Michaels Mandagsekspeditioner

GUIDEDE TURE I NATUREN MED BIOLOG OG FORFATTER MICHAEL STOLTZE

Fra maj til oktober gennemfører jeg en række ture ud i den bornholmske natur. Det er ture for helt almindelige glade børn og voksne i alle aldre. Det er ture for alle, der har lyst til at opleve den bedste, vildeste og flotteste natur og lære nogle af naturens hemmeligheder nærmere at kende med alle sanser. Fokus er på planter, dyr og naturfænomener samt den kulturhistorie, der knytter sig til stedernes natur.

Turene finder sted mandage kl. 15.00-17.00. Det koster 50 kr. pr. person. Børn under 15 år 25 kr. og børn under 7 år er gratis. Der betales kontant på dagen. For at sikre en god oplevelse er det maksimale antal deltagere på turene 50 personer inklusiv børn. Vil du være sikker på plads, kan du forhåndstilmelde dig på naturogide@gmail.com eller på telefon 61 22 03 91. Turene er almindelig rolig vandring i ret let terræn. Tøj efter vejret og vandrestøvler anbefales.

Ruterne er ikke til klapvogne og barnevogne. Rolige hunde kan medtages i snor, med mindre andet er angivet.

KOMMENDE TURE:

23. oktober 2017 kl. 15.00-17.00: Løvfaldstur i Almindingen med kaffe og kage. Årets sidste mandagsekspedition.

Mødested: P-pladsen foran Lilleborg

Vi går over Lilleborg, videre ad broen over Borgesø og gennem skoven til Orkanskoven og derfra til Ekkodalen, Gamleborg, Rømersminde og tilbage til Lilleborg. Undervejs ser vi på løvfaldsfænomener og svampe.

Dreng i blade. (Foto: Michael Stoltze).

Benved. (Foto: Michael Stoltze).

Ahorn med svampen rynkeplet. (Foto: Michael Stoltze).

Gyldne bøge. (Foto: Michael Stoltze).

Rød fluesvamp. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

 

 

 

GENNEMFØRTE TURE 2017

16. oktober 2017 kl. 15.00-17.00: Rytterknægten – dyr i Kongemindets skjul, kambregner og heksemel.

Mødested: P-pladsen ved Kongemindet

Vi starter med at se efter insekter i dvale på stenkvadrerne i mørket under trappen i Kongemindet, hvor vi også ser på grotteedderkopper og deres store ægspind. Derefter ser vi de svampe, ulvefod (afbrænder helsemel!) og bregner – blandt andet de imponerende store kambregner, der vokser flere steder på skråningerne ned mod Ekkodalen.

Grotteedderkop og ægspind i Kongemindet. (Foto: Michael Stoltze).

 

9. oktober 2017 kl. 15.00-17.00: Vang – lysmos, Pissebæk og bregner
(i stedet for den aflyste tur 2. oktober)

Mødested: P-pladsen ved Vang Havn
For nylig blev den yderst sjældne lysmos opdaget i en i klippehule nær Vang. Tag med og se og hør om det mærkelige og sjældne fænomen. Derfra går turen videre langs kysten til Pissebæk, hvor vi blandt andet ser på fugle og sjældne bregner.

 

Lysmos ved Vang. Det er de krystalklare, kugleformede forstadier, der reflekterer lyset kraftigt. Bladene er mørkegrønne og har ikke denne egenskab.

 

25. september 2017 kl. 15.00-17.00
Michaels Mandagsekspeditioner – Rø Plantage
Mødested: P-pladsen ved Søndre Borgedal
Det er højsæson for svampe, og det har været vådt de sidste uger. Derfor er der masser af svampearter fremme – både spiselige, uspiselige og giftige. Tag med og lær svampene at kende og hør om deres liv i skoven. Mød også den mærkelige ulvefod og se afbrænding af heksemel.

Ametysthat

Femradet ulvefod

 

 

 

 


18. september 2017 kl. 15.00-17.00

Michaels Mandagsekspeditioner – Safirsøen, Pyritsøen og Smaragdsøen
Mødested: P-pladsen ved Skovly
De tidligere lergrave er i dag rene, skovomkransede søer. Hør om søernes historie, geologi og biologi, og vær med til at se på planter, dyr og lag med forsteninger tilbage fra Juratiden. Der er fundet rester og fodspor af dinosaurer


11. september 2017 kl. 15.00-17.00

Michaels Mandagsekspeditioner – Ringebakker
Mødested: P-pladsen ved Havnen i Vang
Ringebakker har tidligere været præget af aktiv stenbrydning i stor skala. Nu er stenbrydningen ophørt, og vild natur og friluftsliv er i højsædet. Hør om stedets historie og kultur og det eventyrlige plante- og dyreliv.

Udsigt fra Ringebakker. (Foto: Michael Stoltze).

Lys over havet ved Ringebakker. (Foto: Michael Stoltze).

Det spejlvendte spørgsmålstegn ud for Ringebakker. (Foto: Michael Stoltze).

Peter Bonnéns bro over kløften ind til stenbruddet i Ringebakker. (Foto: Michael Stoltze).

Knopsvaner i den kunstige lagune ved Ringebakker. (Foto: Michael Stoltze).

Brombær i Ringebakker. (Foto: Michael Stoltze).

 

18. september 2017 kl. 15.00-17.00
Michaels Mandagsekspeditioner – Safirsøen, Pyritsøen og Smaragdsøen
Mødested: P-pladsen ved Skovly
De tidligere lergrave er i dag rene, skovomkransede søer. Hør om søernes historie, geologi og biologi, og vær med til at se på planter, dyr og lag med forsteninger tilbage fra Juratiden. Der er fundet rester og fodspor af dinosaurer

4. september 2017 kl. 15.00-17.00
Michaels Mandagsekspeditioner – Åremyr
Mødested: P-pladsen ved Christianshøjkroen
Åremyr har en dramatisk historie og er gået fra at være sur højmose til artsrig skovsø. Hør om stedets historie og oplev det rige plante- og dyrelivet på land og i vandet på tæt hold.

Åremyr. (Foto: Michael Stoltze).

 

28. august 2017 kl. 15.00-17.00: Enebærskoven i Almindingen
Mødested: P-pladsen ved Bastemose Fugletårn
Enebærskoven er et stykke af Almindingen med lyng og græs og store
enebær. Det ser ud som store dele af Almindingen så ud for 200 år
siden. Hør om området, om Almindingens historie og natur, plante- og
dyreliv.

Enebærskoven. (Foto: Finn Hansen).

 

 

21. august 2017 kl. 15.00-17.00: Hammershusklippen
Mødested: Ved Frihedsstøtten foran Hammershus.
Hammershusklippen har en plantevækst, som er usædvanlig rig på både vilde arter og indførte medicinplanter, som  stammer helt tilbage fra Middelalderen. Vi går rundt på klippeknuden og ser på bulmeurt, kalmus og mange andre planter. Undervejs fortæller jeg om, hvordan de har været anvendt gennem tiderne og om de myter, der er knyttet til arterne. Vi vil også se mange varmekrævende insekter.

Merian  vokser talrigt på Hammershusklippen. Måske ser vi også nældesommerfuglen, som søger nektar på blandt andet merian. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

14. august 2017 kl. 15.00-17.00: Rø Plantage og Søndre Borgedal
Mødested: P-pladsen ved Sønder Borgedal
Rø Plantage rummer en langt mere spændende natur og kulturhistorie, en navnet signalerer. Oplev den smukke dal og den mystiske borg, og hør om geologien, svampene, planterne og de mange sommerfugle og andre insekter.

Bittersød natskygge – en af de mange smukke planter vi får at se i Søndre Borgedal.

 

31. juli 2017 kl. 15.00-17.00: Slusegårdssletten
Mødested: P-pladsen ved Slusegård
Slusegårdssletten 
er en sandet og varm slette. Det er det helt rigtige sted at se på sandplanter og varmekrævende gravehvepse og andre insekter. Her flyver den sjældne klitperlemorsommerfugl, og her levede den sjældne kommabredpande, som vi skal søge efter. Måske findes den stadig på stedet?  Men helt sikkert vil vi høre og se mange af den flotte græshoppe, vortebideren. Vi lægger også vejen forbi Øle Å, Vandmøllen og Ørredhuset og Mølledammen, hvor der vokser mandshøje brudelys. 

Almindelig blåfugl flyver i årets 2. generation i stort tal på Slusegårdssletten.

Bakkenellike på Slusegårdsletten.

 

Den flotte brudelys vokser i mængder ved Øle Å ved Slusegård.

 

24. juli 2017 kl. 15.00-17.00: Hammershusklippen
Mødested:
 Ved Frihedsstøtten foran Hammershus.
Hammershusklippen 
har en plantevækst, som er usædvanlig rig på både vilde arter og indførte medicinplanter, som  stammer helt tilbage fra Middelalderen. Vi går rundt på klippeknuden og ser på bulmeurt, kalmus og mange andre planter. Undervejs fortæller jeg om, hvordan de har været anvendt gennem tiderne og om de myter, der er knyttet til arterne. Vi vil også se mange varmekrævende insekter.

Den berømte, berygtede og yderst giftige bulmeurt findes på Hammershusklippen.

 

17. juli 2017 kl. 15.00-17.00: Hammerknuden
Mødested: Nordenden af den store P-pladsen ved Sandvig Bugt.
Hammerknuden er blomsternes rige og langt mere varieret, end de fleste ved. Vi går en rolig rundtur ind over knuden til ruinen Salomons Kapel, langs kysten og ind til knudens centrale, skovbevoksede dele og tilbage. Undervejs ser vi på vilde planter og dyr og skal blandt andet høre om de små blåfugle og deres meget mærkelige samspil med myrer. Tag gerne kikkert med.

Forandelig blåfugl er meget almindelig på Hammerknuden. Blåfugle har et tæt samspil med myrer.

 

10. juli 2017 kl. 15.00-17.00: Bastemose
Mødested: Ppladsen ved landevejen ved Bastemosens Fugletårn.
Bastemose
er en lavvandet, ren og planterig sø, der er omgivet af enge, sumpe, krat og skov. Det er et fremragende sted at se på fugle, vandplanter, sommerfugle, guldsmede og meget andet. 10. juli er sommerfuglene for alvor i gang – blandt andet masser af friske kejserkåber, andre store perlemorsommerfugle og mange andre arter – måske endda den elegante hvide admiral. Vi går rundt om søen og ser på det hele mens jeg fortæller om blandt andet sommerfugle og deres liv. Tag gerne kikkert med!

 

Kejserkåbe.

Grøn mosaikguldssmed fra Bastemose.

3. juli 2017 kl. 15.00-17.00: Arnager Bugt
Mødested: P-pladsen ved Arnager Havn
Arnager Bugt har høje, sydvendte skrænter med kalk og ler. Kysten myldrer med varmekrævende planter og dyr, f.eks. den nyopdagede bjørneedderkop og den mere almindelige sandhveps, som vi kan se i aktivitet. Vi ser på farvevaid, timian, smalbladet klokke og anden smuk botanik. Og vi ser og hører om resterne af Danmarks eneste fosfatmine, der lå ved kysten.

 

Almindelig sandhveps på blåmunke.

 

 

26. juni 2017 kl. 15.00-17.00: Salene Bugt
Mødested:
P-pladsen neden for Serpentinervejen
Salene Bugt er ikke så kendt, men et af de meste storslåede steder i den Bornholmske natur. Vi vandrer ad redningsstien langs kysten og ser undervejs på naturfænomener, solbiller, køllesværmere og andre dyr samt planter – blandt andet bregner og den sjældne vedvarende måneskulpe.

Seksplettede køllesværmere i parring. (Foto: Michael Stoltze).

19. juni 2017 kl. 15.00-17.00: Ekkodalen og Læsåens kilder
Mødested:
P-pladsen i Ekkodalen
Læsåens kilder,
 der samler sig og strømmer gennem Ekkodalen, er meget rene. Der er knyttet et eventyrligt liv til det rene vandløb, som strømmer året rundt, så bækørrederne overlever i selv i selv de tørreste somre. Vi ser på døgnfluer, vandmyreløver og det overdådige planteliv, og vi ser pragtvandnymferne danse og kæmpe om territorier.

Den eventyrlige blåvingede pragtvandnymfe er klenodiet i Læsåens rene kildebække. Den er talrig i Ekkodalen.

12. juni 2017 kl. 15.00-17.00: Fra Næs til Sandkås
Mødested: P-pladsen ved stranden ved Næs i Allinge.
Redningsstien fra Næs til Sandkås fører gennem et af de mest blomsterrige naturområder i Danmark. Blandingen af klipper og frodig jord, lys og skygge, kildevæld og knastørre, solbagte steder skaber betingelser for et meget rigt plante- og dyreliv. Der er strandtudser, soldatertæger, mange slags orkideer, markfirben og et rigt fugleliv.  Vi går en rolig tur og ser på det hele.

Strandfladbælg – en af de over 100 smukke plantearter, der blomstrer i juni langs stien mellem næs og Sandkås.

Soldatertægen stråler i flotte farver på svalerod ved Sandkås. I Danmark er den kun fundet på Bornholm.


15. maj 2017 kl. 15.00-17.00: Orkanskoven
Mødested: Den store P-plads ved Arboretet
Orkanskoven er et minde efter orkanen, som 17. oktober 1967 raserede Almindingen. I 2017 er det 50 år siden, Orkanskoven blev udlagt som levende monument over katastrofen. Oplev sporene efter orkanen og hvordan træerne har udviklet sig siden helt uden indgreb. Det er en af Danmarks mærkeligste skove. Vi går en rundtur i skoven og ser på planter, dyr og de mærkelige processer, der sker, når man overlader en skov 100 % i til naturens frie kræfter. Det venter en oplevelse ud over det  sædvanlige.

Sporene efter katastrofen i 1967 er tydelige i Orkanskoven, der er på vej til at blive “urskov”.

De væltede træer fra 1967 lever videre som mærkelig “kanotræer” og “mastetræer”.

________________________________________________________
22. maj 2017 kl. 15.00-17.00: Møllevigen
Mødested:
Ved Frihedsstøtten foran Hammershus.
Møllevigen syd for Hammershus er et af Danmarks vildeste steder. Skoven og kysten er helt overladt til naturens kræfter. Det har udviklet sig til et utroligt møde mellem klipperne, “urskoven” og Østersøen med mange sjældne planter, dyr og naturfænomener. Vi går ikke langt, men en del af turen er på rullesten. Vi møder den sjældne klipperøn, naturlige bonsai-træer, en klatrende ask med rødder som kvælerslanger på en lodret klippevæg, arktisk kamille, sommerfugle, røde soldatertæger og meget mere.

Klatrende ask i Møllevigen

Arktisk kamille og dagpragtstjerner i baggrunden.

________________________________________________________
29. maj 2017 kl. 15.00-17.00: Hammerknuden
Mødested:
 Nordenden af den store P-pladsen ved Sandvig Bugt.
Hammerknuden er blomsternes rige og langt mere varieret end de fleste ved. Vi går en rolig rundtur ind over knuden til ruinen Salomons Kapel, langs kysten og ind til knudens centrale, skovbevoksede dele og videre forbi Hammersøen og tilbage. Undervejs ser vi på vilde orkideer, insektædende planter, sommerfugle og meget mere.

Den insektædende plante vibefedt og et par citrongule kantbælg.

 

5. juni 2017 kl. 15.00-17.00: Bastemose
Mødested:
P-pladsen ved landevejen ved Bastemosens Fugletårn.
Bastemose
er en lavvandet, ren og planterig sø, der er omgivet af enge, sumpe, krat og skov. Det er et fremragende sted at se på fugle, vandplanter, sommerfugle, guldsmede og meget andet. Blandt fuglene er søen berømt for rørhøge, traner og sine bange lærkefalke, der fanger guldsmede i luften. Vi går rundt om søen og ser på det hele. Tag gerne kikkert med!

Guldsmedeglaeder_15

Smaragdlibellen står stille over vandet. En af de guldsmede, vi får at se over Bastemosen.

Guldsmedeglaeder_3

Vi vil se mange vandnymfer – nok også flagermusvandnymfer, der parrer sig og lægger  æg.

 

Der er gode muligheder for at se lærefalke og måske også aftenfalke (som denne han).

Svanerne har unger og roder føde frem til dem i det lave vand i Bastemose.

Reklamer