at naturen er den største skaber. Det hele er, så vidt man ved nu, skabt siden The Big Bang, hvor Universet sprang ud, og tiden startede for omkring 13,8 milliarder år siden. Jeg forestiller mig, at det var en genstart. At det hele er sket mange gange før i en uendelig række af Big Bangs.

      Når naturen er den største skaber og har skabt den største skønhed og de største underværker, er det nærliggende at konkludere, at naturen også er den største kunstner. At naturen er kunst.

Det er den ikke. At naturen skaber og rummer den største skønhed og magi (og grusomhed), gør den ikke til kunstner. Kunst er det kunstige, det vil sige det, naturen ikke frembringer. Det ligger altså i selve definitionen af kunst, at natur i sig selv aldrig kan være kunst.

Uvilkårligt lægger de fleste et kvalitetskrav ind i begrebet kunst for overhovedet at ville bruge ordet kunst om noget. Det er noget pjat. Der er god grund til at skelne mellem stor, lille, god, dårlig, vigtig eller ligegyldig kunst. Men alle menneskets unaturlige frembringelser er per definition kunst.

Mange forveksler skønhed og vidunderlige mønstrer og fremtoninger i naturen med kunst. Det er det ikke. Der er blot vidunderlige ting, der findes. Naturen er inspirationsgrundlag for al kultur og kunst. Kunst avler kunst, naturligvis. Men uden naturen som grundlag, var der intet. Det herlige ved kunsten er dens uendelighed, for der er ingen grænser for fantasien. Kunsten er så at sige naturens befriende forlængelse.

Teksten og billederne her er kunst. God eller dårlig, bevægende eller ligegyldig. Det må den enkelte afgøre. Men kunst er det under alle omstændigheder.

Den fysiske natur i sig selv er aldrig kunst. Uanset, hvor skøn og bevægende, den er.

………….

Udstillingen “Naturkraft” åbnede i forlængelse af ovenstående essay. Du kan se og købe udstillingens billeder her, hvor du også kan se en udsendelse, hvor Michael Stoltze fortæller om udstillingen, kunsten og naturen

 

Musik. Musikinstrumenter giver naturens stof nye stemmer. (Foto: Michael Stoltze).

 

Liv og lykke. To nyforvandlede citronsommerfugle tørrer vinger i haven. De gør sig klar til at drikke nektar, overvintre og parre sig næste forår. (Foto: Michael Stoltze).

 

Død og ulykke. Efter parring og æglægning har en blåhale fundet evig hvile på en vandpyt. (Foto: Michael Stoltze).

 

Dyndpadderokker i lav sol den første dag i maj. (Foto: Michael Stoltze).

 

Bølgernes kultegning på sandet ved Sorthat. (Foto: Michael Stoltze).

 

Solen brydes i et knækket skud af en dyndpadderok. (Foto: Michael Stoltze).

 

Mosaik. “Øjet” på dagpåfugleøjens forvinge. (Foto: Michael Stoltze).

 

Ornamentik I. En snudebille krydser sit spor på Råbjerg Mile. (Foto: Michael Stoltze).

 

Ornamentik II. Portræt af den blåvingede pragtvandnymfe. (Foto: Michael Stoltze).

 

Ornamentik III. En ørnebregne strækker sig i solen. (Foto: Michael Stoltze).

 

Ornamentik IV. Gennemskåret radicciosalat. (Foto: Michael Stoltze).

 

Ornamentik V. Tornet salat med det vredne blad. (Foto: Michael Stoltze).

 

Ornamentik VI. Andebølger. (Foto: Michael Stoltze).

 

Ornamentik VII. Tørkemønster. (Foto: Michael Stoltze).

 

Ornamentik VIII. Farvegåseurtens hunblomster er sirligt ordnet og tilpasset i størrelse, så de to sæt modsat kurvede spiralarme passer perfekt sammen. Arm i arm er der 21 den ene vej og 34 de anden vej. Forholdet mellem 21 og 34 er ca. 1,169048 Det er under én promilles afvigelse fra det gyldne forhold. (Foto: Michael Stoltze).

 

Ornamentik IX. Død vandmyreløve og dens skygge. (Foto: Michael Stoltze).

 

Bragt første gang 23. januar 2017 som essay i Kristeligt Dagblad

Udgivet i Almen dannelse, Æstetik, Dansk natur, Kunst, natur, natursyn | Tagget , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Ravnetid og ravnetanker

Den svenske zoolog Mathias Osvath fra Lunds Universitet. Osvath har afsløret, at ravne har en usædvanlig veludviklet kognitiv formåen. (Foto: Martin Stoltze).

På grund sin insisterende sorthed har ravnen ry som dødens budbringer.

Den store fugl kan i og for sig ikke gøre for, at den er sort som natten. Den kan heller ikke gøre for, at den er meget talende og ofte udstøder dybe og hæse lyde, der kan få enhver til at gyse. Det er dens natur. Ravnen æder alt muligt og går ikke af vejen for at tage et nyfødt lam. Og så æder den ådsler.

Da Middelalderen hærgede og forbrydere blev hængt eller halshugget i hobetal, smidt i rakkerkulen eller sat på hjul og stejle, var det ren rovfuglefodring. Og ravnen deltog. Ådsler var ådsler, og ravnene holdt sig ikke tilbage fra menneskekød. Ravnen og andre kragefugle bar tilnavnet rakkerpak.

Der har ikke kun været sortsyn på ravnen. Før korsridderflaget Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i Estland i begyndelsen af det 13. århundrede, brugte blandt andre Knud den Store (ca. 995-1035) Ravnebanneret med ravnen som feltherresymbol. Banneret var inspireret af den nordiske mytologi. Men med kristendommen blev ravnen efterhånden ikon på ulykke og undergang. Det blev til sidst dens død. Den store, sorte fugl blev forfulgt med krudt, fælder og gift. Det lykkedes så godt, at ravnen i løbet af det 19. og 20. århundrede blev udryddet over næsten hele Danmark.

Kun i Sønderjylland og på Fyn holdt den akkurat skansen. Her overlevede knap en snes ynglepar den nådesløse forfølgelse.

Selvom ravnen blev totalfredet i 1922, varede det mange år, før den store fugl begyndte at brede sig. Det var nemlig tilladt at bekæmpe kragefugle og rovfugle med forgiftede æg eller forgiftet kød. Den forgiftede føde holdt ikke op med at virke, bare fordi den blev slugt af en fredet fugl. Så ravnene døde fortsat.

Først i 1967 blev det forbudt at bekæmpe rovfugle og kragefugle med gift. Det blev starten på ravnens generobring af det danske landskab. I begyndelsen gik det langsomt, men siden 1980’erne tog det fart, og ravnen bredte sig over størstedelen af Danmark. I dag der over 1.600 par ravne i Danmark. Der er især mange i Sønderjylland og Østjylland, på Nordsjælland og Bornholm. På Bornholm yngler der nok omkring 50 par alene i Almindingen, som med sine mange stejle klippepartier og store træer byder på gode redepladser for ravne. Det meste af året gjalder ravnens kald nu gennem Ekkodalen, hvor jeg arbejder.

Ravn over Ekkodalen. (Foto: Michael Stoltze).

Ung ravn i eg på Gamleborg ved Ekkodalen. (Foto: Michael Stoltze).

I kolde og bjergrige egne er ravnene tit større end i Danmark. De grønlandske er de allerstørste med en længde på op til 78 centimeter og et vingefang på op til 150 centimeter. Paradoksalt nok er ravnen en spurv. Verdens største spurvefugl. Man kan fornemme det på adfærden. Spurve hopper, når de skal frem på jorden. Det gør ravne også.

Ravne har relativt større hjerner end andre fugle, og de er tydeligvis gode til at bruge dem. Forskning – blandt andet udført af zoologen Mathias Osvath fra Lunds Universitet – har vist, at de har megen fantasi, er gode til logisk tænkning og husker enkelthændelser for livstid. De er således i stand til at løse ganske komplicerede opgaver og bruge redskaber for at få fat i føde. Hvis ravne i en vildmark finder et stort, urørt kadaver, som de har svært ved at hakke hul på, kan de efterligne de lyde, som ulve eller sjakaler udsender for at fortælle artsfæller, at de har fundet føde. Når ulvene og sjakalerne hører ravnenes kald og når frem til ådslet, river de hul på kadaveret, og ravnene får deres rigelige del af ådslet.

En tilskadekommen ravn, der bliver taget i pleje, så den kommer sig, vil ofte knytte sig til plejerne og vende tilbage for at få mad og tale med sine plejere. Ravnen kan blive tam, og den kan lære at sige en masse ord af sine plejere, som den færdes i nærheden af og gerne sætter sig på i fuldkommen tillid. Men med mindre ravnen fra helt lille af er vokset op blandt mennesker, vil den tamme ravn som regel frygte og flygte fra andre personer end sine plejere.

På Bornholm er der en ejendom, hvor ejerne på et tidspunkt har haft en tilskadekommen ravn i pleje. Da ravnen kom sig og blev sluppet fri, vendte den jævnligt tilbage for at få mad. Det fik den, og i årenes løb har den fået følgeskab af flere og flere vilde ravne. I dag besøger op til 100 ravne stedet, når ejerne lægger foder ud. Og ravnene har lært ejerne så godt at kende, at fuglene sætter sig lige, hvor de står og går, så længe de to mennesker blot har det samme tøj på. Hvis de skifter overtøj, bliver ravnene mistænksomme og holder sig på afstand. Og kommer der fremmede til stedet, flygter ravnene på stor afstand, selv om man kommer roligt med fredelige hensigter.

Da jeg besøgte ravnestedet i januar for at tage billeder fra et skjul, flygtede fuglene, selv om jeg var meget forsigtig. De omkring 70 ravne, der var forsamlet på stedet den dag, steg til vejrs og kredsede snart på gribbemanér som små prikker højt oppe under skyerne. Det er der ikke noget at sige til. De sorte fugle har været forfulgt af mennesker i generationer, så de har uden tvivl nedarvet en stærk frygt for mennesker.

Ravne er ekstremt legesyge og snakkende. Især i forårsmånederne ser man ravne flyve parvis eller alene over landskaberne og kaste sig halsbrækkende rundt i luften i en luftakrobatik, hvor de lige gerne ligger på ryggen, på siden eller står på hovedet. I vintre med sne i bakket terræn er det ret almindeligt, at ravne tager sig en serie raske rulle- eller glideture på deres blanke fjer. Samme sted igen og igen. Der er ikke rigtig anden forklaring på ravnenes luftakrobatik og kælketure end, at de morer sig.

Ravne, krager og skader har ubegrundet fået ry for at stjæle mønter, sølvtøj, smykker og andre skinnende ting, og skaden har ligefrem fået plads i musikken med Rossini’s opera “Den tyvagtige skade”.

Det har sin forklaring i, at unge kragefugle og navnlig unge ravne er meget nysgerrige, og de undersøger eller flytter med iver blanke ting. Og tamme ravne bliver ved med det hele livet.

Under min studietid i Tanzania boede jeg engang i teltlejr i bjergene nær en klippeafsats med hvidnakkede ravne. De var så nysgerrige, at vi måtte gemme alle blanke ting af vejen. Ellers blev de rykket rundt eller flyttet af fuglene. Men i naturen er det unge ravne, der roder med skinnende ting. De voksne fugle, som bygger reder og yngler, gør det ikke, så det er en myte, at man får noget ud af at gå på skattejagt i ravnereder.

Under alle deres aktiviteter udstøder ravnene et hav af lyde. Ud over deres højlydte og gjaldende ”grok-grok-grok”, som man hører milevidt, har de et utal af skræppende, gurglende, hvislende, kaglende, snorkende, klagende, grinende, skrattende, tudende, fløjtende, snurrende, piftende, spruttende, rullende, fnisende og hviskende lyde. Ravnens stemme kan til tider være meget blid og menneskelig, så man bliver både overrasket og forskrækket, når den lyder højt oppe fra fuglens hvilested i et trækrone.

Ravne har meget at fortælle. I den nordiske mytologi havde Odin to ravne, Hugin (tanken) og Munin (hukommelsen). De kom hver dag til ham om aftenen for at fortælle om alt, hvad de havde set i verden i dagens løb. Sådan blev Odin den mest alvidende af guderne.

Myter har som regel solid rod i naturen. Vores aner, der har skabt myterne, har for længe siden lagt mærke til ravnene, som snakkede løs i træerne, på klipperne og under deres flugt over himlen. Deres opførsel, årvågenhed og evige strejfen omkring har gjort indtryk. Ravne appellerer meget stærkt til menneskers fantasi.

Ravnen har ordet. Island. (Foto: Karin Hassing).

Der er ravne på alle Jordens kontinenter bortset fra Antarktis, og alle steder spiller de en stor rolle i mytologien. Deres sorte farve og glans karakteriserer ikke blot fjerdragten, men også næb, ben, fødder og kløer. Dette, og ravnenes forkærlighed for ådsler, har betydet, at de i de fleste myter forbindes med dødsriget og regnes som ulykkesfugle. Ravnen tillægges imidlertid også positive egenskaber. Den betragtes som en klog budbringer, som i den nordiske myte om Odin og ravnene. Og i græsk mytologi var ravnen ligefrem en lykkebringer. Apollon, guden for kunst og spådom, havde således en hvid ravn hos sig som lykkefugl. Han sendte fuglen af sted for at udspionere sin jordiske elsker, Coronis. Da den hvide ravn kom tilbage og ærligt fortalte Apollon, at Coronis havde været ham utro, sved Apollon i sin frustration ravnen, så den blev sort som natten.

I litteraturen er ravnen udødeliggjort i Edgar Allan Poes The Raven (1845). Det regnes af mange for intet mindre end det største af alle nyere digte. Ravnen understreger den ubærlige kendsgerning om Lenore: At hun er død og borte og aldrig mere vil komme tilbage. Nevermore er digtets ensomme omkvæd, der klinger sort, stort og foruroligende. Med fortællingen om det natlige møde med ravnen, som rumsterer ved hans dør, udtrykker Poe på én gang den største kærlighed og den dybeste sorg. Enhver, der mærker efter, ved, hvordan de to følelser er tæt forbundet. Digtet gjorde med et trylleslag den gældsplagede, amerikanske digter berømt.

I nutidens vestlige verden er det ikke så almindeligt at tillægge fugle andre egenskaber end de rent naturvidenskabelige. Modernitetens rationelle tanker har længe truet ånd og poesi. Når det kommer til liv og død og de allerstørste følelser, kærlighed og sorg, kommer de rationelle tanker dog altid til kort. Fuglene er gode at spejle sig i. Og tanken om ravnen som budbringer og forbindelse til de afdøde er nærliggende.

Er en ravn bare en ravn? Jeg ved det ikke. Svaret blæser i vinden.


Spørgsmål til ravnen

Som et sendebud fra oven
flyver ravnen over skoven
parvis eller helt alene
over askens grove grene.

Sorte ravn med glimt i vingen:
Er du alle eller ingen?
Er din stråleglans mon døden
– livet efter aftenrøden?

Er din dybe klang en klagen?
Er du natten hele dagen?
Er der glæde, er der smerte
i dit store ravnehjerte?

Hæse hersker i det høje:
Er du verdens Odinsøje?
Er du bud fra kære navne
– eller blot en ravn blandt ravne?

Tekst: Michael Stoltze, 2017

Melodi: Michael Stoltze 2018 – lyt her

———

Bragt første gang som essay i Kristeligt Dagblad mandag den 30. januar 2017

Udgivet i Dansk natur, Fugle | Tagget , , , , , , , | 2 kommentarer

Dømt til at dræbe

Gedde_hoved
Dræberblik og dræbermund. Resten af gedden er én stor muskel med ryg- hale- og bugfinne, der tilsammen udgør en stærk halevifte, så rovdyret kan angribe lynhurtigt med stor kraft. (Foto: Michael Stoltze).Mit første møde med en gedde var ret besynderligt.

Vi var på én af de sædvanlige gåture til søen Hestehaven på Bornholm. Da vi nåede frem til søen, mødte vi et par jægere, der fortalte, at de lige havde skudt en stor gedde, som de havde efterladt i vandkanten. Gedderne er nemlig berygtet for at æde alt, hvad de kan overmande i vandet. Også de ællinger, som er forudsætningen for efterårets andejagter. Jægerne anser derfor gedden for konkurrent og skadedyr. Og de to jægere drømte ikke om at tage den dræbte gedde med sig hjem. Den var jo fuld af ben og smagte af mudder, som de sagde. Men vi var da velkomne.

Hjemme i køkkenet blev den over 80 centimeter lange fisk skåret i tykke skiver og kogt i en stor gryde med salt, peber og laurbærblade. Det blev et festmåltid. Geddens kød er hvidt og fast, og det smager kun af mudder, hvis gedden har levet i en forurenet og mudret sø. Hestehaven er en ren skovsø, så gedderne fra søen smagte altid godt. Gedden har mange skarpe ben i kødet, så man skal være meget forsigtig, når man spiser den. Det er dog ikke værre end med så mange andre fisk. Når man spiser sådan en benrig fisk er dyden ved serveringen et ord: Omhyggelighed.

Uopdragne fiskespisere jager tankeløst en ske eller gaffel ind fiskens kogte kød. Det straffer sig. Man får en bunke kød, der er fyldt med små ben, der ødelægger hele fornøjelsen ved måltidet. Og man ødelægger fornøjelsen for den næste, der spiser af fisken. Et godt trick, når man spiser gedder, er at bruge en sløv smørekniv og skære forsigtigt ind i det tilberedte, møre kød, indtil kniven akkurat gør modstand ved de små ben. Kunsten er så ikke at skære benene over, men skille kødet så meget, at man kan kante en gaffel sidelæns ind i skåret og systematisk hente alle de små ben ud. Hvis fisken er gennemkogt, og man er omhyggelig, er operationen let som en leg. Og måltidet bliver en nydelse.

Efter oplevelsen med jægernes store gedde fra Hestehaven var vores nysgerrighed vakt. Kort fra vores barndomshjem boede vores gode venner Niels og Kis Østergaard med deres tre drenge Mads, Anders og Lars. Min tvillingebror Jacob og jeg legede meget med Anders, som hver sommer tilbragte mange uger med at fiske i Gammeldam ved Rutsker. Den lille sø ligger malerisk i bunden af en sprækkedal, hvor familiens onkel havde et sommerhus med badebro og robåd ved søens sydlige ende. Søen er ikke større end, at man kan vandre rundt om den på 20 minutter, og langs bredden var der masser af sten og klipper, hvorfra det var let at fiske efter aborrer, gedder og andre fisk. Og ellers var der båden. Anders gjorde indtryk på os ved at komme hjem med fangst af flotte gedder, som han uimponeret smed op i sin mors køkkenvask med ordene: ”Her er noget, du kan rense”.

Det blev begyndelse på mange dejlige år med Anders som ven og fiskekammerat. Anders havde gode kræfter. Han kunne kaste sten meget længere end os, og jeg har aldrig set nogen, der kunne tisse så langt. Fire meter er ingen overdrivelse. Det lignede snyd, men han havde udviklet en strinteteknik, så han suverænt vandt denne klassiske disciplin blandt drenge på landet. Det er klart, at vi så op til Anders.

I Hestehaven, Gammeldam og de nærliggende søer Nydam og Vassing lærte Anders os kunsten at fange gedder. Gedder er de nordiske søers svar på tropernes barracuda. En stor muskuløs, topedoformet rovfisk med spidst, krokodillelignende hoved og et gab, der er fyld med sylespidse tænder. Tænderne vender bagud, så offeret, der er grebet, kun kan bevæge sig én vej – den forkerte (men rigtige i forhold til geddens grådige vom). Den glubske gedde er søernes skræk, som Tyrannosaurus rex var det på landjorden for omkring 70 millioner år siden.

Som rovdyr er det vigtigt at se godt og ikke selv blive set. Gedden har store, udstående øjne på siderne af sit store hoved og den står gerne på lur under grupper af åkandeblade eller andre vandplanter med flydeblade. Her står gedden ganske stille og svæver få centimeter under overfladen. Og den plettede dragt falder i et med solpletter i vandplanterne. Den store fisk kan stå så stille, at man tror, den er død. Kun en svag viften med finnerne afslører, at der er liv i monsteret. En mæt gedde kan finde på at stå stille i frit vand. Man skulle tro, at den var meget udsat for ørne eller andre rovdyr, men den har så godt syn og reagerer så hurtigt, at den når at smutte, før ørnen slår ned. Til gengæld kan en rolig og tålmodig fisker efter god træning fange sådanne fritsvævende gedder med en lasso af fin ståltråd eller svær fiskeline for enden af en lang stang.

For mange år siden fiskede jeg gedder sammen med Jacob i den lille sø Vassing, der ligger smukt i en lav dalsænkning på Nordbornholm. Fiskeret foregik med levende agn, som er en bestialsk ond, men ret effektiv metode, hvis man vil fange gedder.

Vi startede med at fange et antal pæne skaller med krog med regnorm eller dejklumper som agn. Det var som regel let. Så pillede vi skallerne af krogen og anbragte de levende fisk i en lille spand med vand. Ikke for at være gode ved dem. Tværtimod. De stakkels skaller skulle være levende agn. Det foregik ved at sætte en voldsom tregrenet krog for enden af fiskestangens kraftige line i skallens ryg. Således maltrakteret, kastede vi den lidende agnfisk ud i nærheden af rankegrøden, de tætte tagrørsbevoksninger eller de store område, der var dækket af åkandeblade. Her stod gedderne nemlig på lur.

Gedde i haand
En nylandet 4 kilos gedde. Man skal passe på fingrene. (Foto: Michael Stoltze).

Gedde_Kristian
Min søn Kristian med en fin gedde. (Foto: Michael Stoltze).

Den arme skalle med krog i ryggen og sår i munden svømmede skævt i cirkler eller snurrede rundt og blinkede afslørende med sine sølvblanke sider og hvide bug. Og lige præcis derfor er den let at få øje på for en lurende gedde. Sådan en enlig, stor skalle, der svømmer usikkert og blinker gennem vandet i alle retninger, er en ren geddemagnet. I en god sø slår den første gedde derfor hurtigt til. Ud af ingenting farer gedden som et lyn frem og snupper skallen med sit krokodillegab.

Det skete også den dag i Vassing. Det var en lille gedde på vel omkring 45 centimeter, der nappede Jacobs ca. 15 centimeter store skalle med krog i ryggen. Straks efter søgte gedden udad og nedad mellem bundens vandaks. Jacob trak til og fik hurtigt halet den lille gedde tilbage ind mod land. Men tæt ved bredden fór en anden og meget større gedde løs på den mindre gedde. Den store gedde lukkede sit gab om halepartiet af den lille, så mere end halvdelen af fisken forsvandt mellem arsenalet af sylespidse, bagudrettede tænder. Hvad den store gedde ikke havde regnet med var linen og fiskestangen, som Jacob havde fast greb om. Måbende trak Jacob hele molevitten op på land, hvor den store gedde først slap sit tag i den lille efter adskillige voldsomme krumspring i græsset.

Som drenge fangede vi en lille gedde med net i Hestehaven. Vi havde den gående nogle timer i låget fra en mælkejunge. Da søens venlige ejer, overlæge Hey, kom forbi for at hilse, udbrød han: “Slå den dog endelig ihjel!”. Han var ivrig andejæger. Og vist er det, at nogle af de små, 12 centimeter lange gedder på et tidspunkt bliver til meterlange monstergedder, der elsker at sluge ællinger med hud og dun. Siden fangede vi masser af store gedder i søen. Men den lille gedde slap vi fri.

Hestehaven blev vores foretrukne geddesø. Sommer og efterår fangede vi gedder på stang. Og i de kolde vintre huggede vi hul på isen og hev mængder af gedder op af det kolde vand. Gedden hugger villigt, når man lokker den med agnfisk i lyset fra hullet i isen. Om foråret, når vandet står højt efter vårflommen, yngler gedderne. De store hunner bugner af æg, og både hanner og hunner bliver slanke i løbet af yngletiden, der varer til maj. Så i forårsmånederne er geddefiskeriet indstillet. Gedderne søger ind på meget lavt vand i yngletiden. Og hvis man vader gennem oversvømmede søbredder med høje støvler først i april, skræmmer man ofte den ene voldsomme gedde efter den anden, så de pløjer sig gennem græs og siv og laver bølgespor på vandet.

Om sommeren indtager søernes hersker atter sine skulesteder på lur under åkandernes blade og i vandplanternes skjul. Den er skabt til at dræbe. Det er dens lod i livet.

Lucius
Naturen har frembragt en sand krokodille
forklædt som en rovfisk, der lurer så stille
i skyggen af vuggende åkandeblade
på jagt efter skaller, der skælver af glæde

Uskyldige skaller med glødende øjne,
som hverken har blik for latin eller løgne,
fortrylles af lyset, forblændes af livet,
mens listige Lucius lurer i sivet.

Det plettede monster har ventet en time
i håb om, at skallernes blinkende stime
vil komme så nær, at han vover at vælge
den største og fedeste fisk, han kan svælge.

Med ét farer Lucius frem mod sit offer.
Jeg så det dernede og ved også hvorfor,
at han, som i mordet slog bølger på vandet,
er dømt til at dræbe: Han evner ej andet.

Jeg tror, han er træt af at være den grumme
med grufulde tænder i kæbe og gumme.
Mens skallen, der døde, var glad til det sidste,
er søernes Lucius altid den triste.

Michael Stoltze, 2017

Hør melodien her

 

——

Oprindeligt bragt som essay i Kristeligt Dagblad lørdag den 11. marts 2017


Gedde_lille
En lille gedde på bare 15 centimeter. Men allerede en ilter dræber. (Foto: Michael Stoltze).

Gedde_hoved med blitz
Geddens brede gab. (Foto: Michael Stoltze).

Udgivet i botanik, Dansk natur, natur | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar

Den gavmilde ged

 Ged_1
På tur med Mette. Fra venstre: Jacob, Mette, Karen og mig. (Foto: Bodil Stoltze).

Geden giver mange små og store glæder. Og så er den et intelligent og venligsindet husdyr med en smuk stemme.

I 1962, da jeg gik i 1. klasse, købte mine forældre en ged for 60 kroner.

Det var en flot, ung hvid ged med horn. Hun hed Mette, som gimmergeder jo gør, og blev bukket af Mads, som Metter jo bliver. Mette blev fragtet hjem fra seancen i vores bil, så både bil og ged i ugevis udsendte den umiskendelige krydrede duft af gedebuk. Og næste forår kvitterede Mette med to dejlige gedekid.

Der er noget særligt ved geder, og gedens entre i vores liv i dalen på Nordbornholm var en stor begivenhed. Mine forældre havde geder indtil først i 1980’erne. Geder er nøjsomme og meget adrætte dyr, der knytter sig stærkt til mennesker, og vores geder var ingen undtagelse. Mette gik med os overalt på ture i skoven og veg sjældent mange meter fra os. Det var ikke nødvendigt at have hende i snor, for modsat hunden, var hun ligeglad med skovens vilde dyr. Hendes kid og deres efterkommere gik også med os. De anså os for en del af flokken, som det var godt og trygt at holde sig til. Vi havde det ligesådan. Men Mette var, som vores første og hvideste ged, elsket og trofast i særklasse.

Geder er gode i naturen, hvis de ikke er for talrige. Mange geder i naturen kan hærge, så der næsten ikke kan vokse skov. I Middelhavslandene har mennesker og millioner af geder fortrængt skoven. Skoven er blevet til maki, som man kalder de blomstrende krat af tornede og mere eller mindre ildesmagende og giftige buske. Selv om makien er vidunderlig med sin overdådighed af sarte cistusroser, krydderbuske og orkideer, er den forarmet skov. På det nordlige Naxos har jeg set et lille område i en dal, hvor gederne havde været hegnet ude i lange tider, og der var makien blevet til frodig skov med mægtige, metertykke egetræer.

Geder virker umiddelbart intelligente. Mens får bræger trættende og traurigt, er gedens stemme lys og munter. Geden holder hovedet højt og årvågent, og geden springer lystigt og legesygt omkring selv de stejleste steder. Selv deres ekskrementer er pæne. De lugter næsten ikke, og de ligner små runde lakridser, mens fåreekskrementer er fedtede, brunlige klumper.

Få dyr er hurtigere fra tanke til handling end en ged. Da min far skulle købe vores anden ged nogle år efter Mette, stod han ved handelens afslutning med en hundredkroneseddel hånden. Bare et sekund. Men længe nok til, at geden snuppede sedlen og tyggede den i sig som manisk makuleringsmaskine. Min far måtte til sin ærgrelse fiske en ny seddel frem fra tegnebogen og afleverede den til ejeren med armen løftet over gedehøjde. Efter ejerskiftet fragtede han den således berigede ged hjem og fortalte brødebetynget om det dyre dyr. Men altid optimistisk, som han var, mente han, at sedlen muligvis ville komme ud i en noget krøllet og misfarvet tilstand efter et par dage. Det gjorde den ikke.

Gederne er så kvikke, at man har et hyr med at holde dem under hegn. De er specialister i at afhaspe hasper og åbne låger, der ikke burde kunne åbnes. Geder anser færiste for at være for virkelige fæ og ikke for kloge dyr. Så geder går over de djævelske riste lige så elegant som dansere på line. Og tro det eller ej: Geden er det eneste klovdyr, der ofte klatrer i træer. I Marokko er der store områder med krogede Argania-træer, der har olieholdige, olivenlignende frugter, som gederne elsker. Gederne klatrer behændigt op i træerne og æder frugterne. De klatrer endda ud på de tyndeste grene, hvor de arbejder sammen om at tynge grenene ned, så de kan æde frugterne. Frugtkernerne havner ufordøjet på jorden, hvor de senere kan samles op i store mængder. På den måde hjælper klatregederne en hel industri. Af frugtkernerne udvindes nemlig en værdifuld olie, som er spiselig og ikke mindst bruges i stor stil i kosmetikken.

Ged_2
Jeg giver Mette mad i 1962. (Foto: Bodil Stoltze).

Mens gimmergeder og gedekid er indbegrebet at alt, hvad der er sødt og godt, er det noget andet med gedebukken. Den er et besværligt, men – for gedeavlen, naturligvis – nødvendigt onde.

Ged_4
Min mor Bodil med Mettes trillinger. (Foto: Paul Stoltze).

Ged_3
Min tvillingebror Jacob med et af Mettes kid. Mette og jeg kikker på. (Foto: Bodil Stoltze).

Gedebukken er større end gimmergeden, har større og mere krogede horn og er udstyret med et langt skæg og en guddommelig stank. Dertil kommer et til tider voldsomt temperament. Vi havde ikke voksne gedebukke, for bukkekiddene blev slagtet og spist, før de nåede kønsmodenhed. Men et par af vores naboer havde gedebukke. På Smedegård havde de en buk i en fold, som vi cyklede forbi på vej til skole. Gedebukke lugter værre og værre med alderen, og de stinker allermest lige før de stiller træskoene (eller hvad en ged nu stiller). Bukken på Smedegård blev meget gammel, og vi mente gennem flere år, at den måtte være tæt på at udånde. For den stank værre end en ulykke. Når vinden var i syd, bølgede dens brunstgasser hen over vejen. Så gjaldt det om at tage en dyb indånding og køre til på cyklen og først trække vejret igen 50 meter længere fremme, hvor luften ikke kom fra gedebukkens fold. Jeg bilder mig ind, at luften over det berørte stykke af vejen var en gullig tåge. Det føltes sådan.

Vores gode venner lidt derfra, Ole og Karin, havde også geder, heriblandt en ung buk. Den var begyndt at lugte ganske stramt, så de var trætte af den og fik den slagtet. Malkegeder og gedekid smager fortræffeligt, og Ole mente, at gedebukken ville smage lige så godt. Det gjorde den ikke. Stanken under tilberedningen var slem, og på middagsbordet formåede krydderier ikke på nogen måde at kamuflere smagen af buk. Thor har ikke været sart, da han kørte rundt med sine to gedebukke spændt for vognen.

Modsat gedebukken er gimmergeden godheden selv. Der giver gerne et par liter mælk om dagen, og når man først har fundet det rette greb og den rette, beslutsomme teknik, er den let at malke. Jeg var aldrig vild med gedemælk, der i fersk tilstand kan have en lidt besk smag. Men gedemælken er uforlignelig til fremstilling af ost. Det er, som om hele dyrets sjæl, frækhed, godmodighed og duft springer ind i en gedeost.

Ged_6Jacob på tur med Mette og hendes to kid, der leger på en klippe. (Foto: Bodil Stoltze).

Gedekød er mildere i smagen end lammekød, og mange skatter det højere end lam. Men det er nærmest umuligt at opdrive i butikker i Danmark. Det skyldes, at gedeavl næsten kun bedrives privat i småskala til eget forbrug. Det gjorde vi også. Når kiddene var store hen på året, blev de slagtet. På et tidspunkt skulle den gode Mette også slagtes, men vores forældre synes, at det var for hårdt for os børn at skulle spise hende. Så de fortalte os, at hun var blevet gammel og brugt til løvemad i Zoologisk Have. Hvorpå min storesøster Karen svarede: “Hvorfor spiser vi hende ikke selv?” Børn forstår og accepterer som regel udmærket logikken i slagtning af husdyr.

Mine forældre kendte Frank Jæger og sendte ham et billede af os og gederne, fordi han havde skrevet så smukt om geden. Jæger kvitterede ved at sende et eksemplar af digtsamlingen “Dydige digte” med dedikation og henvisning til dette digt i samlingen:

Læredigt om gedeavl

Geden er et venligsindet husdyr
Gir halvandet kilo mælk om daen.
Blir den altfor oldingtræt og aflægs,
tager jeg ganske simpelt huden aen.

Får en dejlig frakke, jeg kan bruge,
når det regner, blæser eller sner.
Kødet spiser vi hver anden søndag.
Alle mine unger vil ha mer.

To små hvide kid bliver født om året.
Tyve blanke dalere de gir.
Det er ganske godt at holde geder,
selvom roeprisen stadig stir.

Geden har en fin og ærlig stemme,
taler meget bedre end en ko
hvis jeg vinder instituttets præmie
køber jeg tre geder eller to.

Jæger skrev digtet, fordi “Det Kejserlige Æthiopiske Landhusholdningsinstitut” havde udskrevet en konkurrence om at skrive en digt om dyrehold. Han vandt ingenting. Men geden fik sin velfortjente hyldest.

Geden betragtes ofte som et gammeldags husdyr knyttet til småkårsfolk på landet. Og det er rigtigt, at der kun er meget få professionelle gedeavlere og gedemælksproducenter i Danmark. Det er synd. De gavmilde geder burde få en renæssance. Vel er de besværlige, men de give store glæder for børn og voksne i alle aldre, god mælk og godt kød, og så kan de som nævnt gøre gavn i naturen. De nøjsomme dyr er gode til at holde krat nede og skabe lysninger til glæde for blomster og sommerfugle. Derfor er der blandt andet geder på Hammerknuden og flere andre steder med natur i offentligt eje.

Min mor har hele livet været en dygtig og ivrig fotograf, og med stor tak til hende for geder og billeder er det mig en stor fornøjelse at præsentere de gavmilde geder gennem billederne fra dengang. Må der også fremover gå ged i den på den go’e måde!

Oprindelig bragt som essay i Kristeligt Dagblad 27. februar 2017

Ged_5
Min søster Karen med et af Mettes kid.(Foto: Bodil Stoltze).
Ged_7
Min lillebror Martin byder velkommen til gederne i 1967. (Foto: Bodil Stoltze).

 

Udgivet i Dansk natur | Tagget , , , , , , , | 6 kommentarer

Danmark, du er mit land – en gendigtet sang om Danmark

Svane paa vand Kærlighedserklæringer til Danmark har længe været betragtet med skepsis.

Mange forbinder fædrelandssange med selvoptagethed og måske den nationalisme, som gang på gang i historiens løb har ført til krige og ulykker. Men ligesom man må elske sig selv for at elske andre, må man elske sin hjemstavn for at elske andre steder.

Kærligheden til ens hjemstavn – det være sig landsby, by, landsdel, land eller verdensdel, er en følelse. Man er jysk, hvis man føler sig jysk og dansk, hvis man føler sig dansk. Det er der mange, der gør. Også mennesker, der ikke er født i Danmark og måske først for ret nylig er kommet til det lille landområde, som på grund af historiens tilfældigheder og udvikling bærer navnet Danmark. Landet, der med sine grænser og sine love giver os, der bor her, nogle fysiske og juridiske rammer. Hvad enten vi vil det eller ej.

Danmark er ikke et landområde med en hjemmehørende ur-stamme af mennesker. Vi er alle kommet hertil i en mere eller mindre fjern fortid. Naturen forandrer sig og flytter sig ligesom mennesker. Klima, landmasser, hav, søer, planter og dyr er i forandring. Og Danmark er opfundet som en nation af mennesker med et sprog og kultur i evig forandring.

Vi skriver sange for at udtrykke vores følelser. En af genrene er fædrelandssange, som vi har mange af. Der er skrevet adskillige og stadig meget brugte sange om Danmark. Oehlenschlägers nationalsang ”Der er et yndigt land”, Johannes V. Jensens ”Hvor smiler fager den danske kyst” eller min og manges favorit, H.C. Andersens ”Danmark, mit fædreland” (1850), også kendt som “I Danmark er jeg født”.

Det er bare sådan, at sangene forældes, fordi vores land, kultur og natur ændrer sig. Og mange mener, at vi ikke har så meget brug for fædrelandssange mere. Men noget i tiden kalder på identitet og fællesskaber på den gode måde, hvor man ikke slår andre i hovedet. Jeg tror, at vi samtidig med, at vi anerkender og dyrker de internationale fælleskaber, ikke skal være bange for at dyrke og hylde fællesskaber på mange andre planer. Herunder det nationale, som det er naturligt at dyrke og hylde for alle, der føler sig danske.

Hver tid sine sange om Danmark, så længe landet findes. Mennesker, kulturen og naturen former det hele. Vi er blevet mange flere, vi er blevet meget rigere og friere. Vi lever længere, og modsat alle dommedagsprofetier, klarer naturen sig, og fuglene er vendt tilbage i massevis, fordi vi vil dem og passer på den stump af kloden, vi bebor. Fuglene, der er så fuglefrie og taler så meget til os. Det er en smuk gerning, som vi kan være stolte af. Fuglene hænger sammen med resten af verden. Ligesom vi.

Mange mennesker er kommer til Danmark og har tager landet til sig uden at være født her. “… kan man kun være dansk, hvis man “i Danmark er født”? Det er sangens største udfordring i det 21. århundrede.”, skrev DR i 2015 i anledning af, at “I Danmark er jeg født” blev kåret som den mest populære af alle danske sange.

Derfor, og fordi Danmark ændrer sig, har jeg skrevet dette forslag til en nutidig version af H.C. Andersens fine kærlighedserklæring til Danmark:

Danmark, du er mit land

Der er et land med mange hundred øer,
det syner ikke meget på vor Jord.
Men lyset over mark og kyst og søer
fortryller landet i det høje nord.
Det store i det små er større, end man fatter,
så lidenhed er ingen grund til latter.
Dig elsker jeg! – Danmark, du er mit land.

Her taler ravnen ud om hele verden,
mens himlen gnistrer i dens kragedragt.
Fortæller stort og småt fra dagens færden
om landets ve og vel og farvepragt
og tusind fuglekor, der gjalder gennem skoven,
og lærkerne, som kalder ned fra oven.
Dig elsker jeg! – Danmark, du er mit land.

Her svæver ørne over fuglekoret,
og vilde gæs i flok på marken står.
De hvide svaner vugger blidt på noret,
hvad enten det er vinter eller vår.
Og rylen fløjter sødt, hvor bølgen slikker sandet,
og havet flytter sten og former landet.
Dig elsker jeg! – Danmark, du er mit land.

Og under samme sol og himlens skyer
er tusindvis trådt ind af Danmarks port.
Nu ligger huse, haver, gårde, byer
i landet, hvor det mindste sted er stort.
Du milde, grønne land med bakker, dale, fjorde:
Jeg kender dig, dit liv, og hvad du gjorde.
Dig elsker jeg! – Danmark, du er mit land.

Jeg bor i Danmark – et af verdens riger,
det er mit land, det er dertil jeg kom,
hvor korn i bølgegang  for vinden viger,
og kæmpehøj og kirke minder om
den tid, der var engang og tiden, som skal komme.
Jeg tror på livet, indtil alt er omme.
Dig elsker jeg! – Danmark, du er mit land.

Udgivet i Danmark, Dansk natur, Fugle, natur | Tagget , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Tåge er mange ting

Tåge har mange fremtoninger og hver årstid har sine slags  

Da jeg var lille, kunne jeg høre tågen fra min seng.
Det var dybe, bløde, melankolske og monotone lyd af ubestemmelig herkomst og i lidt forskellige tonelejer. Tågen advarede om sin tilstedeværelse med sin  bugtalerstemme. Stemmen forplantede sig over landet om bidrog til stemningen. Tågens stemme forbandt det nære og det fjerne. Jeg ved naturligvis godt, at det bare var tågehornene ved de nordbornholmske kyster, der dengang gjorde skibe på havet opmærksom på faren ved det skjulte land.
Tæt tåge skaber intimitet omkring den synlige nærhed, mens resten af verden ligger hen i hvid hemmelighedsfuldhed. Tåge er mange ting. På himlen er det skyer i en uendelighed af varianter, der kan tale til fantasien. Og på jorden er det udover den tåge, der indhyller alt, også havgus, vårem, mosekonebryg, dampende søer, sensommertåge og rimtåge.

Tågesnak og lidt fysik
Tåge er rent fysisk et ret simpelt fænomen, der opstår, når luftens vandmolekyler sætter sig sammen og bliver til mikroskopiske dråber i luften. Det sker kun, når luften er mættet med vanddamp, og jo varmere luften er, desto mere vanddamp kan den indeholde, før den er mættet. Ved 100 grader kan en kubikmeter luft ved jordoverfladen, hvor trykket er én atmosfære, indeholde op til 762 gram vanddamp (ren vanddamp). Det er 1000 gange mere end ved -20 grader.

I temperaturområdet fra -50 til 0 grader siger man som tommelfingerregel, at luftens maksimale indhold af vanddamp fordobles, hver gang temperaturen stiger cirka 8 grader. I temperaturområdet fra 0 til +50 grader siger man som tommelfingerregel, at luftens maksimale indhold af vanddamp fordobles, hver gang temperaturen stiger cirka 11 grader. 30 grader varm luft kan indeholde godt 31 gram vanddamp pr kubikmeter. Det er omkring syv gang mere, end luft omkring frysepunktet kan indeholde, og omkring 100 gange mere end luft på -40 grader kan indeholde. Selv i relativ tør luft, skal temperaturen altså ikke falde ret meget, før luften bliver mættet af vanddamp, så der kan opstå tåge og dug.

Når man bevæger sig op i højere terræn, falder temperaturen typisk omkring én grad pr 100 meter i tør luft og omkring ½ grad pr 100 meter i fugtig luft. På Bornholm kører jeg tit fra lavlandet ved Rønne ind til Almindingen lige nord om Rytterknægten (162 meter). Og påfaldende tit kører jeg op i tågen – især i vinterhalvåret. Det vil sige: Jeg kører op i skyerne, der har deres basis nede i omkring 100 meters højde. Det lyder måske som noget nørderi, men det betyder faktisk noget. De lave skyer tvinges til vejrs, så det regner mere på Midtbornholm end andre steder på klippeøen. Og tågen fortætter på træernes blade og grene, så der falder skjult regn (også kaldet okkult regn) under træerne, selv om det ikke regner rigtigt. Dette i kombination med flere varmebyger midt på øen om sommeren bidrager også til, at der falder rigtig store mængder nedbør på Midtbornholm. Selv om Danmark er lavland, har vi “bjerge”, der når skyerne.


taage_vej-til-almindingen
På vej op i Almindingens tåge, som egentlig er lave skyer. (Foto: Michael Stoltze).

Havgus
Havgus er en kold tåge, som kommer rullende ind over land fra havet. Den opstår, når relativ lun luft lægger sig over et koldt hav. Den lune luft bliver nedkølet af havet, til den bliver mættet med vanddamp. Og så opstår der tåge, som forstærker nedkølingen yderligere, fordi den hvide tåge reflekterer de solstråler, der ellers skulle varme. Havgusen kan komme ind over land på alle årstider, men er særlig hyppig og frygtet i det tidlige forår, hvor den kan ændre en lun og solrig forårsdag til en våd og kold dag med temperaturer nær frysepunktet.

taage_ploejemark
Heste i havgus. (Foto: Michael Stoltze).

Vårem
Vårem er et af de smukkeste og sjældneste fænomener i tågernes verden. Det er noget ganske andet end mosekonebryg. Våremmen er altid i bevægelse som stimer af tågetunger, der i stille vals danser over nøgne marker som en røg. Den opstår typisk hen på foråret, når solen står så højt, at den rigtigt gennembager den våde, mørke jord. Hvis der på samme tid strømmer kølig luft ind over markerne, fortætter dampen fra jorden og bliver til vårem. Fænomenet er hyppigst ved kysten, men man ser det ikke hvert år. Jeg har aldrig set det smukkere end fra skolebussen mellem Olsker og Tejn på Bornholm for 50 år siden og igen den 8. april 2013, hvor det så ud som om, hele Glænø ved Sydvestsjællands kyst var ved at gå op i røg.

taage_vaarem
Vårem over Glænø den 8. april 2013. (Foto: Michael Stoltze).

Mosekonebryg
I stille, klare sommernætter stråler varme fra jordoverflader lige lukt ud i verdensrummet. Det bliver køligt, og den kolde luft er tung og samler sig i lavninger, hvor varmeudstrålingen fortsætter. Det ender med, at luften bliver mættet med vanddamp, og så dannes der tåge. Man siger, at Mosekonen brygger. Mosekonebryg er mest et nat-fænomen, men det kan starte før solnedgang, og undertiden opstår det først efter solopgang, fordi temperaturen fortsætter med at falde, indtil solen står så højt, at den virkelig varmer.

taage_mosekonebryg
Mosekonebryg i lavninger ved Holsteinborg Nor. (Foto: Michael Stoltze).

Dampende søer
Dampende søer, åer og fjorde er et smukt tågefænomen, der især ses i stille vejr om morgenen i sommerhalvåret. Fænomenet minder noget om vårem, men forklaringen er en anden. Tågetungerne opstår, fordi vandet er varmet godt op af solen dagen forinden. Vandet holder på varmen, og når den kolde morgenluft møder den lune, vandmættede luft, dannes tågen. I troperne, hvor solen banker næsten lodret ned fra oven i dagtimere og nætterne er lange, damper småsøer hver eneste morgen i klart vejr.

taage_dampende-soe
Dampende sø en sommermorgen omkring Sankthans. (Foto: Michael Stoltze).


Sensommertåge
Sensommertåge er en slags udvidet mosekonebryg. Når det er varmt i luften, når havet er varmt og dampende, og når nætterne bliver længere hen i august, stiger hyppigheden af morgentåge og kraftig dug. Sensommertågen lægger sig over landskabet og giver magiske og bløde sommerdage. Tågen bliver liggende længere op ad dagen og breder sig mere i landskaberne end mosekonebryggen.

taage_sensommertaage
Sensommertåge i august. (Foto: Michael Stoltze).

Rimtåge
Rimtåge er vinterens pendant til sommerens mosekonebryg. Den dannes på samme måde i stille og klart vejr, men tågen er underafkølet og kan blive ekstremt kold – ofte tocifrede minusgrader – uden, at tåbedråberne bliver til is. Det gør de først, når de støder ind i vegetationen, hvor de med trylleslag krystalliserer til den fineste rim. Rimen kan vokse så hurtigt og være så løs, at det begynder at “sne” ganske heftigt under træerne i rimtåge.

taage_rimtaage
Rimtåge på året korteste dag 21. december 2010. (Foto: Michael Stoltze).

taage_rim-efter-rimtaage
Rimtågen har tryllet i vegetationen. (Foto: Michael Stoltze).

Sådan er tågen. Den gode, den onde og den fortryllende. Ja – først og fremmest fortryllende. Når bare man ved, at den ikke bliver liggende altid, har jeg det således med tågen i Danmark:

Klædt i verdens hvide ånde
ligger Danmark kyst til kyst.
Tågehænder går til hånde
tryllebinder landet tyst.

———–

Oprindelig bragt som essay i Kristeligt Dagblad 9. januar 2017:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/verdens-hvide-aande

Udgivet i Dansk natur, Vejr | Tagget , , , , , , , , | 7 kommentarer

Vi må gerne blive færre mennesker på Jorden

Overbefolkning.  Det er særligt den voksende befolkningstilvækst i afrikanske lande, som skaber bekymring hos dagens kronikør. Foto: Finn Frandsen (arkiv)

Overbefolkning. Det er særligt den voksende befolkningstilvækst i afrikanske lande, som skaber bekymring hos dagens kronikør. Foto: Finn Frandsen (arkiv).

 


Fremtiden ser lysere ud, men antallet af mennesker på Jorden stiger stadig hurtigere end i 1970’erne. Faldende folketal skal gøres til en positiv fortælling.

Tilgiv mig dette forsøg på at løfte blikket og reflektere over verdens tilstand og fremtid.

Jeg skal prøve at være så objektiv, det nu kan lade sig gøre for et subjektivt menneske, der har været vidne til 60 års kolossale forandringer, og som er vokset op i en tid, hvor det fremherskende bud på fremtiden var variationer over temaet Ragnarok.

Bilos og undergang
Således husker jeg en smuk sommermorgen i 1968 i mit barndomshjem i dalen på Nordbornholm, hvor min altid så rolige far læste en overskrift op fra avisen: ”Jorden går under på grund af bilos”. Forskerne havde fremskrevet væksten i folketal, biler og udstødning og var nået frem til den visse død. Dér sad vi børn – min storesøster på 14 og min tvillingebror og jeg på 12 – skræmt fra vid og sans af budskabet om, at vores liv nok ville blive kort, og at vores lillebror på to år måske slet ikke ville komme rigtig i gang med livet, før det var slut.

Sådan var 1960’erne og 1970’erne. Den ene dommedagsprofet efter den anden forudsagde Jordens uundgåelige undergang. Men som Bjørn Lomborg ufrivilligt morsomt formulerede det engang: De fleste af dem fik ikke ret.

Der var dog gode grunde til skrækscenarierne. I skolen lærte vi, at Jordens befolkningstilvækst i slutningen af 1960’erne var så høj, at folketallet ville blive 10-doblet til svimlende 36 milliarder i løbet af 100 år. Det var også i de år, verden oplevede de første helt store forureningskatastrofer med bjerge af skum og døde fisk i floder og søer, fordi urenset spildevand blev ledt direkte ud i vandet. Det var tiden i kernevåbnenes og den kolde krigs skygge. Det var tiden, hvor kvælende giftig røg blev lukket ud i atmosfæren. Det regnede med syre, og det var tiden, hvor tungmetaller, DDT, Bladan og andre frygtelige gifte blev brugt ukritisk og skabte vældige miljø- og sundhedsproblemer.
Udviklingen var skræmmende. Der var al mulig grund til at råbe op. Skrækscenarierne stod i kø, og det var livsnødvendigt at gøre noget for at afværge det Ragnarok, som tonede frem i horisonten mellem de sorte røgfaner på himlen og de døde fisk, som lå i åen med hvide buge i vejret.

Det særlige menneske
Så blev jeg biolog og begyndte at se verden og menneskeheden i biologiens lys. Som jeg skal komme tilbage til, giver det langtfra altid mening, fordi mennesket ikke er som andre arter. Men øvelsen er tankevækkende. Jeg konstaterede også, at forureningsbekæmpelse, miljøhensyn og bæredygtig udvikling kom på dagsordenen overalt i verden.

Nu i 2016 kan jeg til min glæde konstatere, at problemerne er blevet taklet godt. De truende miljøbomber er blevet demonteret én for én, og skrækscenarierne om det menneskeskabte Ragnarok er afløst af håb.

Forklaringen er, at mennesket nok er natur, med adskiller sig fra alle andre dyr ved at være tænkende og kunne tage skæbnen i egen hånd. Mennesket er noget ganske særligt. Dem, der hævder andet i behjertede forsøg på at være solidarisk med vore medskabninger, mangler erkendelse af verdens virkelige indretning.

Det er en velkendt erkendelse i biologien, at Jordens arter findes, fordi de er heldige. På grund af omgivelsernes beskaffenhed – fysik, kemi og biologi – har de haft held til at udvikle sig og gøre sig mangfoldige. De millioner af arter, som lever på vores planet i dag, er blot en uendelig lille fraktion af milliarder af arter, der har levet på Jorden, men ikke havde held til at overleve. Ingen arter eksisterer evigt. De udvikler sig eller uddør.

Det er en anden velkendt erkendelse i biologien, at arter formerer sig og bliver talrige, når de kan – uden tanke på, om de mange individer kan klare sig på lang sigt. Bortset fra vores egen art – mennesket – tænker arterne ikke på fremtiden.

I naturen er kaniner, lemminger og et hav af insekter kendt for at kunne opformere sig lynhurtigt til tætte bestande. Og “overbefolkningen” resulterer så i massedød som følge af sygdom og efterstræbelse.

Mennesket er blevet ekstremt mangfoldigt på grund af artens særegne evne til at tænke, bruge hænder, fremstille redskaber, klæder og huse, bruge ild, drive landbrug og bekæmpe farlige dyr og sygdomme. Homo sapiens – det tænkende menneske – skiller sig virkelig ud fra andre arter. Biologiens almindelige regler gælder ikke. Det kan godt være, at sygdomme konstant truer Jordens voksende skare af mennesker. Men sygdommene bliver bekæmpet med succes som følge af menneskeartens indsigt og intellekt. Og det bliver næppe anderledes i fremtiden. Mennesket finder en vej.

Konflikter og flygtninge
Folketallet på Jorden når 7,5 milliarder i 2017. Det er afsindigt mange og tre gange flere end i 1950. Det skyldes både en høj fødselsrate, og at levetiden i gennemsnit er forøget med 40 % siden midten af det 20. århundrede. I samme periode er forbruget pr. menneske vokset kolossalt.

Forudsigelsen om befolkningseksplosionens 30-40 milliarder mennesker på Jorden i løbet af det 21. århundrede er for længst kasseret. I 2016 er FN’s prognose, at Jordens folketal vil nå op omkring 11 milliarder mod udgangen af det 21. århundrede og stort set stagnere dér.

Siden midten af 1980’erne har FN og verdens ledere generelt erkendt, at bæredygtig udvikling er en forudsætning for en fremtid, der holder. Hvis verden ikke havde indført de tre hovedprincipper (social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed) som grundpiller for al udvikling, ville Jorden i dag have befundet sig i et totalt sammenbrud.

Det er ikke sket. Og i en oplyst og veldisciplineret verden, der indretter sig efter bæredygtighedsprincipperne, vil der nok kunne leve både 10 og 15 milliarder mennesker på Jorden. Med ja-hatten på er forudsigelsen om de 11 milliarder altså slet ikke så skræmmende.

Men verden er ikke oplyst og veldisciplineret. Grådigheden findes i både rige og fattige lande. Mangelfuld indsigt og dannelse er udbredt overalt, også i vestlige demokratier, hvor uvidenhed og faktaresistens tilsyneladende er de politiske ekstremisters vigtigste brændstof. Fundamentalistisk religionsdyrkelse, hvor man udøver magt ved at bruge myter som sandheder og gør viden forbryderisk, hærger også i mange af verdens lande.

Derfor – og på grund af misvækst og naturkatastrofer – er verden urolig og fuld af konflikter. Det har den altid været, og det var endnu værre i fortiden – for eksempel under 2. Verdenskrig. Men dengang var Jordens befolkningstal under 1/3 af det nuværende. Potentialet for flygtninge er således – alt andet lige – over tre gange større nu.

Er Jorden overbefolket?
I løbet af de sidste 100 år er Jorden blevet et stadig bedre sted at være menneske. Risikoen for at dø tidligt af sygdom, sult eller i krig er faldet konstant. Den gennemsnitlige forventede levetid for nyfødte er mere end fordoblet på 100 år. Med ny teknologi kan man i dag producere tre gange så store mængder føde pr. hektar som i 1950, og man kunne uden besvær producere mad nok til 15 milliarder mennesker på de allerede opdyrkede dele af Jorden.

Så hvad er problemet? Er Jorden overbefolket?

Svaret er: Det kommer an på, hvordan man indretter verden. Vel kan der leve både 10 og 15 milliarder mennesker på planeten, men det kræver stor disciplin for at undgå global opvarmning, miljøproblemer, ressourcemangel og tab af biodiversitet.

De igangværende klimaændringer, tabet af biodiversitet og de accelererende strømme af mennesker, som sætter livet på spil for at komme væk fra krig, fattigdom, sult og anden håbløshed, kan betragtes som symptomer på overbefolkning. Det er muligvis kun begyndelsen, for selv om Jordens befolkningstilvækst ikke accelererer, som man forudså i 1970’erne, forøges antallet stadig med omkring 80 millioner mennesker årligt. Det er højere end i 1970’erne og kun lidt lavere, end da tilvæksten toppede sidst i 1980’erne med godt 90 millioner flere mennesker årligt.

Problemerne med overbefolkning banker især på i Afrika, så hvis der ikke sker markante ændringer, kan den nuværende flygtningestrøm vise sig at være den første spæde begyndelse af en flodbølge af en folkevandring til Europa.

Kampagner fra fortiden
Europa er uhyre tæt befolket, men i den lykkelige situation, at fødselstallet pr. kvinde er et stykke under to. Det betyder på lang sigt, at befolkningstallet – fraregnet indvandring – falder. Politisk og strategisk er det ikke comme il faut at hylde stagnerende eller faldende folketal som noget positivt. Det rimer nemlig ikke på vækst, udvikling og øget magt.

Historisk har antal betydet meget. Et folk, der var talrigt, havde bedre mulighed for at blive et stærkt folk, og mange børn sikrede de gamles alderdom. Politikeres rynkede bryn over stagnerende eller faldende folketal skyldes uden tvivl denne historiske opfattelse og den intuitive følelse, man bliver ramt af, når man opdager, at man bliver færre. Frygten for at uddø. Den politiske reaktion på faldende elle stagnerende folketal er derfor kampagner for flere børn uden skelen til, at vi måske allerede er flere på Jorden, end godt er.

Det er kampagner fra fortiden. I den politiske kamp for en bedre verden skulle tænkningen gerne komme videre end vanen. Det er tydeligvis svært at slå sig igennem som politiker på en dagsorden om et stabilt eller faldende folketal på Jorden. Man risikerer nemt at træde lande, folkeslag eller familier med mange børn over tæerne. Det må og skal man naturligvis ikke. Problemet må håndteres elegant frem for anklagende. Ved at tale om børn som en velsignelse og nødvendighed og på samme tid tale respektfuldt om dem, der vælger ikke at få børn. Ved at tage del i glæden over stagnerende eller faldende folketal, og ved at sætte ord på fremtidens nye og bedre muligheder i lyset af, at vi bliver færre, der skal deles og enes om de begrænsede ressourcer.

Alle ønsker velstand
Nu, hvor kommunikation verden over er blevet lynhurtig via smartphones, som selv de fattigste har adgang til, har alle indblik i verdens tilstand og muligheder andre steder end dér, hvor de befinder sig. Alle kan se velstanden og stræber efter den.

Det er grundlæggende godt, men også en stor udfordring, hvis alle snart otte milliarder mennesker skal nå en velstand som i Vesten. I den situation ville det være langt lettere at nå i mål, hvis folketallet stagnerede eller faldt.

De fugtige dele af troperne kan på grund af klimaet brødføde flere mennesker pr. hektar med langt færre ressourcer end i verdens koldere egne. Derfor er udfordringen ikke umulig. Problemerne starter, hvis den rige verden giver op, forfalder til national protektionisme og lader være med at forholde sig til og handle på baggrund af de udtalte problemer, der hersker i de lande, hvor den begyndende flygtningestrøm er startet.

For hvis ingen politikere erkender, at verdens store problemer også skal løses på baggrund af en forståelse for, at Jorden er truet af overbefolkning, kan flygtningestrømmen meget vel blive begyndelsen på en konfliktskabende folkevandring af hidtil uset omfang i verdenshistorien.

Bæredygtighed
Bæredygtighed i alle beslutninger er nødvendig. Og det er altså hverken omstilling til at leve af den vilde natur eller omlægning af landbruget efter de nuværende økologiske produktionsprincipper. Det ville føre til hungersnød. Jordens nuværende befolkning kan slet ikke mættes af den føde, der er til rådighed i den vilde natur og desværre heller ikke mættes af et landbrug, der ikke må bruge kunstgødning. Jordens folketal er simpelthen blevet for højt. Kunsten bliver derfor at dyrke jorden bæredygtigt med kunstgødning. Modsat de fleste pesticider, er kunstgødning ikke naturfremmede stoffer. Det er kun koncentrationen i udbringningen, der er naturfremmet. Den økologiske produktion ville have endnu større problemer med produktiviteten, hvis den ikke (som i dag) måtte hente staldgødning fra industrilandbrug, hvor man både bruger kunstgødning og pesticider. Økologerne ”snylter” så at sige på det kemiske industrilandbrug.

I den vilde verden ville naturen for længst selv have svaret igen med sygdom og rovdyrangreb overfor en art med så stor ynglesucces som mennesket. Men mennesket bekæmper sygdomme og har udryddet de farlige rovdyr. Det er der kynikere, der beklager, for sygdom og død kunne hurtigt løse problemet med overbefolkning.

Det ville være uciviliseret. Jeg sætter min lid til, at mennesket lever op til sit artsnavn – det tænkende menneske. Arten, som skiller sig ud fra alle andre arter på Jorden, og som har bragt sig selv ind i overbefolkningens kattepine, kan også bringe sig ud af problemerne igen.

10 milliarder eller færre
FN’s seneste prognose regner med, at den årlige befolkningstilvækst gradvist falder fra de nuværende 80 millioner til omkring 10 millioner i år 2100.

I mit korte liv er Jordens befolkningstal næsten tredoblet. Det er nærmest uvirkeligt voldsomt. I samme periode er forureningsproblemerne stort set blevet løst, mens to nye globale problemer er kommet til: Opvarmning og tab af biodiversitet. Men også de problemer vil det tænkende menneske formentlig løse. Især, hvis visioner om faldende folketal bliver en gangbare i politik.

Fremtiden ser ikke så sort ud som for 50 år siden. Det lysner, og hvis befolkningstallet kunne stoppe ved højst 10 milliarder og derefter begynde at falde lige så stille, kunne fremtiden ligefrem se lys ud. Det er godt, når mennesket hæver sig over naturens mørke og former sin egen trygge og frie fremtid. Men det er kun fuldendt godt, hvis menneskets mange millioner heldige medskabninger af andre arter også får plads og frihed til at leve på planeten. Livets mangfoldighed er menneskets medicin mod ensomhed på Jorden.

Fremtiden vil blive bedre, smukkere og lettere, hvis Jordens befolkningstal aldrig når over 10 milliarder og en dag begynder at falde.

——–

Bragt første gang som kronik i Politiken den 16. november 2016

Udgivet i bæredygtig udvikling, Miljøpolitik, Politik | Tagget , , , , , , , , | 5 kommentarer

Med øjne i moshøjde

Almindelig lungemos. (Foto: Michael Stoltze).

Almindelig lungemos mellem fliser i haven. “Øjnene” er små krukker med ynglelegemer. (Foto: Michael Stoltze).

Mos er mere end besvær i græsplæner. Det er urgamle planter, som endda kan hjælpe os i kampen mod global opvarmning. Og som dreng så jeg lysende mos i en klippehule

Jeg har haft lidt medlidenhed med mosplanterne over, at de var så inferiøre.
De små skabninger kan næsten ingenting. De har ikke de ædlere planters avancerede systemer af hårfine rørledninger, der transporterer vand, næring og mineraler vidt omkring i selv den mest gigantiske californiske kæmpefyr, General Sherman. Mos besidder ikke blomsterplanternes millioner af aromatiske og forførende dufte. Ingen blomster, ingen nektar eller anden gudedrik. Intet, der kan glæde en sulten sommerfugl. Man forstår nok med sin forstand, at mosser er planter. Men trods deres grønne farve og fine filigran af blade, løfter mos sig ikke meget fra den rå jord. Mos dufter som regel bare surt og metallisk af vand og jord.

Man kunne let forfalde til en opfattelse af mos som en evolutionær blindgyde. Men det er ingenlunde tilfældet. De er faktisk en succes, som har eksisteret på Jorden i mere end 400 millioner år.

Øjenkontakt med lungemos For nogen tid siden blev jeg opmærksom på en art lappet mos, der voksede i spækker mellem fliserne på nordsiden af huset. En almindelig lungemos. Det er en af de mest almindelige af Danmarks næsten 150 arter af levermosser. Lungemosset vokser på bar, fugtig jord i skygge. Her kryber det brede løv frem som grønne tunger, der slikker hen over den våde jord – for eksempel i sprækker mellem fliser. Her er der ekstra vådt, fordi fliserne opkoncentrerer nedbøren. Så mosset oplever regn fra selv ganske små byger som livgivende tropiske skybrud.

Så dér voksede lungemosset altså. Og da jeg bøjede mig ned og tog nærsynsbrillerne af for at tage det i nærmere øjesyn, fik jeg noget af en forskrækkelse. Mosset stirrede igen med skræmte øjne og åben mund. Som en maske eller et forlæg til Edward Munch’s “Skriget”. Det var naturligvis ikke andet end mossets natur for fuld udblæsning. Mos er sporeplanter, der ligesom bregner og svampe kan producere millioner af mikroskopiske sporer, som er så små, at de kan føres vidt omkring gennem Jordens atmosfære og spire frem hvor som helst, blot de lander på den rigtige jordbund i det rigtige klima.

Hanparaplyer, hunparaplyer og unger i krukker
I modsætning til blomsterplanter har mos kun ét sæt kromosomer. De er enten han- eller hunplanter og udvikler nogle paraplylignende organer, som vokser frem fra bladene. De skiveformede er hanner med sædceller, og de fligede er hunner med ægceller. Når det regner, spredes sædceller fra hanparaplyerne til hunparaplyerne, så æggene bliver befrugtet. Derfra vokser sporehuse med to sæt kromosomer frem. Her deler cellerne sig og bliver til sporer med ét sæt kromosomer. Sporerne flyver ud i verden og bliver til nye mosplanter – den ene halvdel bliver hanner, og den anden halvdel bliver hunner.

Sporerne kan i heldige tilfælde spire og blive til nye mosplanter mange tusinde kilometer fra moderplanten. Lungemosset kan også sprede sig på andre måder over korte afstande. På oversiden af løvet udvikler det nogle tragtformede krukker med bittesmå, linseformede celleklumper i bunden. Det var sådanne krukker, der så mig an fra flisesprækken. Linserne i bunden af krukkerne er ynglelegemer, som kan vokse op til nye mosplanter, hvis de lander på våd jord. De venter blot på en fuldtræffer af en regndråbe. Krukkens sider har en hældning, så ynglelegemerne kastes ud til alle sider i en vinkel på cirka 45 grader i forhold til vandret, når den rigtige dråbe rammer. Det handler om at komme længst, og det gør man, når skudhøjden er 45 grader. Det sjove er, at nogle svampe (redesvampe) har udviklet fuldstændig samme måde at sprede sig på.

Danmark er et mosland
Der er registreret godt 600 arter af mos i Danmark. Det er 5 % af verdens omkring 12.000 kendte arter af mos. Danmarks godt 1000 arter af blomsterplanter udgør kun 0,4 % af verdens omkring 250.000 arter af blomsterplanter. Mosserne er altså mere end 10 gange bedre repræsenteret i den danske natur end blomsterplanterne. Det siger noget om deres evne til at sprede sig. Bladmosserne er med mere end 430 arter i Danmark langt den største gruppe af mosser. Det er de klassiske grønne mosser, der vokser overalt på sten, stammer, grene, på jorden i skovbunden og mellem græs.

Bladmosserne har små blade og fine skud, der kan være enkle, flade, bølgede, cylindriske eller fint forgrenede som bregneblade. I tørkeperioder krøller mosser sig sammen og ser jammerlige ud. Men det ændrer sig i regn og fugtigt vejr, hvor mosset folder sig fint ud. En af de smukkeste og mest genkendelige bladmosser er almindelig jomfruhår. Den store mos har særlig mørkegrønne, regelmæssige og rette skud. Som børn kaldte vi den altid for stjernemos. Det var den fineste af mosserne.

Almindelig jomfruhår (stjernemos) omkring svampen bruskbold. (Foto: Michael Stoltze).

Almindelig jomfruhår (stjernemos) omkring svampen bruskbold. (Foto: Michael Stoltze).

Aladdins hule
I forsommeren 1969 var min tvillingebror Jacob og jeg sammen med vores lystfiskerkammerat Anders på tur ved Gammeldam på Nordbornholm for at fiske gedder. Vi havde ikke rigtig heldet med os, men eftermiddagssolen lunede, og pludselig sagde Anders, at han ville vise os noget. Han førte os lidt væk fra søbredden og op på en vestvendt skråning med lyng, blåbær, enebærbuske, småkrat og kæmpestore klippeblokke, der lå hulter til bulter. Han trak os ivrigt hen til en af de største klippeblokke og bad os knæle ned i lyngen og se ind i en stor jordfyldt hule under granithvælvingen. Jorden lyste! Overalt funklede jordoverfladen gulgrønt. Det var som at se ind i Aladdins hule med juveler. Der var vel et par kvadratmeter af hulens bund, der lyste på den måde.

Naturligvis tog vi lidt af den lysende jordskorpe med os hjem til vores forældre. Men da vi højtideligt slukkede lyset og åbnede tændstikæsken med jordskorpen, lyste den ikke. Vi fik forklaringen. Lyset i hulen skyldtes lysmos. Det lyser ikke, men har en besynderlig evne til at reflektere lys på samme måde som de reflekser, man bruger i trafikken. Lysmos vokser i huler, der er så mørke, at ingen andre planter kan gro. Det kan det, fordi mosset danner et væv af små glasklare celler, der virker som linser. Linserne samler det svage lys, så cellens få grønkorn trods mørket får lys nok til at udføre fotosyntese. Grønkornene er samlet bagest i de klare celler, og det er derfor, lysreflekserne bliver grønne, når lyset bliver kastet tilbage fra cellernes spejlblanke bagvægge.

Hvis der kommer mere lys til lysmosset, udvikler det et løv af små, savtakkede skud. Lysmos er en yderst sjælden art, som i Danmark kun findes tre steder på Bornholm: Ved Gammeldam, på Hammeren og en nyt sted på nordkysten nær fiskerlejet Tejn. Bevoksningen i hulen ved Gammeldam dækker i dag kun 1/10 kvadratmeter, og de to andre steder vokser der endnu mindre. Det er kort sagt en uhyre sjælden mosart, og man må kun se og ikke røre den.

Lysmos i bunden af en klippehule. Foto: Michael Stoltze).

Lysmos i bunden af en klippehule. Foto: Michael Stoltze).

Bladene af lysmos er kun godt fem millimeter lange. (Foto: Michael Stoltze).

Bladene af lysmos er kun godt fem millimeter lange. (Foto: Michael Stoltze).


Mos, moser og Jordens klima
Ellers er mos allestedsnærværende. Tøvemosserne (slægten Sphagnum – udtales ”sfaunåm”) er noget ganske særligt. Tørvemos består af et paddehatlignende skud for enden af en lang stilk med kranse af slatne sideskud med fine, skællignende blade. Mosset er enormt vandsugende og vokser i tætte tuer, som tåler at blive fuldstændig vandmættede. Det gennemvåde tørvemos udskiller syre, og vandet bliver så surt, at kun lyng, kæruld og enkelte andre blomsterplanter er i stand til at vokse i mosset.

Der er mange arter af tørvemos. De varierer i størrelse og farve fra lysegrønt til rødligt og er svære at kende fra hinanden. Henover mostuerne vokser et væv af tranebærplanter. De spinkle planter sætter overraskende store bær, som planten slet ikke kan bære på de trådfine stilke. Bærrene modner i september og kan holde sig faste og sprøde lige til vinteren sætter ind. De fintprikkede, røde bær varierer meget i form og størrelse og ligger som perler i mosset. Sidst på sæsonen kan bærerne være næsten overgroet af mos.

De syredannende tørvemosser skaber et miljø, som er til egen fordel. Syren forhindrer de fleste andre planter i at gro og betyder også, at moseplanternes døde dele ikke bliver nedbrudt af bakterier. De hober sig i stedet op som tørv. Mosset er dermed ansvarlig for dannelsen af enorme tørvemoser. Selv om tørvelaget kun bliver et par millimeter tykkere hvert år, bliver det til noget med tiden. Mosset vokser i én uendelighed, og tørven kan i løbet af årtusinder blive 5-10 meter tykke. Når moser bliver mere end metertykke og hvælver sig over det omkringliggende landskab kaldes de for højmoser. De er fantastiske – og lidt uhyggelige. De opfører sig som levende, amøbelignende skabninger med en levende overflade over en død krop af tørv.

Tørvemos med tranebær. (Foto: Michael Stoltze).

Tørvemos med tranebær. (Foto: Michael Stoltze).

En højmose kan dække mange kvadratkilometer. De to største i Danmark, Store og Lille Vildmose, dækkede hver mere end 50 kvadratkilometer, da de var intakte. Mange højmoser er gravet væk. Men nu har man erkendt, at de fanger luftens CO2 og lagrer kulstof – ganske som dengang i Kultiden for 300-360 millioner år siden. Højmoserne bremser stigningen i luftens indhold af  drivhusgassen CO2 og  modvirker dermed global opvarmning. De ellers så inferiøre mosser spiller på den måde en vigtig rolle på vores planet.

Mos er meget mere end besvær i plænegræsset.

———-

Ovenstående er oprindeligt bragt som dette essay i Kristeligt Dagblad: http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/med-oejne-i-moshoejde

oejne-i-moshoejde_storefos

Masser af mos på klipper ved toppen af vandfaldet Storefos på Bornholm. (Foto: Michael Stoltze).

 

ojne-i-moshoejde_prydmos

Prydmos. (Foto: Michael Stoltze).

 

Udgivet i Dansk natur | Tagget , , , , , , , , | 3 kommentarer

Dansk natur lige nu: Dyndpadderokken skyder frem i søer og sumpe

Nye, kulørte skud af dyndpaddrokker på vej. (Foto Michael Stoltze).

Nye, kulørte skud af dyndpadderokker på vej. (Foto Michael Stoltze).

 

Padderokker kan være besværligt ukrudt i køkkenhaver. Men der er mange arter i Danmark, og flere af dem er meget smukke og spændende planter. Det gælder især dem, der vokser i søer, sumpe og kilder.

Den meget almindelige dyndpadderok (Equisetum fluviatile) er særlig farverig om foråret, hvor de nye skud vokser frem i vandhuller, sumpe og skovsøer. Skuddene, der er hule og sprøde, er 7-8 mm tykke og rejser sig typisk 10-20 cm over vandoverfladen sidst i april. På afstand ser de tit lidt beskidte ud; men hvis man studerer dem på tæt hold i modlys, er de en fornøjelse at se på med deres brogede farver og sirlige strukturer.

Padderokker er urgamle sporeplanter. De har været på Jorden siden Kultidens begyndelse for omkring 360 millioner år siden, hvor der var et hav af arter, som kunne blive hele træer på op til 30 meters højde. De fandtes, før der var dinosaurer, og da de eneste hvirveldyr på land var padder. Til gengæld var der enorme insekter i Kultiden, f.eks. guldsmede med vingefang på omkring 70 cm.

Jorden har kun én slægt (Equisetum) med 16 nulevende arter af padderokker – hvoraf hele 9 findes i Danmark. De trives godt i vores klima. Den største danske art er den flotte elfenbenspadderok, der vokser i kalkrige kilder og kan blive op til to meter høj. Mange kender sikkert også den stedsegrønne skavgræs, som danner stor, tætte bestande i lerede skove. Den udskiller store mængder kiselsyre, så der dannes små kvartskrystaller (kisel) på overfladen. Det får padderokkerne til at rasle, og kvartskrystallerne er så stærke, at man kan bruge skud af skavgræs til neglefile.

I Sydamerika findes verdens største nulevende padderok, Equisetum giganteum, der ved at støtte sig til andre planter kan nå en højde på 8 meter. Padderokkerne er dog kun en lille afglans af de frodige padderokskove, der i Kultiden var med til at danne de lag af stenkul, der nu findes i undergrunden.

Nederste blege del af skud af en dyndpadderok. Foto: Michael Stoltze).

Nederste blege del af skud af en dyndpadderok. Foto: Michael Stoltze).

 

 

Fire skud af dyndpadderok. Foto: Michael Stoltze)

Fire farverige skud af dyndpadderok. Foto: Michael Stoltze)

 

Den store elfenbenspadderok. Møns Klint. (Foto: Michael Stoltze).

Den store elfenbenspadderok. Møns Klint. (Foto: Michael Stoltze).

Skavgræs - den, kiselklædte, stedsegrønne padderokke, der rasler, når man vader gennem tætte bevoksninger. Den granatlignenen, sorte skudspids er plantens formeringsorgan, som spreder spore, der er fine som blomsterstøv. (Foto: Michael Stoltze).

Skavgræs – den, kiselklædte, stedsegrønne padderokke, der rasler, når man vader gennem tætte bevoksninger. Den granatlignenen, sorte skudspids er plantens formeringsorgan, som spreder sporer, der er fine som blomsterstøv. (Foto: Michael Stoltze).

Udgivet i Dansk natur | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Den forunderlige følfod

Følfod i knop. (Foto: Michael Stoltze).

Følfod i knop. (Foto: Michael Stoltze).

Den fine, gule forårsbebuder holder så godt den orker sammen på landet, når den begraver sine fødder i kystklinternes ler.

Følfoden fortryllede mig, da jeg var barn.

Jeg fik den forevist af min mor og far i en grøftekant nær Allinge en kølig og solrig forårsdag for mere end 50 år siden. Der stod den og lyste på trods af kulde og tog mod sollyset med sine første gule silkeknapper. Det føltes godt at sige navnet. Følfod. Hvad skulle den ellers hedde? Dens store, grove slægtninge hedder hestehov. Følfoden er lille, strålende og gul. En fin fod.

De gule sole bryder frem af den rå jord i det tidlige forår længe før græsset grønnes. Følfoden blomstrer på sine skællede stilke, som skyder frem som bundter af livsglæde midt i det blege og nøgne land, vinteren har efterladt. De store, kantede blade vokser først frem i maj og hen på sommeren. Bladene er grove og skidne og rasler tit tørt i vinden. De er en underlig kontrast til den fine blomst. Følfoden er i sandhed besynderlig.

Følfod (som hedder følfod og ikke følfødder i flertal) dukker op som trylleslag, når Solen er steget så højt på himlen, at den har magt til at lune sydvendte klinter og grøftekanterne godt. De første følfod viser sig som regel omkring forårsjævndøgn den 20.-21. marts, og blomstringen topper normalt omkring 1. april. Så står den i store flokke på skrænter og i grøftekanter, hvor den lyser op med sine 10-krone-store, solgule blomsterhoveder.

Følfod ved Sose Odde. (Foto: Michael Stoltze).

Følfod ved Sose Odde. (Foto: Michael Stoltze).

En kurv af blomster
Følfoden hører til kurvblomsternes familie. Det er Jordens største plantefamilie med over 25.000 kendte arter. Kun orkidefamilien rummer arter i et antal, der nærmer sig. Kurvblomster er mærkelige. Det, der ligner én blomst, er i virkeligheden et mylder af små blomster samlet i en vegetabilsk skål, som planten danner for enden af det blomsterbærende skud. Skålen (kurven) kan rumme flere hundrede enkeltblomster, der som regel er meget forskellige alt efter, om de sidder midt i skålen eller ude ved randen. Blomsterne midt i skålen kaldes skiveblomster, og de ligner som regel små, takkede stjerner. Blomsterne ude ved randen kaldes randblomster, og de danner som regel en lang fane, som minder om en tunge eller et kronblad på en normal blomst. Tilsammen danner blomsterne i skålen en blomsterstand, der minder om én stor blomst med et stort antal kronblade samlet om en masse små, nektarfyldte gemmer i midten.

Det gyldne snit
Blomsterne i midten af kurvblomsters kurv er som regel ordnet i to sæt spiralarme, der stråler ud fra centrum og griber perfekt ind i hinanden, selv om det ene sæt krummer mod venstre, og det andet sæt krummer mod højre. Matematikere, kunstnere og filosoffer har i lange tider kendt til fænomenet og været betaget af, at antallet af spiralarme i de to sæt altid er tæt på det gyldne forhold til hinanden, ca. 1,618 (phi eller det gyldne snit). Se på en solsikke eller en marguerit og tæl efter!

Følfod i modlys. (Foto: Michael Stoltze).

Følfod i modlys. (Foto: Michael Stoltze).

Mester i kystklinter
Følfoden er mester i at vokse på steder med rå jord og sten på trods af evindelige forstyrrelser. Dens naturlige voksested er lerede og stenede kystskrænter, hvor bølger, vind og vejr gnaver af landet, så Danmark skrider i havet. Her vokser følfoden i hobetal. Med sit vidt forgrenede rodnet, der er begravet i leret, formår den til en vis grad at holde på klinten. Og når det alligevel går galt, etablerer den sig lynhurtigt igen. Følfoden holder sammen på Danmark, så godt, den kan.

Svævefrø
Efter blomstringen bøjer blomsterhovederne sig nikkende mod jorden. Men når frøerne er modne, retter de sig op igen og stække sig, så hovederne kommer godt op i vinden. Omkring 1. maj blotter følfoden så sine hvide frøstande og sender millioner af små frø ud på luftrejser over landet på lange, hvide svævehår. Derfor etablerer følfoden sig lynhurtigt, når vi tilfældigt skaber egnede voksesteder. Den er sikker som amen i kirken, når vi anlægger nye veje med rå skrænter og grøftekanter, på byggegrunde, hvor der bliver flyttet jord, og i råstofgrave. Følfoden følger gravkoen trofast.

Energi
Den rige blomstring om foråret vidner om en voldsom energi. Den kommer fra de tykke, lyse rødder nede i leret. Rødderne er smækfulde af næring, som planterne dannede forrige sommer. De grove blade, som afløser de poetiske gule blomster sidst på foråret, står i fuld sol hele sommeren og frembringer energirig næring til den store guldmedalje. Hele sommeren og en del af efteråret går således med at vokse og opbygge et mylder af næringsrige rødder. Allerede sidst på efteråret er de blomsterbærende skud klar lige under jordoverfladen. Klar til at skyde frem og tage mod forårssolen, når vinteren slutter.

Velkommen
Følfoden har som mange andre vilde planter været brugt i medicinen, blandt andet mod hoste og forstoppelse. Den indeholder også stoffer, der skulle virke antiseptisk. Man bør dog ikke indtage planten, da den er giftig.

Uanset hvad, er følfoden god medicin mod dårligt humør i foråret, når den dukker frem af jorden med sine bundter af gul energi. Velkommen, forunderlige følfod!

Følfoden
Jeg knoppes ved den danske kyst
og åbner silkeknappen,
så du af lykke, lys og lyst
kan kaste vinterkappen.

Jeg lokker med min stråleglans,
som én af Jordens sole,
den første sommerfugl til dans
i mønstret forårskjole.

Jeg vogter her i vejr og vind
og spejder over vandet
som sjælen med det lyse sind,
der passer godt på landet.

Jeg kæmper bravt mod Danmarks død
og griber fat om flinten,
men klager aldrig i min nød,
når havet æder klinten.

Jeg holder på det gamle land,
så godt jeg er begavet,
skønt ingen jordisk følfod kan
bekæmpe bølgehavet.

Besværlig er poetens vej
med slid og slæb og møje.
Jeg håber, du vil hilse mig
og blinke til mit øje.

Michael Stoltze

Bragt første gang som essay i Kristeligt Dagblad den 4. april 2016

En af Jordens sole. Glænø Strand. (Foto: Michael Stoltze).

En af Jordens sole. Glænø Strand. (Foto: Michael Stoltze).

Følfod ved Glænøs sydvendte klint (Foto: Michael Stoltze).

Følfod ved Glænøs sydvendte klint (Foto: Michael Stoltze).