Bornholms Kulturuge 2018

Bornholms Kulturuge afholdes 14. til 23. september 2018. I forbindelse med kulturugen gennemføres en række guidede ture ud i den bornholmske natur, hvor du kan opleve noget af den mest storslåede  natur og høre nogle af Bornholms bedste fortællere og naturkendere berette om det tætte og spændende samspil mellem natur og kultur.

Mandag den 17. september kl. 15-16.30: Natur og kultur i Hundsemyre.

Vandring rundt om og gennem mosen og fuglereservatet Hundsemyre. Den tidligere højmose har en dramatisk historie. Der er blevet gravet tørv, og dele af mosen har været brugt til losseplads og skrot. Men nu er den i frodig mosaik af søer og sumpe og et af Bornholms fuglerigeste områder. Hør om naturen, kulturen og ikke mindst de enorme mængder af skarver, gæs og andre vandfugle. Turen ledes af Mogens Timand Kofod, der er en af Bornholms dygtigste og mest vidende amatørornitologer. Praktiske oplysninger her

Onsdag den 19. september kl. 16.00-17.30: Stubbeløkken – natur, kultur og Danmark største hul i jorden

Vandring rundt om og ned i Stubbeløkken Stenbrud, der er Bornholms største stenbrud og Danmarks dybeste råstofgrav. Hullet er 125 meter dybt og bunden når 60 meter under havets overfalde. I 2017 blev et nyt indvindingsområde mod syd afdækket og taget i brug. Kanten af det nye brud er markeret med flere hundrede vældige, imponerende vandreblokke fra området. Hør om brydninger og stedets geologi, natur og kultur. Tidligere gymnasielærer Jørgen Butzbach, der er øens bedste kender og formidler af Bornholms geologi, er guide. Praktiske oplysninger her

Torsdag den 20. september kl. 15.00-17.00: Almindingens hjerte

Vandring i Almindingens hjerte. Indenfor en radius af godt 500 meter fra Christianshøjkroen ligger Gamleborg, Lilleborg, Åremyr, helligkilden Koldekilde og Rømersminde, hvor Hans Rømer i sin tid anlagde den planteskole, som opfostrede Almindingens første træer. Hør om naturen, Almindingens tilblivelse, de to middelalderborge, Åremyrs dramatiske historie og om Koldekilde og de store kildefester. Turen ledes af biolog, ph.d. og forfatter Michael Stoltze. Praktiske oplysninger her

Fredag den 21. september kl. 15.00-16.30: Botanik og medicinplanter på Hammershus

Vandring på Hammeshusklippen mellem ruinerne og uden om Hammershus. Undervejs ser man et udvalg af de mest spændende af de godt 600 plantearter, der er fundet på klippen og ser og hører om anvendelsen af de mange indførte medicinplanter, der stadig forekommer flere hundrede år efter, at de blev indført i borgens urtehaver. Turen ledes af naturvejleder og amatørbotaniker Tino Hjorth Bjerregaard, der er en af Bornholms mest engagerede amatørbotanikere. Praktiske oplysninger her