Pest over svinelandet

Vildsvinehegnet er uskønt, hjælper ikke mod svinepest og forhindrer ikke vildsvinets indvandring. (Foto: Michael Stoltze).

Dansk landbrug har specialiseret sig i svin. Næsten ikke andet end svin. Vi producerer godt 30 millioner af dem om året. De fleste marker bliver brugt til dyrkning af svinemad. Og i Sydamerika bliver der ryddet regnskov for at dyrke sojabønner til vores svin.

Danmark er et svineland. Det giver lidt indtægter. Ikke til svinebønderne, som begrædeligvis konstant er ved at gå konkurs, fordi de ikke er herrer over hverken bedriften eller flæskeprisen. Men til landet. Prisen er sårbarhed på grund af ensidig produktion (noget man ellers forbinder med u-lande), miljøproblemer og i et kedeligt image, som “landet med de mange svin”.

Det engang så stolte landbrugsland Danmark er havnet i denne ulykkelige situation på grund af dårlig rådgivning fra landbrugskonsulenter og banker. Det er synd for vores flittige landmænd. Og nu banker den afrikanske svinepest så på i det sårbare land.

I det lys kan jeg godt forstå frygten for pesten. I dag, den 28. januar 2019, begyndte Danmark at opføre et solidt grænsehegn. Men sårbarheden forsvinder ikke af, at vi bygger et vildsvinehegn ved grænsen. Eksperter har slået fast, at det ikke hjælper, dels fordi sygdommen spredes på mange andre måder end med vildsvin, dels fordi hegnet ikke hindrer vildsvinenes spredning, men kun bremser den. Dansk Folkeparti har da også fremhævet, at hegnet i virkeligheden skal skal standse mennesker.

Selvfølgelig skal man prøve at standse spredningen af svinepest i Europa og helst få sygdommen inddæmmet og udryddet. Men landbruget i Danmark bør gå ny veje og blive mere alsidigt og sjovt og dermed mindre sårbart.

Der skal også være plads til vild natur i vores land. Danmark har forpligtet sig til at udvikle landet bæredygtigt og afsætte mindst 17 % af sit landareal (inklusive ferske vande) til vild og varieret natur med hjemmehørende biodiversitet. Vi skal nå målet inden 2020 (!), men i dag er vi formentlig kun oppe på 4-5 %.

Det er helt galt, at Danmark til blandt andet udlandets undren nu opsætter et hegn langs landegrænsen mod Tyskland. Hegnet bremser den naturlige indvandring af store dyrearter fra syd. Og hegnet bliver opfattet som det, det nok i virkeligheden er: Symbolsk, fremmedfjendsk og nabofjendsk. Danmark og danskerne burer billedligt sig selv inde sammen med 13 millioner svin.

Det er idiotisk. Den pest, vi frygter, har allerede ramt svinelandet i form af en tåkrummende politik. En politik, som ikke lytter til dem, der kan noget og ved noget om, hvordan man former en god og tryg fremtid.

Tyskerne kalder os “Dumme Dänen” og griner af os sammen med resten af verden. Stop opførelsen af det skammelige monument over
svinelandets dårskab. Og find fornuften.

Udgivet i Biodiversitet, Danmark, Dansk natur, Landbrug, Landbrugspolitik, natur, Naturpolitik, Politik | Tagget , , , , , , , | 14 kommentarer

Natur for alle sanser

Foto: Michael Stoltze.

Biolog, ph.d. i sommerfugle og forfatter Michael Stoltze har gjort fortællingen til sit levebrød. Han er naturforkæmper og foredragsholder, fotograferer, skriver bøger, essays, kronikker, sange og musik og leverer historier om natur og kultur til blandt andre Naturstyrelsen og Kristeligt Dagblad. Her skriver han på opfordring fra Naturvejlederforeningen om baggrunden for det hele*

Lige siden den første dag, jeg kan huske noget fra, har mødet med den vilde natur været det, der har vakt min største glæde.

Jeg er født og opvokset på landet i sprækkedalen Kampeløkke Ådal på Nordbornholm. Dalen er fire kilometer lang og strækker sig fra Blåholtsgård nær Allinge til landskabet nordøst for Danmarks højest beliggende kirke, Ruts Kirke.

Mine forældre mødte hinanden på Kunstakademiet i København og besluttede som mange kunstnere dengang at flytte på landet for at gøre karriere. Naturen er det fundamentale grundstof for kunst og kultur, og derfor fandt de huset i dalen. De flyttede dertil i 1954 – året før jeg blev født.

Stedet blev rammen om deres liv de næste 57 år og rammen om de første 20 år af mit liv. Og deres valg af bosted var min bedste dåbsgave.

Det var eventyrlige omgivelser med vejrdrama for fuld musik. Mod vest rejste dalsiden sig stejlt, og der var skov, lyng, enebær, klipper og vældige vandreblokke spredt i landskabet ovenfor huset. Stenene, som istiden havde efterladt i de klipperige højdedrag dér, var så rigelige, gigantiske og særprægede, at de talte til fantasien, og vi gav de største navne som Elefantstenen, Kæmpestenen, Rutsjestenen og Tvillingestenene. Der var små, gamle stenbrud, og et sted med runde, isskurede klipper, hvorfra der var en vidunderlig udsigt mod øst, og den høje og smukke rundkirke Ols Kirke tonede frem på sin bakke i det fjerne mod sydøst. I dalbunden var Kampløkke Å fuld af mærkelige vanddyr. Bag havegærdet var der en livlig, brusende skovbæk, der tørrede ud om sommeren. Og en kilometer mod sydvest i skoven lå en stor, ren og idyllisk skovsø, Hestehaven, hvor vi lærte at ro og fiske. I den brede dalsænkning og på sletten øst for dalen var der marker og enge, og der var kun få kilometer til klippekysterne, Slotslyngen, Hammershus og Hammerknuden.

Om vinteren lå huset eksponeret for den kolde vind, da dalen åbnede sig som en stor tragt mod nordøst. Så vi havde mange, gevaldige snestorme, hvor sneen lagde sig i bjerge mellem asketræerne på dalens østskråninger, og huset druknede i driver. Men om sommeren var den store have i skovbrynet med sten, kilder og klipper et rent paradis, hvor morgensolen bagte, og der var læ for vestenvinden.

Her lærte jeg nærmest alt om naturen. Jeg gik på opdagelse næsten hver dag og havde uendelig glæde ved at finde dyr og planter af enhver slags. Og mine forældre, venner og lærere i skolen hjalp mig ustandseligt med at sætte navn på det, jeg fandt. Det var af stor betydning. Når de fik navn, blev medskabningerne sjælevenner for resten af livet.

Siden førte min nysgerrighed, som jeg delte med mine forældre, til, at jeg fik kontakt til Bornholms legendariske naturhistoriker, lektor Arne Larsen. Larsen var meget gammel, led af sklerose og gik med krykker gennem haven. Men han lyste af begejstring og venlighed. Og da han så en sjælden plante i haven, slap han krykkerne og faldt. Vi blev forskrækkede, men hans kone var rolig og sagde, at sådan gjorde han altid, når han ville se naturen nærmere an i jordhøjde. Det var et kontrolleret fald, og nu sad han glad i græsset og så tilfreds på min mors lille, fine ensian. Lidt efter hjalp hans kone ham op. Larsen skrev meget og godt. Blandt andet en næsten poetisk bog om Læsåen, som på Sydbornholm gennemløber en geologisk tidsserie af lag på over 1500 millioner år. Både fortidens trilobitter og nutidens rimter og bæklampretter myldrede lyslevende ud af bogens sider. Jeg sled den bog i laser og drømte om at finde forsteningen af den perfekte Paradoxides – den store trilobit, der prydede bogens forside.

Siden fik jeg andre lærermestre: Grete Juul-Nielsen i Rønne vidste en masse om botanik, vores læge Carsten Kromann var sommerfuglesamler og åbnede porten til natsværmernes univers, og siden blev cikadespecialisten, brevdueavleren og den begejstrede naturhistoriker Lars Trolle mit store idol.
I dag har mit liv som biolog, forsker og naturforkæmper ført mig frem til min nuværende rolle som fuldtids forfatter og formidler. Fortællingen er krumtappen i det hele. Fortællingen med alle midler er opgaven – hverken mere eller mindre, og fortællingernes kilde er uudtømmelig, fordi emnerne er så vide, og fordi måderne at fortælle på ingen ende har.

Jeg er overbevist om, at glæden ved naturen er medfødt. Når vi er nyfødte, er det mors varme og bryst, der er den livgivende glæde, og siden er det hele den nære verden, som vi ganske naturligt indtager med alle sanser. Man fristes til at omskrive Bibelens ord til: “…den, der ikke modtager naturen ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i den”.

Vi mærker verden med alle sanser, og det gør os glade – eller skræmmer os, så vi kan passe på. Det er sådan set uhyre banalt. Og nogen gange er det godt, at forskningen kan eftervise selv det mest basale i verden. For eksempel, at vi har det godt, når alle vores sanser bombarderes med behagelige påvirkninger. Sådan er det jo, og sådan har det altid været – også blandt små børn, for hvem det er ren fryd at trampe i vandpytter, træde is itu, vælte rundt i efterårets blade, plukke skovjordbær eller sende en mariehøne op imod himlen. Børneforskeren Kim Rasmussen fra RUC stak som led i et projekt en flok børnehavebørn i Roskilde kameraer i hånden og bad dem fotografere det, der gjorde dem mest glade. Og sandelig: Det var blomster, buske, træer og dyr – naturen og alt det grønne, de tog billeder af.

Naturglæde er den lykkefølelse, der rammer os, når vi indtager naturen med alle sanser og nærmest glemmer os selv. Ubevidst tror jeg, det er lykken ved at høre til på Jorden og høre sammen med alle vore medskabninger, vi intuitivt oplever. Naturglæden er i sin urform lige så berusende som forelskelsen. Den hører bestemt ikke kun til barndommen, det er bare i den tidlige barndom, den er usvækket, ukrukket og altid oprigtig. Og hvis man er heldig og gør sig umage, varer den ved og gør tilværelsen rig fra start til slut.

Vi er født med stærke sanser, og de er allerstærkest og former os, når vi er ganske små og verden er ny og forunderlig. Skovjordbærrene findes, mariehønen findes, bladene findes, alt muligt findes og gør os glade når vi ser, hører, føler, lugter og smager det, og kalder det ved navn.

Som fortæller oplever jeg gang på gang, at mennesker i alle aldre bliver grebet af de sanselige småting, hvad enten det er syn, lyde, lugt, smag eller noget føleligt, og især bliver lykkelige og bevæget over det, der bringer erindringer frem om den tidligste barndom. Vi bliver løftet af at genopleve de flygtige strejf af sanseindtryk, der har lejret sig et sted dybt inde i den første bevidsthed, vi bærer med os.

Der ligger i tiden et konstant budskab om, at viden og videnskab bærer og udvikler. Det er godt. Men det er den umiddelbare glæde, forundringen og fantasien, der gør verden uendelig stor og fortryllende. Den fantasi, der altid blomstrer i et barnesind, og som man kan vælge at lade blomstre og gro videre hele livet.

Det er sanserne, der tænder det hele. De er medfødte, og vi har fået dem for at bruge dem.

Bragt første gang i Naturvejlederforeningens blad Naturvejleder 2018 nr. 4.

Udgivet i børn, Biodiversitet, Dansk natur, natur, naturformidling | Tagget , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Kejserkåben

    Kejserkåbehan på kærtidsel. (Foto: Michael Stoltze).

 

Kejserkåben er en guddommelig skønhed i skoven.

Det er den største af de 11 arter af perlemorsommerfugle, der er fundet Danmark.

Med et vingefang på 7 centimeter er der i hele Europa kun én, der overgår den lidt i størrelse: Den kraftige kardinal (Pandoriana pandora), som er almindelig i  landene omkring Middelhavet.

Kejsekåbehun i agertidsel i haven på Koldekilde i Almindingen på Bornholm. (Foto: Michael Stoltze).

Kejserkåben er fuld af overraskelser. Den har en af sommerfugleverdenens smukkeste parringsdanse, og hunnen optræder i en eventyrlig, grønskinnende variant. Flyvvetiden er højsommeren, når det er varmest – som regel fra først i juli til først i august. Efter en markant tilbagegang i det 20. århundrede glæder den os for tiden ved at brede sig og blive mere talrig igen i store dele af Danmark. Her kan man se de flotte, orange sommerfugle i skove, hvor de især flokkes om brombærblomster og kærtidsler. Her er en fin kejserkåbehan, der søger nektar på brombærblomster i “Sommerfugledalen” lidt sydøst for Hammerfyret på Bornholm. Dér plejer at være rigtig mange kejserkåber, hvide admiraler, blåhaler og andre fine sommerfugle i juli.

Kejserkåbens parringsdans finder sted i skovlysninger på stille, varme og solrige dage. Den er fortryllende. Den friske, ubefrugtede hun starter ballet ved at krydse ind over lysningen i lavt tempo i lige flugt i mellem en og to meters højde. Her bliver hun hurtigt opdaget af en han, som flyver hen til hende og efter hende, mens hun fortsætter med at flyve frem og tilbage i lysningen som en billardkugle, der bliver ved med at returnere fra banderne. Kort efter flyver han ned under hende bagfra og derefter stejlt op foran hende, hvorefter han staller i luften og sitrer voldsomt med vingerne i det øjeblik, hun passerer forbi under ham. Derefter daler han ned bag hende, flyver frem under hende, stiger stejlt op, staller, sitrer, daler ned, flyver frem, stiger stejlt op, staller osv. igen og igen. Denne luftballet, hvor han cykler rundt om hende, mens hun flyver lige ud frem og tilbage gennem lysningen, kan stå på i mange minutter og undertiden helt op til en time i træk. Det er almindeligt at se, og i gode skove med mange kejsekåber og mange lysninger, kan hver eneste lysning være besat af de kejserlige balletdansere på de rigtige dage.

Under dansen afgiver hannen et afrodisiakum (elskovsmiddel), som er afgørende for hans ægteskabelige succes. Stoffet findes i de sorte, penselformede skæl, duftskæl, som man ser som hårede striber på hans forvinger. De sidder ret løst, og når han sitrer med vingerne over hunnen i parringsflugten, daler de duftende skæl ned på hende. Det påvirker hende til sidst, så hun flyver op i løvhanget på et træ og lader sig besvangre af sin bejler. Parringen kan tage flere timer, og undertiden søger det sammenkoblede par til blomster under akten. Det er hannen, der bærer hunnen i flugten; men det er hårdt, og han flyver kun korte strækninger med hende.

Kejserkåber i parringsdans over vej. (Foto: Michael Stoltze).

 

Efter parringen lægger hunnen æg på steder med mange vilde violer. Æggene lægges ikke direkte på planterne, men mest på træstammer og grene. Hvis man står stille i skoven et sted med æglæggende kejserkåber, tager de ofte fejl og lægger æg på menneskers tøj – bukseben eller frakker. Her er der en kejserkåbe, der lægger på min sweater.

Kejserkåben og dens liv var inspiration til “Som en sommerfugl”, som jeg skrev Kyndelmisse 2019:

SOM EN SOMMERFUGL

En ganske spinkel spire i et æg,
en simpel lille larve spærret inde,
brød ud igennem æggeskallens væg
en sommerdag i sol og varme vinde.
Lykken er et liv i skovens skjul
frit og farverigt – som en sommerfugl.

Nu ser jeg larven på den lune jord
hvor blomster vælder frem i solens stråler,
et barn af universets perlemor,
violer er det eneste, den tåler.
Lykken er et liv i skovens skjul
frit og farverigt – som en sommerfugl.

Jeg tror, den drømmer om en silkedragt
betalt af bløde blade fra violen,
og om at være med til sidste akt
klædt ud som brud i sommerfuglekjolen.
Lykken er et liv i skovens skjul
frit og farverigt – som en sommerfugl.

Som mæt og voksen skifter larven sind,
bereder sig til næste store handling.
Den klæder sig i puppens stive skind.
Jeg tænker mig, den håber på forvandling.
Lykken er et liv i skovens skjul
frit og farverigt – som en sommerfugl.

Befriet fra den trange puppehud
er tiden til at blæse på fornuften.
Jeg ser de fire vinger flyve ud
til krig og kamp og kærlighed i luften.
Lykken er et liv i skovens skjul
frit og farverigt – som en sommerfugl.

Copyright: Michael Stoltze, 2019

Hør og se sangen opført af Ad Hoc Koret  her. Her er noderne:

Noder til “Som en sommerfugl”.

Skråning med bar jord og mange vilde violer. Fint levested for kejserkåbelarver. (Foto: Michael Stoltze).

Ægget, der er gult og omkring én mm i diameter, klækker efter et par uger. Larven æder sin æggeskal, men intet andet, før den spinder et lille silkelagen, som den sætter sig til overvintring på. Om foråret kravler den spæde larve, der blot er to mm lang, ned til skovbunden, hvor den finder og æder violplanter med glubende appetit. Larven er brungylden og tornet og bliver cirka fem centimeter lang. Den er meget svær at finde. Den er udvokset i juni, hvorefter den forpupper sig i vegetationen og bliver til en strålende ny kejsekåbe efter to-tre uger som puppe.

Hunnen mangler striber på forvingerne og er ikke så stærkt orange som hannen – mere okkerorange med store, sorte pletter.  Men derudover findes en fåtallig og meget påfaldende farvevariant af hunnen: Den mørke, grønne kejserkåbe. Den ser gråsort ud i flugten, men når den sætter sig, kan man se hvor speciel og smuk, den er: Sortgrå med lys strågul bundfarve og et vidunderligt, mørkegrønt metalskær.  I de fleste bestande tilhører omkring 10 % af kejserkåbehunnerne denne grønne form.

Kejserkåber. Hun øverst og han nederst. (Foto: Michael Stoltze).

Kejserkåber i parring. De er glade for at sidde på hånden, hvor de drikker salt sved med deres snabler.(Foto: Michael Stoltze).

Kejserkåbeæg på sweater. De er omkring én mm i diameter. (Foto: Michael Stoltze).

Grøn kejserkåbe fra “Sommerfugledalen” på Hammerknuden. (Foto: Michael Stoltze).

Kejserkåber elsker lindeblomster. (Foto: Michael Stoltze).

Kejserkåbe. Forfra på brombærblomst. (Foto: Michael Stoltze).

 

Udgivet i Dansk natur, sommerfugle | Tagget , , , , , , , , | Skriv en kommentar

Påfugleøjen findes

Kort efter nytår for 10 år siden døde digteren Inger Christensen.

For digtningen var hun næsten, hvad Bach var for tonekunsten. Hvor Bach virtuost byggede sine katedraler af klange ud fra matematikken i musikken, mestrede Inger Christensen at bygge paladser af poesi op af ordenes natur og naturens ord. Det gjorde hun nærmest mirakuløst, da hun barslede med “Sommerfugledalen” i 1991. Det monumentale digt blev det nærmeste, hun kom et folkeligt gennembrud.

Sommerfugledalen handler om hele eksistensen, som hun berører og behandler og løfter op med sommerfuglenes liv, natur og navne som grundstof. Jeg fik digtet med blødt, violet omsalg fra Brøndums Forlag som gave af mine forældre, dengang min bog om danske dagsommerfugle udkom. Jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg siden har læst det. Men jeg ved, jeg kommer til at læse det igen og igen så længe, jeg kan. Det folder sig ud og knytter alting sammen. Hver gang på en nye måde.

Kort efter Inger Christensens død fik jeg en sælsom hilsen fra hende. Det blev iskoldt vintervejr, og vi besøgte nogle venner på landet på Sydsjælland. Det var en smuk, vindstille dag med sne og solskin og hård frost. Vi gik over en stubmark. Jorden var stenhård af frosten under det tynde lag sne, og efter et par hundrede meter kom vi hen til en stor, lukket jættestue. Vi var forberedte og havde en lygte med, og vi var næppe kommet indenfor, før vi hørte en hvislende, hvæsende lyd flere steder oppe fra de store sten i loftet.

Det var påfugleøjer. De sad der i snesevis og ventede på foråret, og de havde ikke regnet med at få besøg midt i det hele. Men nu kom vi trampende, og de reagerede på vores bevægelser, ånde og lyset. Selv om de var kolde, tog de ligesom tilløb og slog pludselig vingerne helt ud og åbenbarede deres store, farvestrålende øjenpletter i et splitsekund. Og hver gang, de gjorde det, udsendte de den hviskende, hvæsende lyd.

Biologer har undersøgt adfærden og fundet ud af, at insektædere som flagermus og spidsmus, for hvem en fed påfugleøje kunne være et solidt vintermåltid, bliver skæmt af lyden. Den fremkommer ved, at sommerfuglen gnider vingerne mod hinanden, så en masse stive hår på bagvingerne anslår forvingernes membraner, der virker som højtalere. Hvislelyden virker også på mennesker. Jeg hørte den engang, da jeg stak hånden ind i en hult træ. Instinktivt trak jeg armen til mig.

Mens de fleste sommerfugle kun lever et par uger som voksne, hører påfugleøjen med til en lille eksklusiv gruppe, der kan leve i næsten et helt år. I vinterhalvåret går den i dvale i huler, uopvarmede rum, hule træer eller brændestabler.

Om foråret lægger den æg på brændenælder – den vigtigste plante for dagsommerfugle i Danmark. Admiral, nældens takvinge, nældesommerfugl og det hvide C er også brændenældespisere som larver. Så hvis man holder af sommerfugle (hvem gør ikke det?), er det godt at have brændenælder i haven på steder, de ikke generer.

Linné gav den det latinske navn Papilio io. Slægtsnavnet Papilio angiver blot, at der er tale om en sommerfugl, mens io hentyder til Io, der var den jordiske datter af kong Inachus af Argos i Grækenland. Prinsessen var en af Zeus’ elskerinder. Men da Zeus kone Hera opdagede det, forvandlede hun Io til en kvie, som blev bevogtet af det mangeøjede uhyre, Argus, som skulle holde Zeus væk. Først da Zeus med hjælp fra Hermes fik dræbt Argus, blev Io befriet. Siden blev hun forvandlet til menneske igen og fødte både en søn og en datter med Zeus.

Det er myter og fortællinger, og ingen ved, om Io virkelig fandtes engang i Argos.

Men påfugleøjen findes. Den sidder stille vinterens hule. Og den hvisker og ser dig an fra sommerfuglevingen, hvis du vover dig for nær.

Bragt første gang i Kristeligt Dagblad 10. januar 2019 under overskriften “Påfugleøjen sidder stille i vinterens hule”

Påfugleøje i vinterdvale. (Foto: Michael Stoltze).

 

Påfugleøjen blev forstyrret i en brændestak, slog vingerne ud og førte forvingerne fremad over de stivhårede bagvinger, så der fremkom et lille hvæs. (Foto: Michael Stoltze).

 

Øjet på forvingen. Sommerfuglenes mønstre er dannet af små skæl, der ligner mosaikker. Skællene er i virkeligheden omdannede hår. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

 

Udgivet i Dansk natur, sommerfugle | Tagget , , , , , , , , | 2 kommentarer

Gør Lindholm til naturreservat i 2020

DTU’s forskningscenter på Lindholm lukker og bliver gjort helt smittefri i 2019.

Derefter skal øen ifølge Finansloven for 2019 indrettes til udrejsecenter for ca. 100 udviste tidligere kriminelle m.m. Det koster ca. 3/4 milliard kr. over fire år. Beslutningen bliver kraftigt kritiseret på grund af prisen og den utilslørede symbolpolitik, der ligger i at anbringe de uønskede personer på den svært tilgængelige krematorieø, hvor der har været forsket i farlige og smitsomme husdyrsygdomme.

Så her er et alternativt forslag: Spar halvdelen af pengene og brug resten til dels at løse det jyske udrejsecenters plads- og sikkerhedsproblemer og dels at gøre Lindholm til natureservat. Lad naturen råde, og lad dyr og planter rykke ind. Indret eventuelt et fugletårn i nærheden af øen, som sejlende kan besøge for at se nærmere på Lindholms forandring og den vilde naturs indtog. Denne grønne løsning vil kunne blive et hit. Og øen vil blive et symbol på frihed. Fra dårlig til god symbolik.

 

Udgivet i Dansk natur, natur, Naturpolitik | Tagget , , | 3 kommentarer

Hvorfor er ingen partier grønne?

Udsendelser og nyheder i alle medier strømmer over med råd om bæredygtig livsstil, genbrug, cirkulær økonomi, vegetarisme, klimavenlighed og grøn omstilling. Hver dag. Det er voldsomt. Og mange vil gerne gøre noget for at løse de to meget store nye problemer, som vi og resten af verden står overfor i forureningskrisens kølvand: Klimakrisen og biodiversitetskrisen.

Mens den klassiske forureningskrise (spildevand og røg og ukritisk brug af farlige kemikalier i industrien) fra sidste halvdel af det 20. århundrede stort set er afværget ved en massiv, international indsats, er vi kun lige begyndt at håndtere de to nye kriser.

Mange er rådvilde, bange eller pessimister. Ligesom dengang i 1960’erne, hvor rovfuglene døde, Carson chokerede verden med “Silent Spring”, døde fisk vendte de hvide buge i vejret i åerne, og syreregnen begyndte.

Min generation voksede op i en tid, hvor forureningens kulsorte, truende skyer tårnede sig uhyggeligt op i horisonten. Det var faretruende. Men lig på bordet førte til handling. Landene oprettede miljøministerier. Spildevand og røg blev renset. Der blev indført smart miljøteknologi. Farlige stoffer blev forbudt. Der kom lovgivning og regler. Der blev indgået internationale og globale miljøaftaler. Den norske statsminister Gro Harlem Brundtland førte bæredygtighedsprincipperne i mål i FN i 1987. Og en enig verden besluttede efter topmødet i Rio i 1992, at al udvikling skal bygge på principperne om bæredygtighedens tre ben – hensynet til miljø, økonomi og sociale forhold. Vores velfærd, tryghed og frihed nu og i fremtiden er betinget af en god balance mellem principperne.

Der er konstant nogen, der misbruger bæredygtighedsprincipperne. De forstår dem dårligt eller misbruger dem bevidst og skaber uro og ubalance ved at lægge hovedvægt eller al vægt på enten økonomi, miljø eller det sociale.

De angreb skal man nedkæmpe. Bæredygtighedsprincipperne er det nødvendige grundlag for, at vi kan gå en nogenlunde tryg fremtid i møde. De er også forudsætning for, at vi kan håndtere de to nye, globale kriser.

Vi ved faktisk, hvad vi skal gøre for at løse kriserne, og vi har redskaberne. Men omstillingerne er dyre og langsommelige, og der er mange faldgruber. Vi træffer let uheldige valg på baggrund af populisme og myter i stedet for konkret viden.

Der er for eksempel ikke belæg for, at køb af økologiske fødevarer er bedre for klima og natur end køb af ikke økologiske fødevarer. Genbrug af plast er et andet eksempel. Det er symbolpolitik, der er ret ligegyldig i det store regnskab. Det er klart vigtig at få stoppet spredning af svært nedbrydelig plast i naturen. Men det er kun omkring én procent af olien, der bruges til plast, og moderne plast kan uden forureningsproblemer brændes, så den giver god energi i kraftvarmeværker. Det giver naturligvis et lille bidrag til den samlede udledning af CO2 fra fossile brændstoffer. Selv hvis al plast blev brændt, ville udledningen af CO2 fra plast dog være under én procent af CO2-udledningen fra fossile brændstoffer, og den forsvinder, når bioplast tager over. Bioplast er lavet af biomasse og kan fremstilles CO2-neutralt. Teknologien er udviklet.

Det vigtigste er, at vi satser på produktion, genbrug og affaldshåndtering efter bæredygtige principper. Og her er der masser af ny viden og teknologi, som kan løse kriserne.

Effektiv fødevareproduktion på de dyrkede arealer, CO2 neutral cementfremstilling, en halvering af det globale antal af flyrejser, en halvering af det globale kødforbrug, en forøgelse af den globale vedmasse med et par promille årligt og fortsat omstilling til vedvarende energikilder er nogle af de centrale handlinger, der kan løse både klimakrisen og biodiversitetskrisen. Hvis vi effektiviserer jordbruget og samlet indtager halvdelen af den mængde kød, vi globalt indtager i dag, vil Jorden kunne brødføde 10-11 milliarder menneske på et dyrket areal, der er mindst 30 % mindre end det, der dyrkes i dag. Det giver mere plads til skov og vild natur – den plads, der er nødvendig for, at biodiversiteten – alle vore levende medskabninger på Jorden – kan klare sig. Og mere skov og vild natur binder CO2.

Der er nok at tage fat på, og vi ved, at det kan lade sig gøre. Vores fremtid kan blive tryg og god og rig og fri, hvis vi træffer de rigtige valg. Det er grundlæggende, hvad al politik handler om.

Indtil videre er der bare ikke sket noget afgørende for at løse de to kriser. Den globale udledning af CO2 fra fossile brændstoffer forventes i 2018 at stige med 2,7 % i forhold til i 2017 til det højeste niveau nogensinde. Og Jordens areal med vild natur og plads til biodiversiteten rasler stadig ned. Navnlig i troperne, hvor de mest artsrige økosystemer findes.

Det ser kort sagt sort ud. Er der slet ikke håb?

Jo. Vi har løsningerne, og nu begynder de unge generationer – dem, der for alvor risikerer at få kriserne ind på livet, hvis der ikke handles – at træde i karaktér. I USA trodser de unge Trump og de gamle, der ikke har forstået et klap af de kriser, der truer vores velfærd. De har sat skub i bevægelsen “Green New Deal”. Bevægelsen er for alvor ved at få tag i de unge. Den er en spire med potentiale til at blive et stort og livskraftigt træ.

Efter Anders Fogh Rasmussens angreb på miljøpolitikken i almindelighed og på Svend Auken i særdeleshed i 2001, skiftede han kulør og begyndte til manges overraskelse at tale om “grøn revolution” efter besøget hos Georg Bush i 2006. Men det var mest snak. Revolution er et dårligt ord, når det er nye grønne aftaler og en lang, stabil og tryghedsskabende grøn politik, der skal til.

Senest 18. juni 2019, skal der være folketingsvalg i Danmark

Som sagerne står nu, har ingen partier en overordnet grøn profil. Ingen! Jeg savner et parti med en langsigtet, bæredygtig og sammenhængende vision for Danmark. Et parti, der tager ansvar og for alvor forsøger at løse de to miljøkriser.

Hvorfor er ingen partier grønne? Hvorfor griber for eksempel Socialdemokraterne eller Det Konservative Folkeparti ikke den dagsorden? Eller Venstre for den sags skyld?

Jeg forstår det ikke.

Udgivet i bæredygtig udvikling, Biodiversitet, Klimapolitik, Miljøpolitik, Naturpolitik, Politik | Tagget , , , , , , , , | 9 kommentarer

Skjult nedbør

Tågen samler sig til byger af dråber i træerne. (Foto: Michael Stoltze).

I den engelsktalende verden findes udtrykket “occult precipitation”.

Udtrykket dækker over det fænomen, at det regner eller sner under træerne, men ikke i åbne områder. Det lyder mærkeligt, men er slet ikke så mystisk, som ordet okkult antyder.

Den skjulte nedbør falder i tæt tåge, hvor de mikroskopiske tågedråber sætter sig på grene og blade, hvor de løber sammen til dråber. Dråberne bliver til sidst så store og tunge, at de slipper og falder mod jorden. Det regner under træerne.

I frostvej bliver tågen til rimtåge, hvor tågedråberne er underafkølet, så de bliver til rim i samme øjeblik, de støder ind i grene, blade eller andet. Rimen kan undertiden vokse meget hurtigt og blive så tung, at den begynder at drysse mod jorden. Det sner under træerne

Det er det, der på engelsk hedder “occult precipitation”, og som på dansk kan kaldes skjult nedbør.

Skjult nedbør har stor betydning i bakker og bjerge, der når op i skyerne – især på øer i havet, hvor skyernes basis tit ligger lavt. Særlig velkendt er forholdene på De Kanariske Øer og Madeira. På De Kanariske Øer findes ligefrem en art fyrretræ, der har specialiseret sig i at frembringe skjult regn. Den kanariske fyr har meget lange nåle, som er supergode til at fange tågedråber. Så gode, at træerne ikke bare vander sig selv, men også bidrager til at fylde vandløbene til gavn for kunstvandingen i det intensive gartneri ved kysten. Læs mere her om skjult nedbør.

Betydningen af fænomenet i Danmark er dårligt undersøgt, men navnlig i højtliggende skove på øer og nær kysten falder der tit store mængder skjult nedbør. På Bornholm ligger de højeste dele af Almindingen i vinterhalvåret meget ofte oppe i skyerne, da skybasis i reglen ligger i omkring 110 meters højde. Når man kører fra Rønne til Almindingen, kommer man tit op i skyerne. Ved Jomfrubjerget midt i Almindingen kan man tit høre den skjulte regn falde tungt fra træerne. Her kan du se og høre en video med skjult nedbør.

Læs også: Tåge er mange ting

På vej op i skyerne i Almindingen. (Foto: Michael Stoltze).

Udsigt fra Jomfrubjerget over Åremyr i Almindingen på Bornholm. Skoven er indhyldet i skyer, og der falder skjult regn gra træerne. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

 

Udgivet i Dansk natur, Vejr | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar

Ravnen og den store storm

 

Der står en ravn i vinduet i driftsbygningen her, hvor jeg bor i Almindingen.

Den ser venlig ud. Den store, sorte fugl har stået så længe på sin plads, at den har mistet lidt af sin mørke værdighed på den side, der vender mod lyset. Den er bleget. Alligevel er den med sit blik, næb og stride næsehår stadig lige så aristokratisk og udtryksfuld, som det hører sig til for en ravn.

Ravnen i vinduet er ikke en hvilken som helst udstoppet fugl. Den var engang Bornholms eneste ravn. Den var mageløs og holdt i flere år til i Almindingen. Min ven Finn Hansen, “Faulafinn”, skrev 12. oktober 1967 i sin dagbog: “16.15-17.15, vest, halvskyet, 16 grader, diset. Bastemose: Dompap: 1. Vindrosler: 5. Grønsisken: 35. Ravn: 1 (fløj mod natkvarter). St. tornskade: 1 syngende. Ænder sp.: 2).”

Faulafinn var nok den sidste, der så ravnen i live. Fem dage senere ramte en forrygende orkan Bornholm. Almindingen blev raseret, træer i titusindvis knækkede og blev revet op med rode, og de lå dagen efter og spærrede vejene gennem skoven. Skovfoged Karl Hansen og hans folk på Koldekilde knoklede fra morgen til aften, og på et tidspunkt kom to skovarbejdere til vejene ved ledvogterhuset Ravnebrohus i den nordvestlige del skoven. Det var her, Almindingens kragefugle inklusive den enlige ravn plejede at samle sig for at overnatte. Og her fandt de den så. Ravnen. Stendød under et træ. Dræbt af orkanen.

De to skovarbejdere vidste, hvad de havde med at gøre, og bragte den store, sagnomspundne fugl til skovfogeden på Koldekilde. Han sørgede for, at den blev udstoppet, og siden har den haft sin faste plads i vinduet i Jagtstuen.

Rygtet om ravnens død spredte sig hurtigt og blev kendt på øen. Det var svært ikke at se symbolikken. Stormen krævede et dødsoffer, da en landmand blev ramt af det flyvende tag fra gårdens stuehus. Flere gårde blev jævnet med jorden, og næsten ingen gårde slap uden skader.

I vore dage er ravnen fredet, og ingen vover at gøre dem fortræd. Derfor yngler der i dag mere end 50 par ravne alene i Almindingen og over 200 par på Bornholm. Men for 50 år siden var her ingen. De havde været betragtet som skadelige ulykkesfugle og var blevet skudt væk. Der var kun enkelte par tilbage i Danmark i 1960’erne. De holdt mest til i Sønderjylland. Først da forfølgelsen stoppede i løbet af 1970’erne, begyndte ravnene at brede sig. Og nu yngler der nok omkring 2.000 par ravne spredt i hele Danmark. Bornholm er et af de steder, der er flest, og man ser og hører dem ofte, når man færdes i øens skove.

Med deres flugt over skoven og klipperne – ofte parvis – fremkalder de billeder af fortid og dem, der var engang. Deres årvågenhed fuldender sammen med deres dybe, hæse “grok-grok-grok”, sære snakken i træerne og kulsorte farve billedet af en magisk dødsfugl. De kan noget, de ravne. I den nordiske mytologi havde Odin ravnene Hugin og Munin, som hver dag fløj ud og registrerede alt, hvad der skete i verden, og rapporterede tilbage. Og før Dannebrog havde vi en ravn på flaget.

Den gamle ravn fra stormen kan ikke så meget andet end at minde om det drama, der ramte Bornholm i 1967. Den levende ravn kan en masse. Den inspirerede Edgar Allan Poe til det verdenskendte digt “The Raven”, hvor en ravn ved døren i natten forstærker sorgens blanding af kærlighed og vemod hos fortælleren, som har mistet sin elskede – Lenore.

Døden er uigenkaldelig. Den er et vilkår, understreger ravnen, når den sort som natten flyver rundt om dagen som levende bevis på, at intet eksisterer uden dets modsætning.

Offeret fra stormen står i sit dødsrige i vinduet og holder øje med livet derude. Den var været vidne til, at Almindingen har rejst sig igen efter stormen og er blevet et eldorado for ravne.

Den gamle fugl har grund til at se tilfreds ud.

—-

Bragt første gang i Kristeligt Dagblad 15. november 2018.

 

Skovfoged Karl Hansen (t.v.) og skovrider Bent Engberg beser skaderne i Almindingen efter orkanen 17. oktober 1967. (Foto: Vagn Hansen).

Ravnen i vinduet på Koldekilde. (Foto: Michael Stoltze).

 

Udgivet i Dansk natur, Fugle | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar

Danmarks Naturkanon fra 2018

Danmark har fået en ny naturkanon.

Det er en følge af regeringens aftale fra 2016 om at opdatere den danske naturkanon.

Danmarks første naturkanon blev offentliggjort af regeringen i 2009. Den indeholder 216 eksempler på natur, som eksperter i 2009 anså for væsentlige at kende til som en del af den almene dannelse. Den var tænkt som en pendant til Danmarks Kulturkanon, der blev offentliggjort i 2006. Danmarks Kulturkanon indeholder 237 eksempler på kultur, som eksperter i 2006 anså for væsentlige at kende til som en del af den almene dannelse.

Danmarks Naturkanon fra 2009 rummede 24 store, sammenhængende, danske naturområder og 192 andre eksempler på, hvad dansk natur er: Alger, lav og mos, fisk, fortidens natur, fugle, insekter, krybdyr og padder, landskabsformer, naturtyper, pattedyr, smådyr, steder, sten, svampe, træer og buske, undergrund, urter samt vejr- og himmelfænomener. Man kan læse om de i alt 216 eksempler på natur og begrundelser for valgene i 2009 her.

Den 20. november 2018 offentliggjorde regeringen “Danmarks nye Naturkanon” – her kaldet Danmarks Naturkanon fra 2018 for at undgå forvirring.

Danmarks Naturkanon fra 2018 er helt anderledes end Danmarks Naturkanon fra 2009. Den nye naturkanon består blot af 15 smukke steder i Danmark. Man kan læse om i stederne i Miljøstyrelsen under overskriften Danmarks Naturkanon.

De 15 smukke steder i Danmarks Naturkanon fra 2018 er udvalgt for at lokke flere mennesker ud at se noget af den mest betagende og værdifulde natur i Danmark. Der er valgt tre steder i hver af Danmarks fem regioner.

Den første naturkanon var svær at overskue og huske, og den blev aldrig folkeeje. Den er derfor historie nu. Men den har affødt et ganske omfattende undervisningsmateriale, der fortsat bruges meget. Materialet er tilgængeligt i Miljøstyrelsen under overskriften Danmarks Natur.

Danmark Naturkanon fra 2018 er let at overskue og ret let at huske:

Nordjylland:
1. Lille Vildmose
2. Skagen og Råbjerg Mile
3. Fosdalen og Svinkløv

Midtjylland:
4. Vind Hede og Stråsø Plantage
5. Jernhatten og Mols Bjerge
6. Gudenåens og Skjernåens kilder

Syddanmark:
7. Svanninge Bakker og Bjerge
8. Trelde Næs og Trelde Skov
9. Mandø og Vadehavet

Sjælland:
10. Suserup Skov
11. Røsnæs
12. Mandemarke Bakker og Møens Klint

Hovedstaden og Bornholm:
13. Ertholmene
14. Vestamager og Øresund
15. Melby Overdrev og Tisvilde Hegn

 

Tranebær i Lille Vildmose, der er med i Danmarks Naturkanon fra 2018. (Foto: Michael Stoltze).

Mandø og Vadehavet. Med i Danmarks Naturkanon fra 2018. (Foto: Michael Stoltze).

Råbjerg Mile. Med i Danmarks Naturkanon fra 2018. (Foto: Michael Stoltze).

Suserup Skov. Med i Danmarks Naturkanon fra 2018. (Foto: Michael Stoltze).

Høvblege ved Møns Klint. Med i Danmarks Naturkanon fra 2018. (Foto: Michael Stoltze).

Udgivet i Danmark, Dansk natur, Naturkanon | Tagget , , , , , , | 2 kommentarer

Danmarks Naturkanon fra 2009

Danmarks Naturkanon blev første gang offentliggjort af regeringen den 9. oktober 2009. Den indeholder 216 emner og er en pendant til Danmarks Kulturkanon, der blev offentliggjort i 2006 og indeholder 237 emner.

Danmarks Naturkanon fra 2009 rummer en række eksempler på natur og naturfænomener, som det er væsentligt at kende til som en del af den almene dannelse.

Man kan læse om kanonens 24 store, sammenhængende, danske naturområder og 192 andre eksempler på natur samt kanonudvalgets begrundelser for valgene her.

Den 20. november 2018 har regeringen offentliggjort “Danmarks nye Naturkanon”, som blot består af 15 smukke steder i Danmark. Man kan læse om stederne her.

Miljøstyrelsen valgte først at lancere de 15 smukke steder som “Danmarks Naturkanon” uden henvisning til den oprindelige naturkanon fra 2009. Det var besynderligt. Derfor bringer Dansk Natur denne indgang til Danmarks Naturkanon fra 2009 her. Miljøstyrelsen rettede dagen efter deres hjemmeside om Den nye Naturkanon, så den henviser til Naturkanonen fra 2009, og Miljøstyrelsen skrev, at naturkanonen fra 2009 er Danmarks Naturkanon. Den 23. november skrev Miljøstyrelsen imidlertid:

“Danmarks naturkanon er den nye. Men det forhindre jo ikke at et sted som Nationalpark Thy kan bryste sig af at have været med i den fra 2009. På samme måde som der jo har været flere fodboldlandshold.”

De 15 smukke steder i “Danmarks nye Naturkanon” er velvalgte, men kan på ingen måde leve op til at være en pendant til Danmarks Kulturkanon fra 2006.

Danmarks Naturkanon fra 2018 skal ifølge Miljøstyrelsen lokke flere ud i naturen.

Her er en oversigt og en alfabetisk liste over emnerne i Danmarks Naturkanon fra 2009.

Og her er nogle udvalgte billeder:

Bøg. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Aborre. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Stinksvamp. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Stevns Klint. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Nældens takvinge. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Ederfugle. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Mosekonebryg. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Sæler. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Vættelys. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

Karljohan. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

 

Hugorm. Med i Danmarks Naturkanon fra 2009. (Foto: Michael Stoltze).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Danmarks naturkanon, Dansk natur | Tagget , , | Skriv en kommentar