Vandmiljøet stjæler billedet

Overdreven fokus på vandmiljøet stjæler billedet og påvirker arbejdet i Natur-  og Landbrugskommissionen i negativ retning. Kommisssionen bør rette fokus mere mod biodiversitet og beskyttelse og genopretning af tørre arealer, mener Natur & Samfund. (Foto Michael Stoltze).

Natur- og Landbrugskommissionen har ifølge sit kommissorium  fået til opgave at komme med:

“…forslag til virkemidler og initiativer, som afspejler en sammenhængende og tværgående tilgang, der kan understøtte realiseringen af en balanceret natur- og landbrugspolitik på kort og lang sigt. Politikken skal understøtte et økonomisk, natur- og miljømæssigt bæredygtigt og fremtidsorienteret erhverv, der giver mulighed for vækst, beskæftigelse og eksport i hele fødevaresektoren. Et bæredygtigt landbrug vil samtidig kunne bidrage til en varieret og mangfoldig natur. Kommissionens anbefalinger skal derfor efterfølgende kunne indgå i realiseringen af Naturplan Danmark.”

Mens tid er, må det være på sin plads at gøre opmærksom på, at vandmiljøet fylder ualmindeligt meget i den offentlige debat og i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde. Det svirrer med tal og ideer om vores vandmiljø, og det har længe været sådan, at man skulle tro, at alle problemer omkring natur og miljø handler om at få begrænset udledningen af overskudsnæring fra landbruget.

Forskerne har, som de skal, igen og igen skrevet og oplyst om de store usikkerheder, der er på de forskellige løsningsmodeller for vores vandmiljø; men på samme tid har interessenter udbredt sig vidt og bredt om de forskellige løsningers fortræffeligheder. For 20 år siden var våde enge det store Columbusæg, hyldet af miljøministeriet og staten. Så kom DN, den tidligere og den nuværende regering med 10-meter randzonerne som løsningen, og nu kommer landbruget med minivådområder og stenrev som de tekniske fiks, der kan løse alle problemer.

Midt i dette cirkus af postulater og spekulationer, der stritter alle mulige retninger, og midt i forskernes ærlige, men ofte mistolkede usikkerhedsbetragtninger, står ét dog lysende klart: Med den samlede indsats gennem de sidste 20 år er det lykkedes at halvere tabet af næringsstoffer til vandmiljøet ved ændringer i dyrkningspraksis og bedre spildevandsrensning. Samtidig er landbrugsproduktionen steget. Det er flot, og indsatsen fortsætter.

Derimod er indsatsen for vores biodiversitet knap så flot. Her hersker en udbredt tyrkertro på synergiens velsignelser om, at man kan løse natur-,  miljø- og klimaproblemerne i ét hug i vore ådale.

Det kan man ikke. Den mest sjældne og truede biodiversitet, som hænger fast med det yderste af neglene i Danmark, findes på tørre, højtliggende arealer og omkring øvre vandløb og kilder højt i landskaberne. Og her er den ladt i stikken. Hør mere i f.eks.  udsendelsen “Vi skal brænde for biodiversiteten”.

Den massive fokus på vandmiljø og lavbundsarealer fra politikere og interessenter stjæler billedet og fjerner opmærksomheden fra biodiversitet og natur i almindelighed.

Natur & Samfund appellerer derfor til Natur- og Landbrugskommissionen om at fokusere stærkere på beskyttelse og genopretning af den tørre og højtliggende natur. Det er afgørende for biodiversiteten og afgørende for, at kommissionen når frem til anbefalinger, der dur som oplæg til Naturplan Danmark. Vandmiljøet må ikke stjæle hele billedet.

Reklamer

Om Michael Stoltze

Biolog og naturformidler i Naturstyrelsen på Bornholm siden 10. november 2014. Biolog og ph.d. fra Københavns Universitet. Forfatter, fotograf og foredragsholder. Interesser: Forholdet mellem natur og mennesker, natur, kultur, politik, samfundsudvikling, filosofi.
Dette indlæg blev udgivet i Biodiversitet og tagget , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s