Naturens Grundlov – naturbeskyttelsesloven skal ændres

Danmark har stadig dejlige blomsterrige steder spredt i landskabet. Men der bliver færre og færre af dem. Og dem, der er tilbage, kan vokse ud af lovens beskyttelse og pløjes op – helt lovligt. Derfor er der brug for en ny naturbeskyttelseslov. (Foto: Michael Stoltze).

Danmarks natur er på ingen måde beskyttet af eksisterende love.

Reglerne og lovene er simpelthen for uklare, komplicerede og indbyrdes modstridende. Dertil kommer, at beskyttet landnatur  i Danmark kun er vejledende registreret, og at arealer bogstaveligt talt kan vokse ind og ud af beskyttelsen: Hvis bestemte vilde plantearter forsvinder, er arealet ikke længere beskyttet. Og hvis bestemte vilde planterarter indfinder sig på et udyrket areal, kan det blive omfattet af loven. Hvilket naturligvis bevirker, at lodsejere pløjer udyrkede arealer op for ikke pludselig at miste dyrkningsretten uden erstatning.

Den besynderlige danske model for naturbeskyttelse er vistnok enestående i verden – og enestående upraktisk!  20 år med naturbeskyttelsesloven viser, at der er et skrigende behov for en ny lov. Den nuværende naturbeskyttelseslov fra 1992 lov er født af den særegne danske form for kompromisser og konsekvensforskrækkelse. Derfor fungerer den ikke.

Vi er nødt til et kende de beskyttede arealers besliggenhed, og hvad der gælder for dem. Naturen skal beskyttes på matriklen. Beskyttet natur skal naturligvis ikke kunne vokse ind og ud af beskyttelsen. Det er noget rod.

Næste år skal regeringen i gang med at arbejde på en ny plan for Danmarks arealanvendelse – Naturplan Danmark.  Planen tager hele Danmarks areal under behandling. I den forbindelse bør naturbeskyttelsesloven ændres, så den bliver mere enkel og reelt kommer til at beskytte naturen på de arealer, den omfatter.

Arealer under den kommende lov skal være beskyttet på matriklen og altså ikke kunne vokse ud af beskyttelsen. Og nye arealer optages kun efter tinglysning og fuld økonomisk kompensation til de berørte lodsejerne. Og så bør grundprincippet for beskyttet natur under loven være, at arealerne ikke må gødes, sprøjtes, drænes eller bebygges.

Op til sidste revision af naturbeskyttelsesloven kom Danmarks Naturfredningsforening, Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet i 2003 med udsplillet Naturens Grundlov, som kan læses her.

Udspillet var en opfølgning på anbefalingerne i Wilhjelmudvalgets rapport En rig natur i et rigt samfund fra 2001. Men da udspillet ikke fik nogen indvirkning på ændringerne af naturbeskyttelsesloven i 2004  (de handlede alene om at ændre lovteksten, så den blev i overensstemmelse med kravene i EU’s direktiver), blev det ikke rigtig fulgt op af organisationerne efter 2004. I stedet har de fire organisatione brugt krudtet på at kommentere Habitatdirektivet, Grøn Vækst, vandløbsbræmmer, vandplaner og andre EU- og regeringsanliggender.

Det er der ikke kommet noget videre ud af. Habitatdirektivet omfatter kun omkring 1/3 af vores natur, og initiativerne Grøn Vækst, bræmmer og vandplaner er så maskinpolitiske og fagligt problematiske, at de nu har udløst et hav af konflikter. Det er på ingen måde bæredygtigt, og det gavner ikke natur, landskab og biodiversitet.

I Natur & Samfund vil vi derfor i stedet bruge energien på Naturplan Danmark og på at udarbejde forslag til en ny enkel og konstruktiv naturbeskyttelseslov. En slags “Naturens Grundlov”, som bliver til gavn for både natur, erhverv og dansk økonomi.

Rigtig god Grundlovsdag!

Om Michael Stoltze

Biolog og naturformidler for blandt andre Naturstyrelsen på Bornholm siden 10. november 2014. Biolog og ph.d. fra Københavns Universitet. Forfatter, fotograf og foredragsholder. Interesser: Forholdet mellem natur og mennesker, natur, kultur, politik, samfundsudvikling, filosofi.
Dette indlæg blev udgivet i Dansk natur, Naturens Grundlov og tagget , , , , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

3 svar til Naturens Grundlov – naturbeskyttelsesloven skal ændres

 1. Rasmus Fuglsang siger:

  Glædelig Fars Dag, Michael!
  Er med på ideen om en bedre naturbeskyttelse i Danmark. Hvordan ser du/Natur og Samfund skovnaturen i en ny naturlov kontekst? Og såfremt der skal gives fuld kompensation til os, der er så heldige at have beskyttelseskrævende natur på vores ejendom, skal vi så også give fuld offentlig adgang? Det er jo trods alt en skattefinancieret kompensation, ikke?
  Venligst
  Rasmus

  • Kære Rasmus

   Tak – og i lige måde.

   I Natur og Samfund ser vi skov (fredskov) som arealer, der som helhed bør indlemmes under naturbeskyttelseslovens bestemmelser. På den måde bliver drift af skov sidestillet med drift af f.eks naturtyperne eng og overdrev – altså en ekstensiv drift. Vi har endnu ikke udviklet en detaljeret politik omkring adgangsforhold i private skove. Vi ser gerne, at staten begynder at købe mere op og på den måde sikrer flere naturområder med fri fladefærdsel. På private arealer kunne man forestille sig en ordning, hvor interesserede lodsejere kunne opnå et højere tilskud ved at åbne arealer for fri færdsel (dvs. færdsel ud over de regler, der allerede gælder for færdsel på private arealer).

   Mange hilsener

   Michael

 2. Til orientering er det vigtig at kende baggrunden:

  Vi skal med 99,9 % sikkerhed have en ny naturbeskyttelseslov som led i realiseringen af Naturplan Danmark i 2013.

  Naturplan Danmark går kort fortalt ud på at zonere hele Danmark i tre arealkategorier efter benyttelsesgrad

  1. Urørte arealer (vild antur)

  2. Ekstensivt benyttede arealer

  3. Intensivt benyttede arealer.

  De to første arealkategorier må ikke gødes, sprøjtes, drænes eller bebygges, og det er hensigten, at de skal administreres under en ny naturbeskyttelseslov, som også skal omfatte skov.

  Det oprindelige forslag (fremsat af SF 22. januar 2009) til Naturplan Danmark kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123070

  Planen er nu adopteret af ALLE partier i den siddende regering, der behandler planen i 2013. Det er skrevet ind i regeringsgrundlaget.

  Inspireret af Naturplan Danmarks støtter Det Konservative Folkeparti en lignende plan (se: http://www.konservative.dk/Politik/Nyheder/Nyhedsarkiv/2011/05/Naturplan.

  For alle, der er optaget at natur, landskab og biodiversitet er det vigtigt at kende og forholde sig til grundtankerne i og køreplanen for Naturplan Danmark.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s