Dansen om biodiversiteten

Høvblege på Møn - en af biodiversitetens alt for få bastioner. (Foto: Michael Stoltze).

Miljøminister Karen Ellemann vil have en folkelig debat om biodiversitet og kom i går med regeringens debatoplæg.

Ministerens oplæg er et udmærket resumé af den naturpolitik, vi allerede kender. Den naturpolitik, som samtlige eksperter har underkendt som ganske utilstrækkelig, hvis vi skal standse naturens tilbagegang.

Eksperterne efterlyser en samlet, national naturplan, pleje og genopretning af natur på både højbund og lavbund, revidering af naturbeskyttelsesloven, så loven kommer til at omfatte både lysåbne arealer og skov og sådan, at det fremover bliver forbudt at gøde, sprøjte, dræne eller bebygge beskyttede arealer (med mindre, der af ganske særlige grunde er givet en dispensation). Desuden anbefaler eksperterne udlæg af mindst 10 % af de danske skove til urørt skov (naturskov). I dag er under 2% af skovarealet udlagt som urørt skov.

Ministerens oplæg rummer intet nyt under solen. Det glædelige er, at det kun er et oplæg, og at ministeren inviterer til debat. Det ærgerlige er, at regeringen igen-igen udskyder de handlinger, naturen har brug for.

Jeg håber, at oplægget vil blive mødt med krav om, at regeringen dropper Grøn Vækst (det er noget makværk) og i stedet kommer med en ordentlig og finansieret national plan for Danmarks natur. Danmarks Naturfredningsforening har i en glimrende pressemeddelelse oplyst, at foreningen vil komme med deres eget bud på en plan til sommer. Det er godt og nødvendigt.

Jeg håber, at andre grønne organisationer, politikere, fagfolk, erhverv og naturligvis helt almindelige borgere, der bare kerer sig om Danmarks fremtid, vil byde ind med masser af gode ideer.

Om Michael Stoltze

Biolog og naturformidler for blandt andre Naturstyrelsen på Bornholm siden 10. november 2014. Biolog og ph.d. fra Københavns Universitet. Forfatter, fotograf og foredragsholder. Interesser: Forholdet mellem natur og mennesker, natur, kultur, politik, samfundsudvikling, filosofi.
Dette indlæg blev udgivet i Biodiversitet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk natur, Grøn Vækst, Karen Ellemann, Miljøministeren, Miljøministeriet, natur, Naturbeskyttelse, naturbeskyttelsesloven, Naturpolitik og tagget , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

5 svar til Dansen om biodiversiteten

 1. Janus Hillgaard siger:

  2. maj 2011
  Alt for meget spin i miljøministeriet –
  udsættelsen af biodiversitetsplan kamufleres med flotte overskrifter

  Miljøministeren har i dag igen udsat en vigtig miljøsag. Hun lovede så sent som i januar, at regeringen ville udarbejde en samlet strategi for biodiversitet i begyndelsen af året – og det haster. Siden Vilhjelm–udvalget i 2001 har vi haft klar dokumentation for nedgang i biodiversiteten, og i 2010 lå det dokumenteret, at Anders Fogh havde komplet uret, da han proklamerede, at ikke en fugl, ikke en fisk, ikke en frø har fået det ringere siden Svend Auken var miljøminister. Det er desværre gået kraftigt tilbage siden. Derfor er der et enormt behov for at få vedtaget en handlingsplan med klare mål og tidsfrister for de næste 10 år.
  Nu melder ministeren contra og starter i stedet en debatperiode indtil oktober.

  ”Det værste er næsten, at miljøministeren gemmer en udsættelse bag spin og bortforklaringer om at ”gøre biodiversitet til en folkesag”. ”Det er helt uacceptabelt, at en reel udsættelse til efter valget nu forsøges kamufleret bag en flot pressemeddelelse om at gøre biodiversitet ’til en folkesag’”, siger SF’s miljøordfører og formand for Folketingets miljøudvalg, Steen Gade.

  Dokumentation:

  1. Svar 157 17. november 2010 til Ida Auken: Jeg tillægger arbejdet med at reducere tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed meget høj prioritet, og jeg forventer at fremlægge en strategi så tidligt som muligt i 2011. Det er allerede besluttet, at der skal udarbejdes en EU-strategi for biodiversitet. En sådan plan håber jeg vil foreligge, så der kan tages bestik af den, når jeg vil præsentere en dansk biodiversitetsstrategi.
  2 Notat til Folketinget januar 2011 – bilag 287: ”Regeringen ønsker at få lagt kursen for en mere langsigtet naturindsats. Derfor arbejdes i førstehalvdel af 2011 på at fremlægge et oplæg til en national biodiversitetsstrategi. Strategien indeholder et bud på udfordringerne for den danske natur og indsatsen for at imødegå disse. Oplægget skal debatteres bredt, og på den baggrund vil regeringen – når EU har fremlagt sin strategi for biologisk mangfoldighed i løbet af foråret 2011 – fastlægge sin endelige strategi”

  Steen Gade er miljø- og vækstordfører for SF og formand for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg.

  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Steen Gade (SF) på tlf.: 3337 4412

 2. Søren Wium-Andersen siger:

  Blog indlæg skal skrives og bør ikke være citater. Men her er der end undtagelse.
  Se lige dette klip fra Landbrugsavisen, som mere end mange ny-formuleringer demonstrerer, hvor galt det står til med Miljøministeriets opfattelse af hvilke initiativer der skal tages for at fremme biodiversiteten.
  __________________________________________________
  Ikke mere fredning i Tøndermarsken

  fra Landbrugsavisen.dk
  Tirsdag 3. maj 2011 11:40
  Miljøministeriet og et lokalt udvalg i Tøndermarsken ønsker ikke, at marsken fredes yderligere.

  Miljøministeriet anbefaler, at man ikke freder Tøndermarsken yderligere og dermed hæver vandstanden i området til fordel for marskens fugle. Derimod anbefaler ministeriet, at man skyder flere ræve og arbejder på at lave flere frivillige aftaler med landmænd om at undlade afvanding.

  Miljøministeriets anbefalinger sker på baggrund af en undersøgelse af mulighederne for at forbedre fuglebeskyttelsen i Tøndermarsken, der er internationalt fuglebeskyttelsesområde.

  Ræve har samme effekt

  Ministeriet vil dog ikke umiddelbart anbefale, at vandstanden hæves markant, fordi det tyder på, at man ved en hård bekæmpelse af ræve kan opnå samme resultat. En hævning af vandstanden vil dels udløse erstatningsbeløb på mindst 12 mio. kr., dels være i strid med de kulturhistoriske hensyn i Tøndermarsken, hedder det i redegørelsen, der nu sendes videre til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

  Ministeriet anbefaler derfor, at bekæmpelsen af rævebestanden fastholdes og styrkes gennem samarbejde med de lokale jagtforeninger. Hvis vandstanden hæves i mindre omfang, og der skydes otte ud af 10 ræve, kan man opnå det nødvendige antal ynglefugle. Kan der skydes ni ud af 10 ræve, vil det ikke være nødvendigt at hæve vandstanden, vurderer ministeriet.

  Lokal opbakning
  Ministeriet lægger også op til, at der arbejdes med at få flere frivillige aftaler med landmændene om at undlade afvanding.

  Anbefalingerne får lokal opbakning fra Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken.

  “Flertallet mener ikke, at der er behov for yderligere stramninger. Med en intensiveret bekæmpelse af rævebestanden og en bedre udnyttelse af de frivillige aftaler om miljøvenlig landbrugsdrift kan vi opnå mindst lige så meget og leve op til vores internationale forpligtelser,” siger formanden for Det Rådgivende Udvalg, Bo Jessen.

  • dansknatur siger:

   Tak, Søren.

   Ministeriets opfattelse er helt hen i vejret, og uden tvivl ulovlig i forhold til EU’s bestemmelser. Ministeriets løsning betyder, at 20 års skønne spildte kræfter på at få ynglefuglene til at trives vil fortsætte med et enormt pengespil til følge. Eneste holdbare løsning er en ny fredning eller et statsligt opkøb, hvorefter hele området kan forvaltes med henblik på fuglene og den øvrige natur. Området er fuglebeskyttelsesområde, habitatområde og nationalpark. Det er komplet uforeneligt med intensivt landbrug. Men der skal naturligvis betales fuld erstatning en gang for alle (det vil dog i længden være biligere end at spilde nytteløse penge på frivilige aftaler år efter år). Men ministeriet har ingen penge, og gør intet for at gafle midler fra landbrugsstøtten, selv om det teknisk er muligt i Danmark.

   Jeg håber, at FMPU ser kritisk på sagen, og at nogen af politikerne prøver at skyde ministeriets tåbelige ideer ned.

 3. Bo K.Stephensen siger:

  Man kan altså ikke sikre biodiversiteten hvis man udelukkende vil basere dette på Grøn Vækst og Natura 2000. Man vil opdele DK i A og B natur, nu er det sådan at selv habitatområder er for 78 % vedkommende i en ugunsstig bevaringsstatus. Men desværre har man ikke en samlet opdatering af de målsatte § 3 områder i DK, der findes også ny natur. Man kan altså ikke lave en national handlingsplan for biodiversiteten, hvis man ikke har denne opdatering, sådan er det bare. Man skal hele vejen rundt, det er ikke nok kun at se på planterne. Men der er altså ingen i dette land, som kan klare hele vejen rundt, man skal i høj grad indvolvere frivillige. Så kommer man over i det populære frivillige arbejde, men hvorfor skal man gøre dette ulønnet ?. I kommunerne findes der altså ikke den fornødne kompentance, det gør der næsten heller ikke hos konsulentfirmaerne. Der skal virkelig inddrages mange parter, hvis man skal gøre biodiversiteten til en folkesag.

 4. Bo K.Stephensen siger:

  Men hvad ønsker dette “folk” af natur ?. Det er det, som er sagen. Man skal pleje sine egne haver sætte lidt fuglekasser hist og pist. Verdens lykkeligste folkefærd skal til at dyrke naturen i deres eget univers, så springer lykken virkelig frem som en kilde til evigt velbehag. Den verdensfjerne natur skal gøres folkenær og samle folk fra nær og fjern, man vil elske dette bedrag. Men en øget fokus på biodiversiteten kan jo skabe en større viden, gad vide om politikerne er klar over dette ?. Med dette følger også et større ansvar for at fremtidssikre naturen. Større beskyttelse vil betyde flere restriktioner og være i modstrid for det frie initiativ og det liberale menneskesyn.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s