Michaels Mandagsekspeditioner 2020

TURENE TIL OG MED 1. JUNI ER AFLYST PÅ GRUND AF CORONAEPIDEMIEN. GENOPTAGES 8.   JUNI MED TUR TIL HAMMERSHUS. TILMELDING PR. MAIL ER PÅKRÆVET, DE VI FORVENTER EN NY MAKSIMUMSGRÆNSE FOR ANTALLER AF DELTAGERE. TILMELDING TIL TUREN 8. JUNI OG RESTEN AF SÆSONEN PÅ MAIL NATUROGIDE@GMAIL.COM

INDTIL 8. JUNI GÅR MICHAEL EN DEL AF TURENE MED EN FILMFOTOGRAF FRA Ø-TV BORNHOLM. TURENE BLIVER TIL UDSENDELSER, DER KAN SES HER  

GUIDEDE TURE I NATUREN MED BIOLOG OG FORFATTER MICHAEL STOLTZE Fra marts til oktober gennemfører jeg en række ture ud i den bornholmske natur. Det er ture for helt almindelige glade børn og voksne i alle aldre. Det er ture for alle, der har lyst til at opleve den bedste, vildeste og flotteste natur og lære nogle af naturens hemmeligheder nærmere at kende med alle sanser. Fokus er på planter, dyr og naturfænomener samt den kulturhistorie, der knytter sig til stedernes natur. Turene finder sted mandage kl. 15.00-17.00. Det koster 50 kr. pr. person. Børn under 15 år 25 kr. og børn under 7 år er gratis. Der betales kontant eller på MobilePay på dagen. For at sikre en god oplevelse er det maksimale antal deltagere på turene 50 personer inklusiv børn. Vil du være sikker på plads, kan du forhåndstilmelde dig på naturogide@gmail.com eller på telefon 61 22 03 91. Turene er almindelig rolig vandring i ret let terræn. Tøj efter vejret og vandrestøvler anbefales. Ruterne er ikke til klapvogne og barnevogne. Rolige hunde kan medtages i snor, med mindre andet er angivet. Mødesteder er angivet på kort i link under hver enkelt tur. Evt. aflysning oplyses her på siden og ved besked pr mail eller sms til tilmeldte

MANDAGSEKSPEDITIONER  I 2020

9. marts 2020 kl. 15.00-17.00: Koldekilde, Cristianshøj og den blå bornholmer. Mødested: P-pladsen ved Christianshøj Trinbræt Vi går til Koldekilde og hører om kilden og dens historie, om dyrelivet i kilden og i Svenskebækken, der løber lige forbi. Der er garanti for bøgeløbere – den sjældne, blå bille, som har fået tilnavnet “den blå bornholmer”. Fra Koldekilde går vi langs Svenskebækken (mulighed for at se vandstær) ned forbi Rømersminde og tilbage via Gamleborg og Christianshøj og ser på natur, kultur og forårstegn undervejs. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Bøgeløber fra Koldekilde i Almindingen på Bornholm. (Foto: Michael Stoltze).

16. marts 2020 kl. 15.00-17.00:

AFLYST AFLYST AFLYST

Okanskoven. Mødested: P-pladsen ved Arboretet Orkanskoven er et minde efter orkanen, som 17. oktober 1967 raserede Almindingen. Stedet blev udlagt som levende monument over katastrofen. Oplev sporene efter orkanen og se, hvordan træerne har udviklet sig siden helt uden indgreb. Vi går en rundtur i skoven og ser på planter, dyr og de mærkelige processer, der sker, når man overlader en skov 100 % i til naturens frie kræfter. Der venter en oplevelse ud over det sædvanlige. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Orkanskoven ligger hen som mindesmærke over katastrofen i 1967. Nu er den på vej til at blive “urskov”

 

23. marts 2Ø020 kl. 15.00-17.00:

AFLYST AFLYST AFLYST

Jons Kapel og dramaet i Blåskinsdalen Mødested: P-pladsen ved Jons Kapel (Enesgård) Rundtur til Jons Kapel langs kysten og op gennem Blåskinsdalen (Blåsindedalen) og tilbage. Undervejs ser vi på blandt andet på kildevæld, sneslørvinger, blå anemoner og andre tidlige forårstegn. Vi møder groteske mængder af livskraftige vedbend, som har erobret Blåskinsdalen efter, at elmesyge og askesyge har dræbt hovedparten af dalens træer. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Vedbend på vej op ad død elmestamme. (Foto: Michael Stoltze).

30. marts 2020 kl. 15.00-17.00:

AFLYST AFLYST AFLYST

Forårstur i Døndalen Mødested: P-pladsen i Døndalen Rundtur fra P-pladsen gennem arboretet langs dalens sydskråning til vandfaldet, og derfra langs dalens nordskråning langs klipperne til kysten og tilbage. Undervejs ser vi blandt andet på forårsblomster, træer, buske og insekter i dødt ved og i vandløbet. Der er mulighed for at se den flotte blå bøgeløber og årets første bjergvårfluer, der flyver ved vandfaldet.  Tilmelding: naturogide@gmail.com

Bjergvårflue. En af de smukke og sjældne insekter, vi nok får at se på turen til Døndalen. Dens larve lever i silkestrømper. (Tegning: Michael Stoltze).

6. april 2020 kl. 15.00-17.00:

AFLYST AFLYST AFLYST

Stenbrudshistorie, mos og lav og meget mere på Hammerknuden Mødested: P-pladsen (nordlige ende) ved Sandvig Bugt Vi går ad den nye, dramatiske og flotte “Stenhuggersti” og ser på spor af Hammerknudens dramatiske historie med omfattende stenbrydning, overgræsning og sandflugt. Undervejs ser vi på forårsblomster, dagbirkeugler og ikke mindst mos og lav. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Følfod er fremme først i april. (Foto: Michael Stoltze).

13. april 2020 kl. 15.00-17.00:

AFLYST AFLYST AFLYST

Forår og spiselige planter Mødested: P-pladsen ved Skovly Skoven omkring Skovly er fuld af forårsplanter, og en del af dem er spiselige. Flere er særlig gode i det tidlige forår. Turen går rundt om Safirsøen ud til kysten og tilbage. Undervejs er der fortællinger om naturen, lergravningen og geologien i området. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Humleskud – en af de mange spiselige forårsplanter. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

20. april 2020 kl. 15.00-17.00:

AFLYST AFLYST AFLYST

Troldeskoven, apeninna-anemoner og kystnatur. Mødested: P-pladsen ved Troldeskoven Troldeskoven er kendt for sit utrolige forårsblomsterflor med alle fire bornholmske anemonearter – og hybriden mellem hvid og gul (svovlgul smemone). Desuden vandretur langs kysten, hvor vi ser på botanik, lav, fugle og naturfænomener. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Apeninna-anemone blandt hvide anemoner i Troldeskoven. (Foto: Michael Stoltze).

27. april 2020 kl. 15.00-17.00: Løvspring og forår i Svartingedalen. Mødested: P-pladsen ved Svartingedalen, Kirkedalsvej 25 Svartingedalen er en lang og smuk sprækkedal, som engang var et yndet udflugtsmål på Bornholm. Nu har en ny fredning og en restaureret sti gjort dalen populær igen. Vi se på forårsflor, fugle, insekter og geologi. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Hulrodet lærkespore i sine to farvevarianter i Svartingedalen. (Foto: Michael Stoltze).

 

11. maj 2020 kl. 15.00-17.00: Helleristninger og Adam og Eva Mødested: P-pladsen ved Hammersholm Vi går ad Cirkelstien til højdedraget omkring Anebjerg Høj, hvor vi ser på Helleristninger, forårsfloraen og de tidlige dagsommerfugle og andre solelskende insekter. Derfra går turene til Langebjerg (de underjordiskes bolig), hvor vi møder hyldegøgeurter. Den sjældne orkidé findes i to hovedformer, gul og purpur, og kaldes også Adam og Eva. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Hyldegøgeurt fra Langebjerg. (Foto: Michael Stoltze).

18. maj 2020 kl. 15.00-17.00: Falke og guldsmede og botanik omkring Bastemose Mødested: P-pladsen ved Bastemose Bastemose er en lavvandet, ren og planterig sø, der er omgivet af enge, sumpe, krat og skov. Det er et fremragende sted at se på fugle, vandplanter, sommerfugle, guldsmede og meget andet. Blandt fuglene er søen berømt for rørhøge, traner og sine lærkefalke og aftenfalke, der fanger guldsmede i luften. Vi går rundt om søen og ser på det hele. Tag gerne kikkert med. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Der er gode muligheder for at se lækefalke og måske også aftenfalk (her en han) over Bastemosen. (Foto: Michael Stoltze).

25. maj 2020 kl. 15.00-17.00: Urskovstur til Møllevigen Mødested: Frihedsstøtten foran broen til Hammershus Møllevigen syd for Hammershus er et af Danmarks vildeste steder. Skoven og kysten er helt overladt til naturens kræfter. Det har udviklet sig til et utroligt møde mellem klipperne, “urskoven” og Østersøen med mange sjældne planter, dyr og naturfænomener. Vi går ikke langt, men en del af turen er på rullesten. Vi møder den sjældne klipperøn, naturlige bonsai-træer, en klatrende ask med rødder som kvælerslanger på en lodret klippevæg, arktisk kamille, sommerfugle, røde soldatertæger og meget mere. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Klatrende ask i Møllevigen.  (Foto: Michael Stoltze).

1. juni 2020 kl. 15.00-17.00: Orkideer og insektædende planter på Hammeren Mødested: P-pladsen (nordlige ende) ved Sandvig Bugt Hammerknuden er blomsternes rige og langt mere varieret end de fleste ved. Vi går en rolig rundtur ind over knuden til ruinen Salomons Kapel, langs kysten og ind til knudens centrale, skovbevoksede dele og videre forbi Hammersøen og tilbage. Undervejs ser vi på vilde orkideer, insektædende planter, sommerfugle og meget mere. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Den insektædende plante vibefedt, der vokser på Hammeren. (Foto: Michael Stoltze).

8. juni 2020 kl. 15.00-17.00: Hammerhus og munkenes levende fortidsminder

Mødested: Frihedsstøtten foran broen til Hammershus Hammershusklippen har en plantevækst, som er usædvanlig rig på både vilde arter og indførte medicinplanter, som  stammer helt tilbage fra Middelalderen. Vi går rundt på klippeknuden og ser på bulmeurt, kalmus og mange andre planter. Undervejs fortæller jeg om, hvordan de har været anvendt gennem tiderne og om de myter, der er knyttet til arterne. Vi vil også se mange varmekrævende insekter. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Den berømte, berygtede og yders giftige bulmeurt findes på Hammershusklippen. (Foto: Michael Stoltze).

15. juni 2020 kl. 15.00-17.00: Ildfugle og orkidéer omkring Bastemose Mødested: P-pladsen ved Bastemose Fugletårn Bastemose er en lavvandet, ren og planterig sø, der er omgivet af enge, sumpe, krat og skov. Det er et fremragende sted for sommerfugle, orkidéer og andre sjældne planter. Vi går rundt om søen og ser violetrandede ildfugle, blåfugle, skovgøgeliljer, guldsmede, lærkefalke og meget andet. Tag gerne kikkert med! Tilmelding: naturogide@gmail.com

Violetrandet ildfugl – han – i Bastemose. (Foto: Michael Stoltze).

22. juni 2020 kl. 15.00-17.00: Pragtvandnymfer og andet godt i Ekkodalen og Læsåens kilder Mødested: P-pladsen ved Ekkodalen Læsåens kilder, der samler sig og strømmer gennem Ekkodalen, er meget rene. Der er knyttet et eventyrligt liv til det rene vandløb, som strømmer året rundt, så bækørrederne overlever i selv de tørreste somre. Vi ser på døgnfluer, vandmyreløver og det overdådige planteliv, og vi ser pragtvandnymferne danse og kæmpe om territorier. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Den eventyrlige blåvingede pragtvandnymfe er klenodiet i Læsåens rene kildebække. Den er talrig ved Læsåen i Ekkodalen. (Foto: Michael Stoltze).

29. juni 2020 kl. 15.00-17.00: Salene Bugt, Bobbeå, Storefos og sjældne planter Mødested: P-pladsen ved Bobbeå Salene Bugt er ikke så kendt, men et af de meste storslåede steder i den Bornholmske natur. Vi vandrer ad redningsstien langs kysten og ser undervejs på naturfænomener, solbiller, køllesværmere og andre dyr samt planter – blandt andet bregner og den sjældne vedvarende måneskulpe. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Den vedvarende måneskulpe ved Storefos. (Foto: Michael Stoltze).

6. juli 2020 kl. 15.00-17.00: Kejserkåbetur i Bisonskoven Mødested: P-pladsen i Bisonskoven Bisonskoven er mest kendt for de europæiske bisoner, der græsser her og lever næsten som i vild tilstand. Det er meninger, at de store bisoners vintergræsning skal være med til at sikre blomsterrige lysninger i skoven om sommeren. Og det gør de! Omkring Svinemose myldrer det med kejserkåber og andre store perlemorsommerfugle. Hvis vejret er til det ser vi kejserkåbernes eventyrlig parringsdanse – ellers alt muligt andet. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Foranderlig blåfugl, der flyver i lysningerene omkring Svinemose. (Foto: Michael Stoltze).

20. juli 2020 kl. 15.00-17.00: Helleristninger og sommerfugle langs Cirkelstien Mødested: P-pladsen ved Hammersholm Vi går ad Cirkelstien gennem Nørreskoven og over Russersletten og op til højdedraget omkring Anebjerg Høj, hvor vi ser på helleristninger. Undervejs ser vi på hvide admiraler, kejserkåber og blåhaler og andre dagsommerfugle, som er på højdepunktet af deres flyvetid. Tilmelding: naturogide@gmail.com

En af de nye helleristninger vef Hammersholm. Fundet i 2018. (Foto: Michael Stoltze).

27. juli 2019 kl. 15.00-17.00: Lyng og liv i Ravnedal Mødested: P-pladsen ved Ravnedal Ravnedal er en sprækkedal og en del af den åbne “højlyng”, der engang dækkede store del af det klippefyldte Nordbornholm. Det bliver holdt åbent med en blanding græsning og rydning, og er meget rigt på blomster og varmekrævende insekter. Vi ser på smukke blåfugle, lyngugler og finder den varmekrævende danske fugleedderkop, der lever i silkestømper under jorden og kan blive over 10 år gammel. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Lyngugle i Ravnedal. (Foto: Michael Stoltze).

3. august 2019 kl. 15.00-17.00: Myreløver og mærkelige planter på Dueodde Mødested: Store P-plads ved Dueodde nye fyr Dueodde er kendt for sine klitter med Danmarks fineste, hvide sand, der knirker, når man går i det. Men området er også berømt for sine mange soldug, ulvefod og andre specielle planter i de fugtige lavninger mellem klitterne og for sine mange sjældne insekter. Blandt andet hele tre arter af myreløver og den frygtede fyrreprocessionsspinder, der har giftige larver, man kan se, men ikke røre. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Soldug er talrig på Dueodde. (Foto: Michael Stoltze).

10. august 2020 kl. 15.00-17.00: Hullehavn og Frenne Odde ved Svaneke – sild, soldatertæger og bautastene. Mødested: Svaneke Fyr. Vi går fra idylliske Hullehsvn ad kyststien til Frenne Odde og ser undervejs på plante- og dyreliv, herunder soldatertæger på svalerod, på lav og svampe, på bautastene og på levn efter sildeboder fra Middelalderen. Det myldrer også med mange arter af sommerfugle og andre insekter, som vi ser nærmere på. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Tre af de mange berømte bautasten ved Frenne Odde. (Foto: Michael Stoltze).

17. august 2020 kl. 15.00-17.00: Lyng og lysmos og sjældne bregner ved Vang Mødested: P-pladsen ved Vang Havn Kysten nord og syd for Vang er præget af stejle skråninger, klipper og nedfaldne klippestykker – såkaldt “ur”. Området har tidligere været præget af stenbrydning. Nu er stenbrydningen ophørt, og vild natur og friluftsliv er i højsædet. Hør om stedets historie og kultur og det eventyrlige plante- og dyreliv. Vi ser blandt andet lysmos og sjældne bregner. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Rundfinnet og sort radeløv – to at de sjældne bregner ved Vang. (Foto: Michael Stoltze).

24. august 2020 kl. 15.00-17.00: Sensommerliv og fossiler ved Arnager Bugt Mødested: P-pladsen ved Arnager Havn Arnager Bugt har høje, sydvendte skrænter med kalk og ler. Kysten myldrer med varmekrævende planter og dyr, f.eks. den nyopdagede bjørneedderkop og den mere almindelige sandhveps, som vi kan se i aktivitet. Vi ser på farvevaid, timian og anden smuk botanik. Og vi ser og hører om kalkklinten og dens fossiler og om resterne af Danmarks eneste fosfatmine. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Almindelig sandhveps på blåmunke. (Foto: Michael Stoltze).

31. august 2020 kl. 15.00-17.00: Åremyr og Lilleborg Mødested: P-pladsen ved Christianshøjkroen Åremyr har en dramatisk historie og er gået fra at være sur højmose til artsrig skovsø. Hør om stedets historie og oplev det rige plante- og dyrelivet på land og i vandet på tæt hold. Derefter går vi over til Lilleborg, hvor vi skal høre om borgens historien og se nærmere på dyrelivet og møde pilblad og andre specielle planter omkring borgen. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Pilblad i søen ved Lilleborg. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

7. september 2020 kl. 15.00-17.00: I dinosaurernes fodspor – Safirsøen, Pyritsøen og Smaragdsøen Mødested: P-pladsen ved Skovly De tidligere lergrave er i dag rene, skovomkransede søer. Hør om søernes historie, geologi og biologi, og vær med til at se på planter, dyr og lag med forsteninger tilbage fra Juratiden. Der er fundet rester og fodspor af dinosaurer. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Markfibenet er talrigt ved kysten nord for Skovly. (Foto: Michael Stoltze).

 

14. september 2020 kl. 15.00-17.00: Svampe, heksemel og guldsmedeliv i Bastemose Mødested: P-pladsen ved Bastemose fugletårn Det er højsæson for svampe – både spiselige, uspiselige og giftige. Lær svampene at kende og hør om deres liv i skoven. Mød også den mærkelige ulvefod og se afbrænding af heksemel. Desuden ser vi på fugle og sensommerens mange guldsmede, herunder den sjældne grønne mosaikguldsmed, der lægger æg i krebsekloplanternes bladrosetter. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Femradet ulvefod ved Bastemose. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

21. september 2020 kl. 15.00-17.00: Enebærskoven i Almindingen Mødested: P-pladsen ved Bastemose Fugletårn Enebærskoven er et stykke af Almindingen med lyng og græs og store
enebær. Det ser ud som store dele af Almindingen så ud for 200 år siden. Mød Bornholms største og tykkeste birk og hør om området, om Almindingens historie og natur, plante- og dyreliv. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Enebærskoven. (Foto: Finn Hansen).

28. september 2020 kl. 15.00-17.00: Rø Plantage Mødested: P-pladsen ved Søndre Borgedal Det er stadig højsæson for svampe – både spiselige, uspiselige og giftige. Lær svampene at kende og hør om deres liv i skoven. Vi ser også på mos og lav, møder den mærkelige ulvefod og ser afbrænding af heksemel. Tag gerne svampekurven med! Tilmelding: naturogide@gmail.com

Karl Johan. (Foto: Michael Stoltze).

5. oktober 2020 kl. 15.00-17.00: Kongemindet, huledyr, svampe, mos, lav og kambregner Mødested: P-pladsen ved Kongemindet Vi starter med at se efter huledyr i dvale på stenkvadrerne i mørket under trappen i Kongemindet, blandt andet grotteedderkopper og deres store ægspind. Derefter ser vi på svampe, mos, lav og de sjældne og imponerende store kambregner, der vokser flere steder på skråningerne ned mod Ekkodalen. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Grotteedderkop og ægspind i Kongemindet. (Foto: Michael Stoltze).

12. oktober 2020 kl. 15.00-17.00: Vang – lysmos, Pissebæk og bregner Mødested: P-pladsen ved Vang Havn For nylig blev den yderst sjældne lysmos opdaget i en i klippehule nær Vang. Tag med og se og hør om det mærkelige og sjældne fænomen. Derfra går turen videre langs kysten til Pissebæk, hvor vi blandt andet ser på fugle, træer, buske og sjældne bregner. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Lysmos, mos og vokshat ved Vang. (Foto: Michael Stoltze).

19. oktober 2020 kl. 15.00-17.00: Okanskoven 53 år efter stormen Mødested: P-pladsen ved Arboretet Orkanskoven er et minde efter orkanen, som 17. oktober 1967 raserede Almindingen. I 2018 er det 51 år siden, Orkanskoven blev udlagt som levende monument over katastrofen. Oplev sporene efter orkanen og hvordan træerne har udviklet sig siden helt uden indgreb. Vi går en rundtur i skoven og ser på planter, dyr og de mærkelige processer, der sker, når man overlader en skov 100 % i til naturens frie kræfter. Der venter en oplevelse ud over det sædvanlige. Tilmelding: naturogide@gmail.com

De mærkelige kanotræer i Orkanskoven. (Foto: Michael Stoltze).

26. oktober 2030 kl. 15.00-17.00: Løvfaldstur i Almindingen med kaffe og kage. Årets sidste mandagsekspedition. Mødested: P-pladsen foran Lilleborg Vi går over Lilleborg, videre ad broen over Borgesø og gennem skoven Ekkodalen, Gamleborg, Rømersminde og tilbage til Lilleborg. Undervejs ser vi på dyreliv, løvfaldsfænomener og svampe. Tilmelding: naturogide@gmail.com

Ahornen angribes af svampen rynkeplet før løvfald. (Foto: Michael Stoltze).